Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

PE 28 NOIEMBRIE ÎNCEP LUCRĂRILE CELEI DE-A II-A EDIȚII A SĂPTĂMÂNII MOLDOVA ECO ENERGETICĂ

25 noiembrie 2016, Chișinău – Începând cu 28 noiembrie 2016, Agenția pentru Eficiență Energetică va da startul celei de-a  II-a ediții a Săptămânii Moldova – Eco Energetică în cadrul căreia vor fi organizate mai multe evenimente dedicate promovării eficienţei energetice şi energiei regenerabile, culminând cu Gala Moldova Eco-Energetică, ceremonia de premiere a celor mai notabile proiecte din acest sector. Evenimentele vor avea loc până pe 2 decembrie la CIE Moldexpo, pavilionul 1.

Cele cinci zile de evenimente, au drept scop susținerea celor mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, precum și a inovaţiilor în domeniul vizat.  Motto-ul activităților planificate în Săptamâna Moldova Eco Energetică este Energie sigură, curată și la prețuri accesibile.

La evenimentul de deschidere vor fi prezentate preocupările principale ale statului în domeniul energiei și Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice, de asemenea, agenda Săptămânii include Forumul „Bioenergie – 2016: Către o autonomie energetică locală”, care va  dezbate în acest an elementele unei strategii pentru o autonomie energetică locală. Participanţii vor avea posibilitatea să cunoască experienţa statelor europene în utilizarea tehnologiilor de producere a biogazului, dar şi rezultatele evaluării potenţialului de biogaz pentru Republica Moldova. În cadrul Forumului, publicul va afla despre valorificarea deșeurilor municipale solide în scopuri energetice, precum și despre oportunitatea producerii și utilizării gazului de sinteză în țara noastră.

Cea de-a treia zi va continua cu Tîrgul Ideilor Eco Responsabile, în cadrul căruia participanţii, care au depus dosarele la nominația Idei Eco Responsabile și au trecut etapele de selecţie, îşi vor prezenta ideile de proiecte în faţa potenţialilor sponsori, totodată, la Târg vor fi prezentate și alte proiecte din sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice ce urmează a fi finanțate, dar care nu au participat la Concursul Moldova Eco Energetică, ediția 2016. Cei înscriși în agenda evenimentului își vor prezenta ideile de proiecte ce sunt diferite în abordare, strategie și domeniu, începând de la construcții de izolație naturală din lâna de oi, până la prelucrarea deșeurilor animaliere și producerea biogaz-ului.

În cadrul Atelierului Investițional „Instrumente financiare în sprijinul dezvoltării durabile” reprezentanții autorităților publice centrale vor aduce la cunoștință publicului instrumentele de susținere în promovarea eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, din perspectiva cadrului legal al Republicii Moldova. De asemenea, Guvernul Suediei în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în RM vor prezenta portofoliul de proiecte propus pentru perioada următoare.

Printre speakerii și invitații speciali ai evenimentului se numără, Octavian Calmâc, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, Mihail Stratan, director Agenția pentru Eficiență Energetică, Dafina Gherceva, Coordonatoare Rezidentă ONU și Reprezentantă Rezidentă PNUD în Moldova, Ambasadorul Suediei, Excelența sa, domnul Signe Burgstaller și mulți alții.     

În cadrul Galei Moldova Eco Energetică, din data de 2 decembrie vor fi acordate trofee câștigătorilor la următoarele categorii: Energia Solară, Energia Geotermală, Bioenergie, Eficienţa Energetică, Cea mai bună inițiativă de comunicare, Cea mai bună inițiativă de tineret, Cea mai bună iniţiativă educaţională și Tehnologii Eco-Responsabile.

Evenimentul este petrecut sub egida Ministerului Economiei și organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică și realizat la inițiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat, implementat de PNUD Moldova. Pentru mai multe detalii despre eveniment vizitați pagina noastră: www.mee.md

ATELIER DE LUCRU CU PRIVIRE LA TRANSPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR EUROPENE

 

 

DSC 7120DSC 7122

22 noiembrie 2016, Agenţia pentru Eficienţă Energetică a găzduit workshop-ul organizat de Ministerul Economiei, cu privire la transpunerea şi implementarea Directivelor Europene.

Atelierul de lucru a fost deschis cu un cuvânt de salut de către domnul Ion Cozma, directorul adjunct al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică  care a menţionat că subiectul eficienţei energetice este unul prioritar pentru Republica Moldova şi evident, că în absenţa resurselor proprii, dezvoltarea sectorului energetic, constituie o prioritate strategică continuă. De aceea şi în continuare ţara noastră trebuie să acorde o atenţie deosebită acestui sector şi anume transpunerea şi implementarea politicilor în domeniul eficienţei energetice în regiunile de dezvoltare.

Discuţiile s-au axat pe Directiva 2012/27/UЕ, privind eficienţa energetică (ЕЕD) şi Directiva 2010/31/UЕ privind performanţa energetică а cladirilor (ЕРВВ) şi mai ales pe experienţa implementării directivelor în Balcani, dar şi pe etapele de transpunere a directivei la momentul actual în Republica Moldova.

La eveniment a mai participat şi un expert international, reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi Fondul pentru Eficienţă Energetică.

 

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL

 

DSC 6947

DSC 6952DSC 6957DSC 6958DSC 6959DSC 6960DSC 6965DSC 6967DSC 6970DSC 6979

Miercuri, 09 noiembrie 2016, în cadrul Agenției pentru Eficiența Energetică, a avut loc un atelier de lucru la subiectul: “Situația, tendințe și impedimente de dezvoltare a sistemului de iluminat public din Republica Moldova” .  La evenimentul prezidat de domnul Mihail Stratan, Directorul Agenţiei pentru Eficiență Energetică,  a participat şi directorul Fondului pentru Eficiență Energetică, domnul Octavian Crestin, Cernica Grigore, Direcția Metrologie Aplicată al Institutului Național de Metrologie şi autorități publice locale beneficiare a Apelului de propuneri de proiect nr. 5- iluminat public.

O intervenție la subiect a avut domnul Ion Cozma, directorul adjunct al AEE, care a vorbit despre situația curentă privind sistemele de iluminat public în Republica Moldova dar şi atribuțiile Agenţiei de a aviza proiectele în domeniul eficienței energetice și al valorificării surselor de energie regenerabilă, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

De asemenea cu o prezentare a venit şi Mihai Lupu, consultant al agenţiei , care a vorbit despre divergențele apărute în urma evaluării documentelor aferente proiectelor , una din ele fiind caietul de sarcini elaborat de autoritatea publică locală, care ia în considerație parțial specificația de proiect elaborată de compania proiectantă, dar şi alte probleme întâlnite.

Atelierul s-a încheiat cu un studiu de caz la subiectul: “Evaluarea lumino-tehnică al unui Sistem de iluminat public stradal modernizat în Republica Moldova” care a fost pus în discuții de către Cernica Grigore.

Totodată, vă aducem la cunoștință că în ziua de luni, 07 noiembrie 2016, AEE a întrunit auditorii energetici, proiectanții și verificatorii setului de documente aferente APP nr. 5 pentru APL-urile beneficiare, într-o şedinţă de lucru privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal.

Aveţi posibilitatea să accesaţi prezentările efectuate în cadrul ședinței accesând linkurile de mai jos.


 pdfDOCUMENTAȚIA_2.pdf641.46 KBpdfprezentare__AEE_I._Cozma_iluminat.pdf746.35 KBpdfprezentare__AEE_M_Lupu_iluminat.pdf508.53 KBpdfPrezentare_Dl_Cernica_1.pdf759.8 KB

 

TOGETHER FOR SUSTAINABLE FUTURE

 

În perioada 21-25 noiembrie 2016, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, domnul Mihail Stratan, ca urmare a invitaţei primite din partea Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI), a întreprins o vizită de lucru la Viena, pentru a participa la evenimentul dedicat aniversării a 50 de ani de la înființarea ONUDI: “50th Anniversary Events and Expo TOGETHER FOR SUSTAINABLE FUTURE”.

În cadrul reuniunii cu reprezentaţii ONUDI, discuţiile se axează pe evoluţia implementării proiectelor iniţiate anterior şi în special, consolidarea capacităţilor locale privind producţia colectoarelor solare în Republica Moldova, precum şi discuţiile pentru iniţierea noilor proiecte de interes comun.

De asemenea, domnul Stratan va asista la Third Donor Meeting:“Together for a sustainable future”, unde se va discuta viitorul sustenabil la nivel global.

Printre obiectivele ONUDI se numără: promovarea dezvoltării industriale durabile în țările în curs de dezvoltare și cu economie în tranziție; dezvoltarea parteneriatelor industriale internaționale și promovarea de industrii nepoluante; contribuția la dezvoltarea de capacități și infrastructuri industriale, prin rolurile sale de forum global de expertiză în domeniul dezvoltării industriale și de furnizor de asistență tehnică; catalizarea energiilor sectoarelor guvernamental și privat în scopul obținerii de producții industriale competitive.

În prezent, ONUDI cuprinde 170 de state.

 

 

OPORTUNITĂȚI DE COLABORARE CU PARTENERII EXTERNI DISCUTATE ÎN CADRUL FORUMULUI ENERGETIC BILATERAL MOLDO-SLOVAC

 

DSC 6644

DSC 6646DSC 6647DSC 6657DSC 6675DSC 6681DSC 6687DSC 6692DSC 6695DSC 6706DSC 6711-2DSC 6725-2

 

26 octombrie, 2016, Ambasada Republicii Slovace din Chișinău împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică au organizat un seminar de interconectare axat pe promovarea parteneriatului dintre  părțile interesate din Slovacia și Republica Moldova, întru dezvoltarea sectorului energetic.

Evenimentul a fost deschis de către Excelența Sa H.E. Robert Kirnag, Ambasadorul Republicii Slovace în RM, care a mulțumit tuturor participanților pentru prezență și pentru interesul deosebit față de acest domeniu de importanță sporită pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. De asemenea  Mr. Josef Holjencik, directorul Agenției pentru Reglementare în Energetică din Slovacia a adăugat că  obiectivul acestei întâlniri , a fost de a aduce împreună potențiali parteneri din Moldova și Slovacia, care vor putea coopera în continuare implimentând noi proiecte și tehnologii pentru promovareaeficienței energetice și  energiei renovabile.

Cu un cuvânt de salut a venit și Domnul Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova care la rândul său a accentuat importanța dezvoltării sectorului energetic, precum și schimbul de experiență dintre ambele părți, pentru atingerea obiectivelor naționale în domeniu EE și SER. Cu mai multe detalii la subiect a venit domnul Ion Cozma, directorul adjunct al AEE,  care a prezentat misiunea agenției, cadrul instituțional și juridic și situația actuală privind implementarea politicii statului în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, companii private,  mediului academic și parteneri internaționali. 

 

Mai multe articole...

Subcategorii