10 iunie, Chișinău. Cabinetul de miniștri a aprobat ”Programul cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate pentru anii 2020-2022”.

Implementarea Programului nominalizat se atribuie autorităților administrației publice centrale de specialitate ale căror edificii sunt incluse în Program.

Programul are drept scop implementarea prevederilor Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică aferente obligației de renovare anuală, pentru perioada 2019-2020, a unei rate de 1% din suprafața totală a clădirilor din domeniul public al statului, cu o suprafață totală utilă de peste 250, în care își desfășoară activitatea autoritățile administrației publice centrale de specialitate.

Menționăm că Agenția pentru Eficiență Energetică va oferi suportul tehnic necesar în vederea implementării Programului autorităților administrației publice centrale de specialitate incluse în Program.