Chișinău, 28 martie, În cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a fost organizată ședința de inițiere a Consiliului Agenției pentru Eficiență Energetică.

Cu un cuvând de salut a venit Secretarul de Stat, Domnul Vitalie Iurcu, care a menționat că instituirea noii instituții este o oportunitate de a face o inventariere” a tuturor proiectelor de eficiență energetică și de a soluționa problemele întâmpinate în implementarea lor.

La rândul său, Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Dl Alexandru Ciudin, a prezentat informația detaliată cu privire la activitățile aferente Apelurilor de propuneri de proiect nr.1,3 și 5, gestionate anterior de către Fondul pentru Eficiență Energetică(care se află în proces de reorganizare).

În cadrul ședinței de asemenea a fost aprobată finanțarea a două Proiecte-pilot privind implementarea măsurilor de eficiență energetică, prin renovarea sistemului interior de distribuție a agentului termic în cadrul a două bunuri imobile aflate în gestiunea statului. Renovarea sistemului interior de distribuție pe orizontala a agentului termic fapt ce va permite o reducere de 15% din consumul de energie.

Aceste proiecte vor fi implementate în clădirea aflată în gestiunea Autorității Naționale pentru Integritate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

La fel au fost propuse spre aprobare de principiu asupra dezvoltării a 8 proiecte pilot pe diferite segmente a domeniului eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă care ulterior vor fi abordate detaliat.

Vă amintim că Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.