26, iunie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică împreună cu Secretariatul Comunității Energetice și Compania de Consultanță „Comtrade System Integration” a semnat Acordul privind adaptarea platformei de monitorizare și verificare a gradului de implementare a Planului Național de acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, inclusiv a economiilor de energie obținute în rezultatul implementării acestuia.

Această platformă a fost elaborată sub forma unui soft special, care a fost preluat de la „German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”  în baza unui Acord semnat anterior cu Agenția, privind transmiterea și adaptarea acestuia la condițiile specifice sectoarelor economiei naționale și documentelor de politici aprobate în acest sens.

Acest lucru a avut loc în urma solicitării Agenției pentru Eficiență Energetică de e prelua și adapta un instrument unic de monitorizare a planurilor naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice în Moldova, alte planuri de acțiuni aferente eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE și ale Comunității Energetice. Secretariatul Comunității Energetice a sprijinit Republica Moldova în acest sens, prin oferirea suportului financiar în baza contractatului semnat cu compania de consultanță Comtrade System Integration”, care a realizat acest deziderat. 

De menționat că, Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică reprezintă principalele instituții responsabile de punerea în aplicare a prevederilor Directivei privind eficiența energetică (EED) 2012/27/UE, inclusiv monitorizarea gradului de implementare a acesteia în baza obiectivelor stabilite în acest sens la nivel național, iar asistența tehnică a fost furnizată în cadrul proiectului de guvernare EU4Energy, care face parte din Inițiativa EU4Energy din Uniunea Europeană.