16 iulie, s. Ustia, r-nul Dubăsari. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în contextul  proiectului ,,Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare din profil cu 5 camere din mase plastice, cu sticlă dublă 4-16-4 mm LOW-E”, din interiorul clădirii gimnaziului din s. Ustia, r-nul Dubăsari.

Valoarea totală a grantului constituie 931 804,67 lei.

Contractul de grant a fost semnat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii.

Procedura de recepție finală a proiectului, are loc după doi ani de exploatare și presupune calcularea indicilor de eficiență energetică pentru perioada celor doi ani de probă.

Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.