Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

A TREIA SESIUNE A CURSURILOR DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

logoAgenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță deschiderea celei de-a treia sesiune a cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizată în perioada 28 februarie-1 martie curent.

AEE vă aduce la cunoștință, că în perioada 28 februarie -1 martie curent, în incinta Camerei de Comerț și Industrie, MD-2004, Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 151, sala de ședințe, etajul 2, va avea loc a treia sesiune a Cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic. În cadrul Cursului este asigurată pregătirea candidaților în conformitate cu programul elaborat de AEE și experți locali, desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire și examinare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic.

Lista persoanelor admise la cursul de instruire în domeniul efectuării auditului energetic, organizat în perioada 28 februarie -1 martie curent.

Nr.             Nume / Prenume

 1. Darii Veaceslav
 2. Lupașco Octavian
 3. Fiodorov Vladimir
 4. Maftei Alexandru
 5. Marușceac Petru
 6. Mațco Lilian
 7. Crucicovschi Vladimir
 8. Guțu-Chetrușca Corina
 9. Ciobanu Corneliu
 10. Dercaci Vitalie
 11. Ocnean Veaceslav
 12. Manole Ghenadie
 13. Manole Titus
 14. Sarî Ivan
 15. Dubină Dinu
 16. Guțu Eugeniu
 17. Liubcic Victor
 18. Tocaru Andrei
 19. Igor Haraja
 20. Pulbere Edic
 21. Mereacre Dan
 22. Mereacre Andrei
 23. Pedcenco Pavel
 24. Lupașco Octavian
 25. Rotari Veaceslav
 26. Rotari Vitalie
 27. Bulican Vergil
 28. Brînzilă Vladimir
 29. Mogîldea Sergiu
 30. Bîrsa Teodor

În același context, merită a fi menționat faptul că, admiterea la Curs se face doar pentru persoanele fizice care întrunesc condițiile menționate expres în art. 12, alin.2, lit. a. al Legii nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică.

Reieșind din disponibilitatea spațiului, la curs au fost admise persoanele selectate în funcţie de ordinea depunerii cererilor de admitere la curs. Persoanele care au depus cererile de admitere la cursurile de instruire (care întrunesc condițiile menționate expres în Legea cu privire la eficiența energetică) și nu se regăsesc în lista de mai sus, vor fi invitați la următoarea sesiune a Cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, prin desfășurarea Cursului respectiv în perioada imediat următoare.

EXPERIENȚA ȚĂRILOR UNIUNII EUROPENE ÎN PRODUCEREA CAZANELOR PE BIOMASĂ

logoAgenția pentru Eficiența Energetică anunță lansarea concursului de participare la misiunea de afaceri „Experiența țărilor Uniunii Europene în producerea  cazanelor pe biomasă”.

Agenția pentru Eficiența Energetică și Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în  Moldova” planifică organizarea unei misiuni de afaceri în a doua jumătate a lunii martie 2013. Aceasta va avea drept scop cunoașterea tehnologiilor de producere și asamblare a cazanelor pe biomasă în țări precum Polonia, Cehia, România. Activitatea vine să sporească cunoștințele producătorilor locali de cazane pe biomasă și să ajute la stabilirea relațiilor de afaceri cu producătorii din țările vizate mai sus. Aceasta este una din șirul de activități menite să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de asamblare locală a cazanelor pe biomasă.

Cu suportul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”  și împreuna cu partenerii cheie naționali, precum Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficienţă Energetică, această activitate, planificată  în cadrul componentei 2.1 a proiectului: ”Identificarea soluțiilor de piață eficiente pentru încălzirea cu biomasă a gospodăriilor individuale” este o oportunitate bună  pentru antreprenorii locali de a acumula informație adițională pentru dezvoltarea pieței locale a cazanelor pe biomasă produse în țările dezvoltate, precum performanța lor tehnologică, tipul de combustibil necesar pentru buna lor funcționare, gradul de automatizare, autonomia de lucru, etc.

În acest context, Agenția pentru Eficiența Energetică și Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova invită antreprenori locali care doresc și au capacitatea de a asambla local cazane pe biomasă, să aplice pentru participarea la misiunea de afaceri organizată în martie 2013.

Pentru a participa la concurs solicitanții trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 • Este reprezentantul/proprietarul unei companii legal înregistrate în Republica Moldova și este unul din factorii de decizie în companie.
 • Poate demonstra capacitatea și dorința companiei de a asambla local cazane pe biomasă pentru uz casnic. În acest sens, la dosar se va       prezenta o scrisoare de suport unde vor fi indicate tipurile de cazane.
 • Este dispus să acopere minim 50% din costurile de participare necesare misiunii de afaceri
 • Dosarul de participare trebuie să includă:
  1. Curriculum Vitae al persoanei care solicită participarea la misiunea de afaceri
  2. O scrisoare prin care persoana este împuternicită să reprezinte compania în această activitate
  3. Scurtă descriere a companiei care să denote experiența de lucru în domeniul energetic a acesteia. Vor fi mult apreciate exemple concrete de proiecte implementate până la data participării la concurs
  4. Cererea de participare

Cererile pentru participarea la concurs pot fi depuse pînă la data de  4 februarie 2013 la sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068.

 

  Cerere de participare misiune de afaceri

 

 

Subcategorii