Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ CONCURSUL PRIVIND ACREDITAREA FURNIZORILOR DE ECHIPAMENT DE PELETIZARE ȘI TOCARE A BIOMASEI

589 2008 img2Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi PNUD, şi Agenția pentru Eficiență Energetică (în calitate de agenţie implementatoare) lansează concursul de acreditare a furnizorilor de echipament de peletizare și tocare a biomasei.

În cadrul programului vor fi eligibile doar echipamentele ce corespund următoarelor cerințe:

1. se acceptă pentru procurare doar echipament nou şi performant din punct de vedere tehnologic, cu un consum redus de resurse energetice, conform parametrilor tehnici indicați mai jos;

2. nu se acceptă pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol (combine, tractoare, semănători, etc.);

3. nu se acceptă pentru procurare unităţi de transport (inclusiv cele specializate);

Parametri tehnici ai echipamentului de peletizare eligibil:

1. Umiditatea acceptabila de funcționare a echipamentului (%): ≥ 14 %;

2. Capacitatea de producere a instalației (presei, tocătorului, uscătorului): ≥ 300 kg/h;

3. Puterea electrica a echipamentului: < 80 kW;

4. Cantitatea de energie consumată pentru producerea unui kg de pelete ≤ 0,2 kWh/kg;

5. Densitatea peletelor: ≥ 1100 kg/m3;

6. Forma matricei – conică;

Parametri tehnici ai echipamentului de tocare eligibil:

 • Capacitatea de producere a tocătorului:
 • ≥ 10 m3/h – pentru crengi;
 • ≥ 5 m3/h – pentru bușteni;
 • Factor motric – motor propriu sau agregat la tractor;
 • Diametrul biomasei înainte de tocare: ≤ 15 cm;
 • Dimensiunea biomasei după tocare: ≤ 1-2 cm;
 • Gradul de automatizare – colectare, tocare, stocare, descărcare;

Pentru participarea la concurs, potențialii furnizori de echipament vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Ruso 1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare vor fi oferite la tel: (022) 31-10-01; 49-94-44, fax: 31-10-01. Procesul de acreditare a furnizorilor în cadrul programului nu are dată limită și se va efectua continuu până la epuizarea fondurilor disponibile în cadrul programului.

 

Formulare acreditare furnizori

Formulare beneficiari leasing

LISTA RECOMANDABILĂ A FURNIZORILOR DE ECHIPAMENT DE PROCESARE A BIOMASEI420.85 KB

 

SISTEM DE COGENERARE PENTRU SECTORUL AGRO-INDUSTRIAL

logoAgenția pentru Eficienta Energetica în parteneriat cu Proiectul Energie si Biomasa in Moldova îşi propune să colaboreze cu o întreprindere acro-industrială ce îşi va transforma propriile reziduuri în energie şi va acoperi, astfel, parţial necesarul de energie termică pentru consum propriu, iar energia electrică va fi furnizată în reţelele de distribuţie.

Această activitate susţine dezvoltarea şi crearea unei staţii de cogenerare care să utilizeze reziduurile obţinute de la activitatea de bază a uneia din întreprinderile sectorului agro-industrial din Republica Moldova.

Prin pilotarea acestei tehnologii la nivelul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial Proiectul Energie şi Biomasă ţine să demonstreze fezabilitatea producerii de energie termice pentru necesităţile interne ale întreprinderii şi comercializarea energiei electrice în reţeaua de distribuţie naţională. Astfel, procesarea deşeurilor unei întreprinderi din sectorul agro-industrial va deveni o sursă suplimentară de venit şi poate ulterior fi replicată la un număr mai mare de întreprinderi.

In perioada de colectare a dosarelor au fost depuse 6 propuneri de proiect dintre care doar două au trecut în semifinală (S.A. „Floreni” și S.A. “Südzucker Moldova”). Dosarele au fost analizate în cadru comisiei tehnice în cadrul Agenției, creată special pentru activitatea de cogenerare.

La data de 22 februarie curent, în cadrul ședinței Consiliului Proiectului Energie si Biomasa in Moldova s-a discutat rezultatul evaluării dosarelor, sa decis ca compania S.A. “Südzucker Moldova” drept învingător al concursului de cogenerare pentru sectorul agro-industrial. Activitatea este una ambiţioasă şi priveşte cu perspectivă în domeniul disponibilizării deşeurilor în sectorul agro-industrial. 

 

 Proces verbal

 

LISTA FURNIZORILOR DE ECHIPAMENT DE BRICHETARE ACREDITAȚI

1016768 358098060982502 1721248036 nLista furnizorilor de echipament de brichetare acreditați în cadrul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova.

 

 

 

 

pdfLISTA FURNIZORILOR DE ECHIPAMENT ACREDITAȚI108.49 KB 

ACȚIUNEA "ORA PLANETEI"

EARTH HOUR 60 LOGO FOR DIGITAL AVATAR DEC 2012Actiunea “Ora Planetei” - Campania globală 2013 ca o platformă pentru acţiuni, care vor schimba planeta.

În seara de 23 martie, stingem lumina pentru o oră, de „Ora Planetei“. Astfel, dacă vrei să participi la acest eveniment global, poţi să stingi lumina şi să deconectezi aparatele electrice şi electrocasnice de la sursa de electricitate, timp de 60 de minute, de la ora 20.30, la 21.30.

Agentia pentru Eficienta Energetica se solidarizează cu milioanele de persoane din întreaga lume şi lansează un apel către cetatenii Republicii Moldova, ONG-uri, instituțiile de stat, întreprinderile cu diferite forme de proprietate cu invitaţia de aderare la acţiunea „Ora Planetei”, care va avea loc sâmbătă, 23 martie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Programul manifestării include mai multe activităţi destinate copiilor cu  începere de la ora 17:00, care vor continua până la 20:30, când se aşteaptă participarea maximă a voluntarilor pentru numărătoarea inversă  de deconectare  voluntară a instalaţiilor electrice pentru cel puţin o oră (60+), acesta fiind un gest simbolic prin care vom spune că „Ne pasă de mediul în care trăim. Ne pasă de viitorul Planetei!”

In cest context, Agentia pentru Eficienta Energetica salută actiunea “Ora Planetei” și îndeamnă să stingeţi lumina pe 23 martie curent între orele 20:30-21.30, ca să fiţi parte componentă la un eveniment simbolic organizat anual şi are ca scop economisirea energiei electrice, fapt ce contribuie la protecţia mediului şi diminuarea schimbărilor climaterice.

  

A TREIA SESIUNE A CURSURILOR DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

logoAgenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță deschiderea celei de-a treia sesiune a cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizată în perioada 28 februarie-1 martie curent.

AEE vă aduce la cunoștință, că în perioada 28 februarie -1 martie curent, în incinta Camerei de Comerț și Industrie, MD-2004, Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 151, sala de ședințe, etajul 2, va avea loc a treia sesiune a Cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic. În cadrul Cursului este asigurată pregătirea candidaților în conformitate cu programul elaborat de AEE și experți locali, desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire și examinare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic.

Lista persoanelor admise la cursul de instruire în domeniul efectuării auditului energetic, organizat în perioada 28 februarie -1 martie curent.

Nr.             Nume / Prenume

 1. Darii Veaceslav
 2. Lupașco Octavian
 3. Fiodorov Vladimir
 4. Maftei Alexandru
 5. Marușceac Petru
 6. Mațco Lilian
 7. Crucicovschi Vladimir
 8. Guțu-Chetrușca Corina
 9. Ciobanu Corneliu
 10. Dercaci Vitalie
 11. Ocnean Veaceslav
 12. Manole Ghenadie
 13. Manole Titus
 14. Sarî Ivan
 15. Dubină Dinu
 16. Guțu Eugeniu
 17. Liubcic Victor
 18. Tocaru Andrei
 19. Igor Haraja
 20. Pulbere Edic
 21. Mereacre Dan
 22. Mereacre Andrei
 23. Pedcenco Pavel
 24. Lupașco Octavian
 25. Rotari Veaceslav
 26. Rotari Vitalie
 27. Bulican Vergil
 28. Brînzilă Vladimir
 29. Mogîldea Sergiu
 30. Bîrsa Teodor

În același context, merită a fi menționat faptul că, admiterea la Curs se face doar pentru persoanele fizice care întrunesc condițiile menționate expres în art. 12, alin.2, lit. a. al Legii nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică.

Reieșind din disponibilitatea spațiului, la curs au fost admise persoanele selectate în funcţie de ordinea depunerii cererilor de admitere la curs. Persoanele care au depus cererile de admitere la cursurile de instruire (care întrunesc condițiile menționate expres în Legea cu privire la eficiența energetică) și nu se regăsesc în lista de mai sus, vor fi invitați la următoarea sesiune a Cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, prin desfășurarea Cursului respectiv în perioada imediat următoare.

Subcategorii