25 august, Nisporeni. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în cadrul  proiectului „Implementarea măsurilor de Eficiență Energetică la Instituția Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, din orașul Nisporeni”.

În cadrul proiectului au fost desfășurate următoarele acțiuni de eficiență energetică:

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 94,3 m2 ;                                       

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 3 419  m2 ;

-         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) cu suprafața totală de 667,92 m2 .

Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 2 124 832  lei.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Lucrările au fost finisate în iunie 2018. Procedura de recepție finală are loc la 2 ani de la finisarea lucrărilor, care mai e numită perioada de garanție. După expirarea acestei perioade, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică verifică starea clădirii și calitatea lucrărilor executate,  pentru a stabili dacă au fost atinși indicatorii de eficiență energetică.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.