Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

INVESTEȘTE ÎN HÎNCEȘTI. INVESTEȘTE ÎN VIITOR

forum-baner-afara „Investește în Hîncești, investește în viitor” – pe așa notă pozitivă a început forumul investițional petrecut astăzi 31.10.2013 la Hîncești. Proiectele investiționale ce țin de modernizarea infrastructurii, sfera socială și eficientizarea energiei a alcătuit „fundamentul” discuțiilor la forum. La eveniment au participat reprezentanți din diferite sfere de activitate – misiuni diplomatice, agenți economici, organizații internaționale.

„Pentru Consiliul Raional Hîncești, atragerea investițiilor prezintă, cu siguranță, un obiectiv bine conturat, spre care sunt focalizate eforturile, insistența, cunoștințele, doleanțele, așteptările și sperațele noastre. În raion, se lucrează temeinic în acest sens, cu atît mai mult că avem deja rezultate anterioare, care ne pot servi drept reper, și totodată, stimulent în acțiune. Sînt ferm convins că raionul Hîncești dispune de un bun potențial și merită ca aceasta să fie valorificat cu chibzuință și eficiență. Un prim pas spre respectivul deziderat îl constituie promovarea și mediatizarea celor mai activi reprezentanți ai săi din domeniul business-ului, antreprenoriatului, sectorului comunitar etc. Iar dacă pe lîngă cele menționate, vor fi suscitate interesul și atenția unor potențiali investitori, vom putea constata cu satisfacție că ne-am atins scopul” a declarat Grigore Cobzac, Președintele raionului Hîncești.

În prezent, atragerea investițiilor și crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atît străini cît și autohtoni, este una dintre sarcinile primordiale ale autorităților centrale și raionale. În acest sens la forum s-a pus un accent major pe potențialul implementării diferitor proiecte. Agenda (o puteți descărca mai jos) forumului  a fost una complexă și a atins subiecte ce țin de necesitățile stringente ale raionului, totodată  cuprinzînd și două ateliere de lucru: atelierul nr. 1 „Mediul de Afaceri” – la care s-a vorbit despre politica comercială a Republicii Moldova, performanța și competitivitatea în domeniul agriculturii, metode de promovare a exporturilor, și respectiv atelierul nr. 2 „Administrația Publică Locală” – la care au fost abordate subiecte ce țin posibilitățile de accesare a fondurilor investiționale și sporirea atractivității investiționale a unităților administrativ-teritoriale. Tot în cadrul acestui atelier, Nicolai Olari, consultant al „Centrului Unic de Informare a Investitorilor în domeniul Eficienței Energetice și Energiei Regenerabile” din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică a relatat despre aspectele legale privind etapele implementării unui proiect în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

AGENDA FORUMULUI INVESTIȚIONAL HÎNCEȘTI704.94 KB

CAZANELE PE BIOMASĂ - TOT MAI POPULARE ÎN ZONELE RURALE

informare eef 009.01C4D3E405DA4CE0B87D9D6FEFA92D74Marți, 22.10.2013 - Locuitorii raionului Șoldănești au fost informați despre programul de subvenționare a cazanelor pe biomasă. Întrunirea a avut drept scop consolidarea cunoștințelor despre avantajele încălzirii pe biomasă. 

Acest program oferă rambursarea a 30% din costul total a investițiilor pentru procurarea și instalarea cazanului pe biomasă și totodată reprezintă un stimul pentru trecerea în condiții avantajoase la tehnologii noi de încălzire.

Bugetul total al programului este de 640.000 de Euro. Valoarea maximă a sumei rambursate în cadrul programului fiind de 1000 de Euro per cazan instalat.

 

Pentru mai multe detalii contactați: 

Galețchi Dumitru, consultant proiecte pilot,
Agenția pentru Eficiență Energetică
Tel: (022) 499 444 (ext. 6)
Mobil: 067 430 436
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detalii Program

 

MODIFICĂRI LA REGULAMENTUL PROGRAMULUI PRIVIND COMERCIALIZAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE PE BIOMASĂ, INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE

 

logoPrin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică, Vă aduce la cunoștință că, în baza deciziei Consiliului de Coordonare a PEBM din 08.10.2013, au fost efectuate următoarele modificări în Regulamentului „Programului privind comercializarea și instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” (se anexează), și anume :

 

1. Excluderea limitelor de putere (25 kW) a centralelor termice;

2. Acceptarea agenților economici (micro întreprinderilor) ca beneficiari eligibili;

3. Acceptarea arzătoarelor performante și moderne ca echipament eligibil.

Ca urmare a celor expuse,Vă informăm că beneficiarii care au depus dosarele anterior și doresc să procure un alt tip de cazan sau de o capacitate mai mare , sunt invitați la sediul AEE pentru a modifica cererea de participare în program.

pdfRegulamentul_AEE_Gospodarii_casnice_modificat_10_08_2013.pdf379.78 KB

 

SEMINAR DE INSTRUIRE A MANAGERILOR ENERGETICI AL CONSILIILOR RAIONALE, MUNICIPALE ȘI ADUNAREA POPULARĂ UTA GĂGĂUZIA

 

IMG 3041Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu Proiectul GEF/UNIDO „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul sporirii eficienței energetice în sectorul industrial al Republicii Moldova”, implementat de către Oficiul „Schimbarea climei” de pe lîngă Ministerul Mediului a organizat un Seminar de 2 zile cu tematica „Managementul energetic la nivel de întreprindere în conformitate cu Standardul SM ISO 50001:2012 – Sisteme de management al energiei, cerințe și ghid de utilizare”.  În cadrul seminarului au fost abordate teme ce țin de management energetic (EnMS). Obiectele conform agendei (Agenda seminarului o puteți găsi atașată mai jos) au fost relatate de Domnul Sergiu Ungureanu, Domnul Nicolae Glingan, Domnul Valeriu Chiciuc și Domnul Gheorghe Timotin au relatat subiectele ce țin de atît de metodologia managementului energetic cât și de anumiți pași concreți pentru a asigura atît cantitatea cât și cantitatea managementului energetic efectuat. Bineînțeles s-a atras atenția mai mult la calitate conformată la anumite standarde internaționale.  Acest seminar a fost organizat cu participarea managerilor energetici raionali, consiliilor municipale și Adunarea Populară UTA Găgăuzia, și face parte din activitățile care asigură consolidarea capacităților calitative a managerilor energetici.

AGENDA SEMINARULUI EnMS 3-4 OCTOMBRIE 2013.pdf306.03 KB 

LISTA PARTICIPANȚILOR SEMINAR EnMS 3-4 OCTOMBRIE577.79 KB

GHID PRACTIC DE IMPLEMENTARE ENMS ROM14.23 MB

 

 

 

ȘEDINȚA CONSILIULUI PROIECTULUI ENERGIE ȘI BIOMASĂ

 

 

logo Ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasă, care a avut loc azi 8 Octombrie a trecut pe o notă flexibilă la capitolul adaptării regulamentelor programelor la cerințele și necesitățile beneficiarilor. La ședință au fost abordate atât subiectele puse în agendă, cât și subiectele care țin de armonizarea cadrului normativ al proiectelor implementate cu cererea din partea participanților la programe, în scopul fluidizării mecanismului procedural.

 

 Conținutul agendei:

    ·         Progresul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova și anume, realizările PEBM în perioada iulie-septembrie 2013 și de asemenea au fost prezentate activitățile planificate pentru perioada octombrie – decembrie 2013

    ·         Progresul activităților la programul din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică cu privire la leasingul echipamentului agricol și echipamentului de brichetare și de asemenea a fost abordat subiectul implementării unui mecanism de susținere a activității privind cazanele pentru gospodăriile casnice.

    ·         Prezentare ghidului privind implementarea Sub-componentei 1.2 “Ciclul combustibilului facilitat – furnizarea de biomasă” din cadrul 2KR. 

    ·         Studiul de fezabilitate privind pilotarea PPP-ului pentru peletizarea biomasei în raionul Leova.

La ședința Consiliului PEBM au fost reprezentanți a mai multor instituții printre care Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, BERD, programul 2KR. Ședința a fost prezidată de Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Domnul Valeriu Lazăr.

 

Mai multe articole...

Subcategorii