Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

COMPETIȚIA MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ ARE UN REGULAMENT OPTIMIZAT

big-competitia-moldova-eco-energetica-are-un-regulament-optimizatNoile reguli de participare și desfășurare a competiției Moldova  Eco Energetică au fost stabilite în urma analizării tuturor etapelor concursului și a examinării rezultatelor chestionarului de opinie, efectuat post eveniment. Totodată, membrii Consiliului de Coordonare Moldova Eco – Energetică, reuniți în ședință la 7 februarie, curent, au stabilit că  Ceremonia de premiere Moldova Eco - Energetică va avea loc, anual, în prima vineri a lunii decembrie.

Vicepremierul, Valeriu Lazăr, care a prezidat ședința Consiliului, a ținut să sublinieze faptul că această  Competiție și-a demonstrat importanța în timp, devenind un punct de reper  pentru realizările remarcabile din domeniul eficienței energetice și a resurselor de energie regenerabilă. Proiectele participante au în spatele lor istorii de succes, ce servesc drept exemplu și motivație, inspirându-i și pe alții.
Pentru a oferi timp suficient celor interesați să participe în cadrul celei de-a IV-a ediții a competiției Moldova Eco – Energetică, s-a decis extinderea perioadei de depunere a dosarelor . Ediția curentă a concursului va fi lansată la 5 martie,curent,  iar persoanele fizice și juridice vor putea depune dosarele până la data de 5 august, 2014. De asemenea, din acest an vor putea fi depuse proiectele ce au fost realizate până la data depunerii dosarelor .

Dosarele vor putea fi depuse pe site-ul Agenției pentru Eficiență Energetică ( www.aee.md ), tot aici poate fi consultat regulamentul de organizare a competiției, dar și alte informații suplimentare.

MANAGEMENTUL ENERGETIC - UN ELEMENT ESENȚIAL ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

6f5b71d75d2b2732ed48bd699ef0457e4 februarie 2014, Chişinău – Consolidarea capacităţilor de management energetic  în sectorul public şi identificarea unui mecanism eficient de valorificare a surselor Fondului pentru Eficienţă Energetică în anul curent au fost principalele subiecte abordate la şedinţa care a întrunit, recent, administratorii Fondului pentru Eficienţă Energetică, reprezentanţi ai Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Inspectoratului de Stat în Construcţii, Agenţiei Achiziţii Publice ş.a. Şedinţa a fost prezidată de Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.
 
Fondul pentru Eficienţă Energetică şi-a propus pentru anul 2014 valorificarea unui buget de circa 300 mil. lei pentru dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică şi surse de energie regenerabile în sectorul public şi privat din toată ţara. Creşterea cererilor de finanţare pentru astfel de proiecte, solicită, totodată, şi un randament profesional mai mare a specialiştilor responsabili de planificarea şi monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie în teritoriu. În acest context, Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a subliniat necesitatea consolidării capacităţilor managerilor energetici raionali prin participarea la cursurile de instruire, organizate de Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
 
Aceste instruiri vor permite managerilor energetici să desfăşoare mult mai multe activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi monitorizare a proiectelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice a unui obiect public sau privat.
 
De asemenea, Valeriu Lazăr a optat, în cadrul şedinţei, pentru facilitarea procesului de pregătire a dosarului de aplicare pentru beneficiari, majoritatea fiind instituţii publice din spaţiul rural. În opinia ministrului Economiei, soluţia ar fi crearea unui ghişeu unic, unde beneficiarii – primari şi gestionari ai instituţiilor bugetare aplicante - să fie ajutaţi, informaţi şi consultaţi la perfectarea actelor necesare.
 
Ministerul Economiei precizează că Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) a lansat, în decembrie 2013, un nou apel de colectare a propunerilor de proiecte în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, pentru sectorul public, în sumă de 150 milioane de lei. Cererile de finanțare sunt colectate începând cu 21 ianuarie, 2014, la sediul Fondului pentru Eficiență Energetică. 

PRIMA ȘEDINȚĂ A COMISIEI TEHNICE CU PRIVIRE LA EFECTUAREA AUDITULUI ENERGETIC A CASEI GUVERNULUI

IMG 0085Astăzi, 18 ianuarie 2014 în incinta Agenției pentru Eficiență Energetică a avut loc prima ședință a Comisiei Tehnice cu privire la efectuarea auditului energetic a Casei Guvernului.

În cadrul primei ședințe a Comisiei Tehnice a fost discutat planul de acțiuni și șablonul de audit energetic ca re urmează a fi aplicat, definitivarea planului de acțiuni și alegerea președintelui Comisiei. Președintele, votat unanim, a fost ales Călin Negură. Prin urmare, membrii Comisiei Tehnice au venit cu propuneri pe marginea îmbunătățirii ți completării planului de acțiuni. Astfel, Prof. Valentin Arion a înaintat propunerea pentru a introduce în planul de acțiuni următoarea denumire “Justificarea tehnico – economică a măsurilor de Eficiență Energetică și Surselor de Energie Regenerabilă propuse”. Igor Zănoagă, expert UNIDO, a propus ca examinarea/inspectarea centralei termice a clădirii Guvernului să fie inclusă ca activitate separată.

Spre final, Dl Mihail Stratan a propus alegerea a trei vice-preşedinţi, astfel încât fiecare să fie responsabil pe unul din următoarele componente a raportului de audit energetic: partea termo-tehnică, partea electro-tehnică și partea economică.

Vice-preşedinţi ai Comisiei Tehnice responsabili de domeniile menționate mai sus, vor fi: Dl Constantin Țuleanu, responsabil de partea termo-tehnică; Dl Nicolae Mogoreanu - responsabil de partea electro-tehnică; Dl Valentin Arion, responsabil de partea economică;

Acceptarea tuturor propunerilor parvenite asupra planului de acțiuni prezentat în cadrul ședinței, efectuarea modificărilor necesare și expedierea repetată a acestuia în adresa tuturor membrilor Comisiei;

Următoarea ședință a Comisiei Tehnice urmează a fi organizată după necesitate, dar nu mai târziu de 31.01.2014.

ȘEDINȚA CONSILIULUI PROIECTULUI ENERGIE ȘI BIOMASĂ ÎN MOLDOVA

 

IMG 0804Astăzi, 24 ianuarie curent, în incinta Casei Guvernul a avut loc ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasă prezidată de Viceprim – ministru Valeriu Lazăr, președintele Consiliului. Conform agendei, în cadrul ședinței au fost prezentată o totalizare a realizărilor PEBM în perioada ianuarie – decembrie 2013. Prin urmare, au fost prezentate realizările Proiectului pe componente și respectiv activitățile din cadrul componentelor propuse spre implementare:                

     ·         Componenta 1 – încălzirea clădirilor publice din zona rurală cu biomasă și crearea piețelor locale de asigurare cu combustibil. Astfel, realizările sunt cele 106 proiecte finalizate, unde beneficiari sunt copiii din școlile și grădinițele unde de fapt au fost instalate centrale termice pe biomasă. De asemenea au fost create 283 locuri noi de muncă.

     ·         Componenta 2 – Stimularea dezvoltării piețelor locale de asigurare cu agent termic a gospodăriilor individuale, de producere a brichetelor din biomasă și de creare a instalațiilor de cogenerare industrială. În cadrul acestei componente au fost efectuate 50 de contracte de subvenționare, semnate de către Agenția pentru Eficiență Energetică. Au fost acordate 140.000 euro companiei Sudzucker SA pentru implementarea stației de biogaz.

     ·         Componenta 3 – Sporirea capacităților actorilor cheie în utilizarea biomasei în Moldova. 190 lideri municipali au obținut abilitățile și cunoștințele necesare în implementarea și gestionarea proiectelor de țin de folosirea biomasei. De asemenea au fost instruiți și copiii despre beneficiile utilizării surselor de energie regenerabilă. Cei mai bravi au participat la tabăra de vară Energel.

     ·         Componenta 4 – Promovarea beneficiilor utilizării surselor regenerabile de energie, în special, a biomasei și asigurarea vizibilității rezultatelor proiectului. A fost elaborată pagina web a Proiectului biomasa.aee.md, a fost efectuată vizita de studiu în Austria. Grupul fiind o echipă de jurnaliști. De asemenea evenimentul anual de premiere a celor mai bune proiecte realizate în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă Moldova Eco – Energetică.

De asemenea s-a discutat și pe marginea activităților planificate de către PEBM pentru perioada ianuarie – martie 2014 și a fost aprobat planul de lucru și bugetul Proiectului pentru anul curent. Denis Tumuruc, șeful Serviciului Monitorizare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică a făcut a prezentare vis-a-vis de programele privind subvenționarea centralelor termice, cogenerarea și echipamentele de brichetare oferite beneficiarilor în rate. Boris Ghencea, consultant din cadrul echipei AEE a prezentat un studiu succint privind căile de optimizare a programului de subvenționare a centralelor termice și impedimentele implementării programului în cauză, ceea ce de fapt va constitui încă un pas spre armonizarea regulamentului la cerințele beneficiarilor. Prin urmare au fost luate decizii de principiu:

    ·         De a aloca 30.000 euro pentru promovarea programelor.

    ·         De a mări subvenția de la 1000 de euro până la 1600 euro adică subvenționarea și costurilor lucrărilor de instalare a centralei termice.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro). Proiectul Energie și Biomasă în Moldova va avea continuitatea pe parcursul a încă trei ani cu un buget de aproximativ 9 milioane euro.

 

ȘEDINȚA COMUNĂ CU UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA. UN ACORD DE PARTENERIAT VA FI SEMNAT ÎN ACEST SENS

20140117 123804Astăzi, 17 ianuarie curent, a avut loc ședința comună cu Universitatea Tehnică din Moldova. La ședință au fost prezenți, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică Mihai Stratan și rectorul UTM Ion Bostan.

În cadrul întâlnirii s-a discutat pe marginea un creării unui parteneriat durabil între AEE și UTM, desemnat prin semnarea unui acord în acest sens. Astfel, în scurt va avea loc elaborarea unui prim proiect de acord.

Acordul sus-menționat va îmbrăca forma unui plan de activități comune care va avea următoarele scopuri generale: 

-          Transferul tehnologic

-          Formarea continuă a specialiștilor în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă

-          Cercetări și studii în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă

-          Implicarea și participarea UTM atât la elaborarea actelor normative din domeniu dar și amendamentele propuse

De asemenea în cadrul ședinței s-a abordat și subiectul ce ține de crearea unui laborator specializat în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă. 

Mai multe articole...

Subcategorii