În perioada 18-21 iunie, Agenția pentru Eficiență Energetică, a organizat, cu susținerea Proiectului ,,Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, patru Ateliere de lucru în cadrul Consiliilor Raionale Cimișlia,Edineț,Ungheni,Șoldănești, cu tematica: ,,Etapele practice pentru elaborarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice (PLAEE)”.

Aceasta este a doua rundă de seminare pentru sprijinirea administrațiilor publice locale (APL) în elaborarea planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică (PLAEE).

Aceste seminare s-au axat pe pași foarte practici și acțiuni care trebuie întreprinse de către managerii energetici pentru a dezvolta PLAEE - începând cu stabilirea inventarului clădirilor publice, a sistemelor de iluminat stradal etc. și continuând cu evaluarea potențialelor economii de energie și costurile diferitelor măsuri de eficiență energetică.

Specialiștii au oferit informații tehnice despre fiecare sector (clădiri publice, iluminat stradal, transport public și servicii publice - gestionarea apei și a deșeurilor), explicând principiile de bază ale operațiunilor și parametrii principali care trebuie monitorizați și analizați pentru a evalua eficiența operațiunilor și a planificării intervențiilor care ar contribui la economisirea energiei și la funcționarea mai eficientă a sistemelor. La atelierele de lucru,  a fost prezentată și experiența GIZ(Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova) în acordarea suportului pentru unele APL în elaborarea PLAEE și lecțiile invățate din proces.

De asemenea a fost prezentat instrumentul de finanțare ,,Credite pentru conservarea energiei oferite de NEFCO”.

Totodată, în zilele evenimentelor, s-au organizat Infopoint-uri, unde specialiști din cadrul AEE, au prezentat oamenilor, tehnologii de producere a energiei din surse regenerabilă care sunt disponibile pe piața locală și pot fi utilizate de consumatori, dar și cele mai utile sfaturi pentru a reduce consumul de energie.

La evenimente au participat manageri energetici (reprezentați) ai raioanelor pe regiuniprecum și  reprezentanți ai Primăriilor orașelor mari din aceste raioane.

Ținem să menționăm că prima rundă de seminare a avut loc la sfârșitul lunii februarie, oferind informații de bază privind obligația de a elabora PLAEE, explicând procesul de elaborare a PLAEE și, de asemenea, prezentând modelul Planului.