Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

EUREM - MANAGER ENERGETIC EUROPEAN

 

 

 Centrul de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  anunţă despre completarea grupuri pentru formarea Managerilor Energetici: EUREM „Manager Energetic European”. 

Scopul acestui curs este formarea managerilor energetici de calificare înaltă, în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova Nr. 142 din 02.07.2010, "Cu privire la eficienţa energetică"(Monitorul oficial nr. 155-158). 

Cursul se desfăşoară pentru: a oferi cunoştinţe de bază în domeniul energiei electrice şi termice, a familiariza cu tehnologii şi echipamente moderne, cu tendinţele mondiale ale dezvoltării energeticii, a prezenta abordare sistematică pentru rezolvarea problemelor de economisire a energiei. De asemenea, pentru a prezenta mai multe soluţii tehnice posibile, ce conduc la economisirea energiei şi pentru a oferi elemente de bază în calcularea economico-financiară a măsurilor de eficienţă energetică.

Grupul ţintă. La curs sunt admise persoane cu studii superioare tehnice, cu experienţă de muncă în domeniul energetic, construcţii sau arhitectură, experienţă în gestionarea blocurilor locative sau a altor tipuri de clădiri.

Competenţe obţinute în urma participării la curs:

-          identificarea direcţiilor prioritare de economisire a energiei,

-          elaborarea unei liste de măsuri, capabile de a spori eficienţa energetică,

-          calculul şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici, cît şi calculul perioadei de recuperare a investiţiei,

-          organizarea optimă a muncii cu privire la evidenţa şi utilizarea resurselor energetice,

-          construirea, analiza şi optimizarea circuitelor energetice a întrprinderii,

-          determinarea volumului necesar de investiţii ,

-          analiza tehnico-economică a căilor posibile de modernizare,

-          formarea planului final de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea realizării planului de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Managerii instruiţi vor  dispune de o pregătire practică necesară desfăşurării activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi control al proiectelor prevăzute pentru sporirea randamentului  proceselor energetice în cadrul unui obiect public sau privat. 

Ce este EUREM?

EUREM este un program standardizat de instruire şi o reţea de succes pentru Managerii Energetici Europeni, care se desfăşoară în 21 de ţări, inclusiv în 13 ţări membre ale Uniunii Europene (Austria, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, Estonia, Polonia). În Republica Moldova programul de instruire EUREM se desfăşoară  din 2011. Interesul multor ţări non-europene privind înregistrarea brandului EUREM a facilitat  popularizarea la nivel international. EUREM garantează, că fiecare Manager Energetic European posedă cunoştinţe de bază la toate subiectele relevante energeticii, dar deasemenea, învaţă know-how-ul specific pentru a implementa în practică proiectele de eficienţă energetică.

Formatori. Participanţii la program sunt instruiţi de către un grup de formatori autohtoni,  licenţiaţi de către CCI a RM şi CCI din Potsdam (Germania).

Limba de predare este română şi rusă.

Cursul începe pe data de 7 iunie a.c. Inregistrarea la acest curs se efectuază pînă la data de 6 iunie 2013 inclusiv.

Cursul include 160 ore de lecţii teoretice şi 40 ore de lucru practic, şi prevede elaborarea unui proiect în domeniul selectat. Forma de studii este cu frecvenţa la zi.

Către finele cursului, fiecare participant elaborează şi prezintă o lucrare practică în domeniul eficienţei energetice, iar finalitatea însăşi constituie un CERTIFICAT DE STANDARD EUROPEAN, eliberat pentru susţinerea cu succes a examenului teoretic şi practic.

Taxa: pentru un participant constituie 10946,00 lei

Doritorii de a participa la acest curs sunt rugaţi să contactere persoanele responsabile de la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova - Alen Cucu (022) 23-52-94 sau Victoria Cotici (022) 23-32-86. Pentru detalii accesaţi www.training-center.md sau www.chamber.md 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ REZULTATELE DE EXAMINARE A SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII AUDITULUI ENERGETIC

 

Rezultatele de examinare

Domeniul electroenergetic
Domeniul termoenergetic
Nr.
d/o
Numele, prenumele persoanei examinate
Promovarea/nepromovarea examenului
Nr.
d/o
Numele, prenumele persoanei examinate
Promovarea/nepromovarea examenului
1
2
3
1
2
3
1
Dumitrașcu Ivan
promovat
1
Carauș Vitalie
promovat
2
Veste Alina
promovat
2
Veste Alina
promovat
3
Zgureanu Ion
promovat
3
Țuleanu Sergiu
promovat
4
Punga Vladimir
promovat
4
Leanca Andrian
promovat
5
Carauș Vitalie
promovat
5
Bînzari Andrei
promovat
6
Șveț Olga
promovat
6
Șveț Olga
promovat
7
Bivol Igor
promovat
7
Mereacre Andrei
promovat
8
Savin Igor
promovat
8
Bivol Igor
promovat
 
 
 
9
Dumitrașcu Ivan
promovat
 
 
 
10
Ungureanu Sergiu
promovat
 
 
 
11
Chilari Oleg
promovat
 
 
 
12
Zaițev Dmitrii
promovat
 
 
 
13
Guțu-Chetrușca Corina
promovat
 
 
 
14
Pulbere Edic
promovat
 
 
 
15
Negară Iulia
promovat
 
 
 
16
Tîrșu Mihai
promovat
 
 
 
17
Casîm Ghennadii
promovat
 
 
 
18
Leanca Livia
promovat
 
 
 
19
Mereacre Dan
promovat

SISTEM DE COGENERARE PENTRU SECTORUL AGRO-INDUSTRIAL

logoAgenția pentru Eficienta Energetica în parteneriat cu Proiectul Energie si Biomasa in Moldova îşi propune să colaboreze cu o întreprindere acro-industrială ce îşi va transforma propriile reziduuri în energie şi va acoperi, astfel, parţial necesarul de energie termică pentru consum propriu, iar energia electrică va fi furnizată în reţelele de distribuţie.

Această activitate susţine dezvoltarea şi crearea unei staţii de cogenerare care să utilizeze reziduurile obţinute de la activitatea de bază a uneia din întreprinderile sectorului agro-industrial din Republica Moldova.

Prin pilotarea acestei tehnologii la nivelul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial Proiectul Energie şi Biomasă ţine să demonstreze fezabilitatea producerii de energie termice pentru necesităţile interne ale întreprinderii şi comercializarea energiei electrice în reţeaua de distribuţie naţională. Astfel, procesarea deşeurilor unei întreprinderi din sectorul agro-industrial va deveni o sursă suplimentară de venit şi poate ulterior fi replicată la un număr mai mare de întreprinderi.

In perioada de colectare a dosarelor au fost depuse 6 propuneri de proiect dintre care doar două au trecut în semifinală (S.A. „Floreni” și S.A. “Südzucker Moldova”). Dosarele au fost analizate în cadru comisiei tehnice în cadrul Agenției, creată special pentru activitatea de cogenerare.

La data de 22 februarie curent, în cadrul ședinței Consiliului Proiectului Energie si Biomasa in Moldova s-a discutat rezultatul evaluării dosarelor, sa decis ca compania S.A. “Südzucker Moldova” drept învingător al concursului de cogenerare pentru sectorul agro-industrial. Activitatea este una ambiţioasă şi priveşte cu perspectivă în domeniul disponibilizării deşeurilor în sectorul agro-industrial. 

 

 Proces verbal

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ CONCURSUL PRIVIND ACREDITAREA FURNIZORILOR DE ECHIPAMENT DE PELETIZARE ȘI TOCARE A BIOMASEI

589 2008 img2Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi PNUD, şi Agenția pentru Eficiență Energetică (în calitate de agenţie implementatoare) lansează concursul de acreditare a furnizorilor de echipament de peletizare și tocare a biomasei.

În cadrul programului vor fi eligibile doar echipamentele ce corespund următoarelor cerințe:

1. se acceptă pentru procurare doar echipament nou şi performant din punct de vedere tehnologic, cu un consum redus de resurse energetice, conform parametrilor tehnici indicați mai jos;

2. nu se acceptă pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol (combine, tractoare, semănători, etc.);

3. nu se acceptă pentru procurare unităţi de transport (inclusiv cele specializate);

Parametri tehnici ai echipamentului de peletizare eligibil:

1. Umiditatea acceptabila de funcționare a echipamentului (%): ≥ 14 %;

2. Capacitatea de producere a instalației (presei, tocătorului, uscătorului): ≥ 300 kg/h;

3. Puterea electrica a echipamentului: < 80 kW;

4. Cantitatea de energie consumată pentru producerea unui kg de pelete ≤ 0,2 kWh/kg;

5. Densitatea peletelor: ≥ 1100 kg/m3;

6. Forma matricei – conică;

Parametri tehnici ai echipamentului de tocare eligibil:

  • Capacitatea de producere a tocătorului:
  • ≥ 10 m3/h – pentru crengi;
  • ≥ 5 m3/h – pentru bușteni;
  • Factor motric – motor propriu sau agregat la tractor;
  • Diametrul biomasei înainte de tocare: ≤ 15 cm;
  • Dimensiunea biomasei după tocare: ≤ 1-2 cm;
  • Gradul de automatizare – colectare, tocare, stocare, descărcare;

Pentru participarea la concurs, potențialii furnizori de echipament vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Ruso 1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare vor fi oferite la tel: (022) 31-10-01; 49-94-44, fax: 31-10-01. Procesul de acreditare a furnizorilor în cadrul programului nu are dată limită și se va efectua continuu până la epuizarea fondurilor disponibile în cadrul programului.

 

Formulare acreditare furnizori

Formulare beneficiari leasing

LISTA RECOMANDABILĂ A FURNIZORILOR DE ECHIPAMENT DE PROCESARE A BIOMASEI420.85 KB

 

ACȚIUNEA "ORA PLANETEI"

EARTH HOUR 60 LOGO FOR DIGITAL AVATAR DEC 2012Actiunea “Ora Planetei” - Campania globală 2013 ca o platformă pentru acţiuni, care vor schimba planeta.

În seara de 23 martie, stingem lumina pentru o oră, de „Ora Planetei“. Astfel, dacă vrei să participi la acest eveniment global, poţi să stingi lumina şi să deconectezi aparatele electrice şi electrocasnice de la sursa de electricitate, timp de 60 de minute, de la ora 20.30, la 21.30.

Agentia pentru Eficienta Energetica se solidarizează cu milioanele de persoane din întreaga lume şi lansează un apel către cetatenii Republicii Moldova, ONG-uri, instituțiile de stat, întreprinderile cu diferite forme de proprietate cu invitaţia de aderare la acţiunea „Ora Planetei”, care va avea loc sâmbătă, 23 martie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Programul manifestării include mai multe activităţi destinate copiilor cu  începere de la ora 17:00, care vor continua până la 20:30, când se aşteaptă participarea maximă a voluntarilor pentru numărătoarea inversă  de deconectare  voluntară a instalaţiilor electrice pentru cel puţin o oră (60+), acesta fiind un gest simbolic prin care vom spune că „Ne pasă de mediul în care trăim. Ne pasă de viitorul Planetei!”

In cest context, Agentia pentru Eficienta Energetica salută actiunea “Ora Planetei” și îndeamnă să stingeţi lumina pe 23 martie curent între orele 20:30-21.30, ca să fiţi parte componentă la un eveniment simbolic organizat anual şi are ca scop economisirea energiei electrice, fapt ce contribuie la protecţia mediului şi diminuarea schimbărilor climaterice.

  

Subcategorii