Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE COORDONARE MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, EDIȚIA 2013

logoAspectele importante ale organizării și desfășurării celui mai mare concurs de premiere a inițiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile și eficienței energetice au fost abordate la ședința Consiliului de Coordonare al Competiției Moldova Eco-Energetică, ediția 2013. Ședința a avut loc azi, 7 Octombrie şi a fost prezidată de Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei.

 Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a menționat că în acest proces este extrem de important de a asigura continuitate procesului și, ca de fiecare an, acest concurs să fie tot mai atractiv și  eficient.

La ședință au fost abordate următoarele subiecte:

·         Rezultatele Competiției Moldova Eco-Energetică, ediția 2013, și anume, s-a precizat numărul dosarelor depuse care sunt în număr de 60, cea mai mare parte a dosarelor fiind depuse la categoria “Bioenergie” și ‘Eficiență Energetică”, totodată cele expuse a îmbrăcat forma unui studiu comparativ cu Concursul Moldova Eco-Energetică, ediția 2012.
·         Prezentarea componenței Panelurilor de evaluare a dosarelor depuse pentru competiție, ediția 2013, la subiectul dat a fost prezentată componența panelurilor de evaluare pentru categoriile Competiției. Evaluarea dosarelor va fi asigurată de 4 Panele de evaluare alcătuite din experți, având fiecare câte un reprezentant din cadrul Agenției. Dosarele depuse de către participanți vor fi examinate în trei etape: examinarea de către panelurile de evaluare, vizita de verificare în teren şi decizia Consiliului de Coordonare. 
·         Bugetul Competiției și al Ceremoniei de premiere Moldova Eco-Energetică, ediția 2013
·         Completarea Componenței Consiliului de Coordonare cu membri noi
·         Instituirea Secretariatului Competiției și Ceremoniei de premiere Moldova Eco-Energetică, 2013

Consiliul de Coordonare al Competiției este alcătuit din reprezentanți ai mai multor instituții printre care Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Ministerul Educației, precum și un reprezentant al partenerilor de dezvoltare externi, un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, un reprezentant al mediului academic, doi reprezentanți ai societății civilie.

Amintim că concursul pentru premiile Moldova Eco-Energetică, Ediția 2013, a fost lansat la 5 iunie curent de către Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică. Scopul competiției este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuția și consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienței energetice.

Concursul este deschis pentru instituțiile  publice, reprezentanți ai sectorului privat, ONG-uri, fundații, grupuri de inițiativă, mass-media, mediul academic şi persoane fizice care au realizat cu succes inițiative  notabile, inovative și ambițioase în sectorul energiei regenerabile şi eficiență energetică.

Premiile Moldova Eco-Energetică vor fi acordate  anual, în cadrul unui eveniment festiv,  în semn de recunoaștere a realizărilor proeminente în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice din Republica Moldova. Acestea vor recunoaște campionii sectorului Eco-energetic și-i vor inspira pe alții să-i urmeze.

Competiția Moldova Eco-Energetică este realizată la inițiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat, implementat de PNUD Moldova.

pdfAGENDA CONSILIULUI DE COORDONARE MEE 2013 07.10.2013419.12 KB 

VALERIU LAZĂR: PRIN ELIMINAREA A ORICE BARIERE PENTRU FUNCȚIONAREA FABRICII DE BIOGAZ, CONSTRUITĂ LA DROCHIA ÎN CALITATE DE PROIECT PILOT, VOM STIMULA DEZVOLTAREA PIEȚEI DE REGENERABILE ÎN ÎNTREGIME

logo moldova11.09.2013, Chișinău – Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a vizitat marți prima fabrică de biogaz la nivel industrial din Republica Moldova, pentru a se familiariza cu condițiile de construcție și a asigura buna funcționare a proiectului după lansare.

Fabrica a fost construită în or. Drochia de întreprinderea germană Suedzucker Moldova și are o capacitate de producție de cca 8 mil. metri cubi de gaz pe an. Biogazul va fi produs din borhotul de sfeclă de zahăr, rezultat din producerea zahărului la fabricile Suedzucker, și va asigura cca 13% din necesitățile de energie ale companiei. Centrala pe bază de cogenerare a întreprinderii va produce energie termică și energie electrică pentru necesitățile proprii în sezonul de producere, iar în restul timpului energia electrică va fi livrată în rețeaua de distribuție.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a apreciat curajul companiei de a face o investiție de peste 7 milioane de euro în dezvoltarea surselor regenerabile de energie. El a subliniat că perioada de recuperare a investiției, de 5 ani, este una rezonabilă, și va permite întreprinderii să canalizeze mijloacele financiare economisite în dezvoltarea personalului și a altor direcții de business.

Valeriu Lazăr a menționat că statul a susținut inițiativa companiei private prin intermediul  Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și PNUD, pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și altor documente necesare pentru construcția fabricii de biogaz. Ministrul Economiei a amintit că obiectivul Republicii Moldova este de a mări cota surselor de energie regenerabile până la 20% din energia utilizată către anul 2020, în conformitate cu Strategia Energetică a țării, acest obiectiv fiind în linie cu politicile Uniunii Europene în domeniu. Proiectul implementat de întreprinderea germană contribuie semnificativ la realizarea acestui obiectiv, a precizat Valeriu Lazăr.

Viceprim-ministrul a fost însoțit în vizită de către reprezentanți ai Agenției pentru Eficiență Energetică, Rețelelor Electrice de Distribuție Nord-Vest, alte instituții din domeniu, pentru a pune la punct detaliile legate de darea în exploatare a fabricii de biogaz și buna funcționare a acesteia pe viitor.

SURSA: MEC.GOV.MD

EXPERȚI ȘI PRODUCĂTORI DE BRICHETE ȘI PELETE AU PARTICIPAT LA CEL DE-AL DOILEA ATELIER NAȚIONAL DEDICAT CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

IMG 087805 septembrie 2013 - Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasa, experţi de la ministere, instituţii de stat, organizatii nonguvernamentale, manageri energeti raionali au participat la cel de-al doilea atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova.

Scopul principal al celui de-al doilea  Atelier s-a axat pe asigurarea durabilă a calității biocombustibililor solizi produși în Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

“Asigurarea calității biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extreme de importantă   prin prisma  potențialului sporit de valorificare a biomasei ca principala resursă de energie alternativă exploatată în Republica Moldova. Drept urmare, sunt necesare metode și  instrumente  pentru asigurarea calității biocombustibilului prin crearea unui laborator de testare și certificare”, a declarat Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasă salută inițiativa privind inițierea reglemantării acestui domeniu ce ține de etichetarea calității biocombustibililui, utilitatea incercărilor biocombustibililor solizi și impactul acestora asupra calității vieții consumatorului. Astfel, consumatorii vor avea acces la combustibil bio de calitate, la fel precum şi preţurile de piaţă vor fi în corespundere cu calitatea biocombustibililor.   

„Centralele termice moderne pe bază de biomasă instalate în şcoli, grădiniţe în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă pot avea randament maxim doar dacă utilizează biocombustibili de calitate. Iată de ce aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii pentru biocombustibilii solizi produşi în Republica Moldova, precum şi crearea Laboratorului de testare a calităţii brichetelor şi peletelor reprezintă o prioritate stringentă”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului UE-PNU „Energie şi Biomasă”.

În acest context, menționăm faptul că, atelierul de lucru organizat cu participarea tuturor managerilor energetici raionali, Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasa, face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” în vederea consolidării capacităţilor de utilizare si valorificare  a biomasei in Republica Moldova . 

 

„Centralele termice moderne pe bază de biomasă instalate în şcoli, grădiniţe în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă pot avea randament maxim doar dacă utilizează biocombustibili de calitate. Iată de ce aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii pentru biocombustibilii solizi produşi în Republica Moldova, precum şi crearea Laboratorului de testare a calităţii brichetelor şi peletelor reprezintă o prioritate stringentă”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului UE-PNU „Energie şi Biomasă”.

“Asigurarea calității biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extreme de importantă   prin prisma  potențialului sporit de valorificare a biomasei ca principala resursă de energie alternativă exploatată în Republica Moldova. Drept urmare, sunt necesare metode și  instrumente  pentru asigurarea calității biocombustibilului prin crearea unui laborator de testare și certificare”, a declarant Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

pptBIOCOMBUSTIBILI SOLIZI (PREZENTARE)684.5 KB

pptMECANISM SUBSIDIERE (PREZENTARE)1.57 MB


PRIMA REVISTĂ CU ISTORII DE SUCCES ÎN SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE S-A LANSAT

 

1002536 537511126318700 88544353 n11 septembrie 2013 - Peste 20 de istorii de succes în utilizarea şi promovarea energiei regenerabile şi eficienţei energetice în Republica Moldova, informaţii despre activităţile actorilor cheie din sectorul energetic, precum şi noutăţile Competiţiei naţionale Moldova Eco-Energetică 2013 se regăsesc în paginile revistei Moldova Eco-Energetică lansată marţi, 10 septembrie. 

Revista este la prima ediţie şi va avea o periodicitate anuală. Ea va conţine istoriile de succes ale finaliştilor  competiţiei Moldova Eco-Energetică, precum şi articole dedicate despre realizările din sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

Reducând consumul şi diversificând sursele de energie vom deveni mai competitivi economic, mai protejaţi social şi mai durabili din  perspectiva de mediu. Revista concentrează în paginile ei cele mai de succes istorii în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice şi va genera un nou impuls pentru dezvoltarea sectorului de energetic, încurajând instituţii, persoane să preia bunele practici ”, a declarat Tudor Copaci, viceministrul Economiei, la evenimentul de lansare a revistei.

Revista este o iniţiativă comună a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.  „Salut lansarea revistei Moldova Eco-Energetică ce ne va ajută să cunoaştem dintr-o singură sursă iniţiativele demarate în sector şi să ne conjugăm eforturile pentru a avea rezultate tangibile. Sunt convins că Republica Moldova va dispune de un sistem energetic mai eficient ce va fi susţinut de populaţie, societatea civilă , ei fiind participanţi activi în schimbare”,  susţine Mindaugas Kacerauskis, noul consilier politic în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

La eveniment au participat eroii istoriilor de succes, ambasadori, reprezentanți ai  instituțiilor conexe sectorului de regenerabile și eficienței energetice, ai organizațiilor internaționale din sector, parteneri. „Revista lansată astăzi ascunde în paginile sale istoriile oamenilor ce au avut curajul, iniţiativa şi spiritul antreprenorial de a lansa noi tehnologii, precum şi al actorilor ce asigură un mediu favorabil acestora. Revista reflectă efortul fiecăruia în dezvoltarea sectorului de regenerabile şi eficienţă energetică:  autorităţile publice ce dezvoltă mult-aşteptatele politici, mecanisme de stimulare; sectorul privat  şi antreprenorii care modernizează piaţa; mediul academic ce încurajează noile cercetări; mass media şi tineretul ce ajută oamenii să îşi schimbe mentalitatea şi comportamentului şi, nu în ultimul rând, partenerii de dezvoltare, sectorul bancar ce sprijină eforturile menţionate”, consideră Nicola Harrington-Buhay, reprezentant rezident PNUD Moldova.

„La momentul actual, este nevoie de diseminare pe scara largă a informației privind implementarea celor mai bune tehnologii și practici de eficiență energetică, care sunt disponibile azi cu ajutorul integrării cunoștințelor, capacităților, investițiilor și parteneriatelor. Ne-am propus să susținem si să raspindim tot ceea ce înseamnă Eficiența Energetică și Surse de Energie Regenerabilă, de asemenea, încercam să oferim o viziune practică asupra celor mai notabile realizări în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice prin transpunerea acestora în revista lansata astazi.”,a declarat Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

În acest context, reamintim că MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este o competiţie scopul căreia este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

Detalii...

VALERIU LAZĂR: NU CONSTRUIM GAZODUCTUL UNGHENI-IAȘI ÎMPOTRIVA CUIVA, CI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA - PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ ȘI PREȚURI COMPETITIVE

big-valeriu-lazar-nu-construim-gazoductul-ungheni-iasi-impotriva-cuiva-ci-pentru-republica-moldova-pentru-a-asigura-securitatea-energetica-si-preturi-competitiveDeclarația a fost făcută în cadrul vizitei Viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, în raionul Ungheni pentru a se asigura că pregătirile pentru lansarea construcției gazoductului Ungheni-Iași vor fi finalizate în termen. Ministrul Economiei a vizitat localitatea Zagarancea, în care la 27 august curent va fi lansat șantierul pentru construcția gazoductului Ungheni-Iași, și a participat la ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a ținut un discurs în fața consilierilor raionali, prezentând prioritățile și programele de dezvoltare implementate de Guvern și a îndemnat autoritățile publice locale să contribuie la buna desfășurare a lucrărilor de construcție, deoarece șantierul va oferi raionului mai multe oportunități, inclusiv noi locuri de muncă.

Potrivit lui Valeriu Lazăr, proiectul gazoductului reversibil Ungheni – Iași are în primul rând o logică economică, având ca obiectiv asigurarea securității energetice a țării, dar și a unei alternative comerciale de livrare a gazelor naturale. În același timp, dacă va exista un raționament economic, gazoductul va putea transporta gaz înspre România, nefiind construit „împotriva cuiva”, ci pentru a asigura securitatea energetică a Republicii Moldova și accesul la surse alternative de gaze naturale.

Ministrul Economiei a subliniat că, potrivit Strategiei energetice 2030, Republica Moldova are obiectivul de a-și asigura cca 20% din consumul de energie din surse regenerabile. În același timp, Valeriu Lazăr a îndemnat autoritățile locale să se preocupe și de sporirea eficienței energetice.

Conform proiectului, capacitatea gazoductului va permite transportul unui volum de gaz de aproximativ 0,5 mlrd. m3  pe an în prima etapă și 1,5 mlrd mla etapa a doua. Construcţia gazoductului Ungheni-Iași urmează a fi încheiată în termeni proximi. Cheltuielile de construcție sunt asigurate în totalitate din bugetul de stat 2013, suma acestora fiind de aproximativ 140 mil lei.

La ora actuală, în Republica Moldova doar SA „Moldovagaz” contractează gaze naturale de la partenerul tradiţional SAD „Gazprom”. Însă, odată cu apariția surselor de gaze pe partea de vest, se va deschide accesul furnizorilor moldoveni de gaze naturale pe piaţa europeană, inclusiv prin gazoductul Ungheni-Iași. Astfel, în calitate de furnizor, vor putea activa întreprinderile care dispun de licență pentru acest gen de activitate, pentru a-şi contracta volumele de gaze naturale necesare. Totodată, orice persoană fizică sau juridică care se conformează cerinţelor unui furnizor eligibil (sau orice persoană fizică sau juridică cu suficiente resurse financiare), va putea contracta gaze naturale de pe piaţa europeană.

Cadrul legal permite accesul la reţea a furnizorilor şi consumatorilor eligibili în măsura capacităţilor de transportare a sistemului de gazoducte. În acest context, gazoductul Ungheni-Iaşi, fiind parte din reţeaua de transport și distribuție, va putea fi utilizat pentru a transporta gaze către orice consumator eligibil, care va achita tariful de transportare.
Sursa: mec.gov.md

Subcategorii