Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

ȘEDINȚA COMUNĂ CU TOȚI AUDITORII ENERGETICI

logo

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, marți, la data de 16.07.2013, Agenția pentru Eficiență Energetică organizează o ședință comună cu toți auditorii energetici care au efectuat auditări energetice pentru primul apel de propuneri de proiecte anunțat de Fondului pentru Eficiență Energetică, încheiat la data de 15.02.2013.

Ședința respectivă va avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, cu începere de la ora 16.00 și urmează a fi prezidată de directorul AEE dl Mihail Stratan.

În cadrul acestei ședințe va fi discutată calitatea rapoartelor de audit energetic efectuate de auditorii autorizați și care sunt depuse în adresa Fondului pentru Eficiență Energetică.

Totodată, AEE vine cu rugămintea către Dvs. de a ne prezenta în cadrul ședinței, în vederea punerii în discuție, mai multe obiecții/propuneri cu privire la:

  • dificultățile întâlnite de auditorii energetici în procesul de efectuare a rapoartelor de audit energetic;
  • îmbunătățirea cadrului normativ ce reglementează activitatea de auditare energetică, cum ar fi: regulamentul privind auditul energetic, metodologia de calculare a costului auditului energetic, în special caietele de sarcini pentru serviciile de auditare energetică etc.
  • alte propuneri/obiecții cu privire la finanțarea proiectelor de Eficiență Energetică și de valorificare a surselor de energie regenerabilă din cadrul mijloacelor financiare ale FEE și a bugetului de stat.

Reieșind din cele menționate mai sus, rugăm respectuos auditorii energetici să vină pîna la data de 15.07.2013 cu propunerile necesare de a fi discutate în cadrul întrunirii și totodată să confirme prezența la ședință la datele de contact: 0 22 499 444 (extensia 3), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR ÎN CALITATE DE BENEFICIAR LA PROGRAMUL DE PRODUCERE A COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică, vă aduce la cunoștință că data de 19 iulie 2013 este termenul limită de depunere a setului de documente pentru participare în calitate de beneficiar în cadrul „Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica” (II-a selecție).

ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ NR. 13/00336 DIN 02.08.2013

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică, Vă aduce la cunoștință că prin intermediul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, implementează „Programul de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova”. Ca urmare, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, vă aduce la cunoștință că a inițiat procedura de achiziție publică nr. 13/00336, având ca obiect „Achiziționarea mașinilor și aparate cu utilizare specifică (Utilaj pentru producerea de bricheți)”. Termenul limită de depunere a ofertei este de 02 august 2013, ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe 2 august 213, ora 10.30, în incinta Agenţiei cu adresa: or. Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, of 1011.

Informații suplimentare: tel. 022 499 444 (ext. 1) Dragoș Pidleac 

                                              e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL REPETAT DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

AEE anunță lista persoanelor care au promovat examenul repetat de finalizare a Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat în conformitate cu Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic.

 

     

                Domeniul electroenergetic                                Domeniul termoenergetic  

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei examinate

Promovarea/nepromovarea  examenului

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei examinate

Promovarea/nepromovarea  examenului

1

3

8

1

3

8

1.      

Raicu Veaceslav

promovat

1.      

Bulican Vergil

promovat

2.      

Manole Titus

promovat

2.      

Manole Titus

promovat

3.      

Lupașco Octavian

promovat

3.      

Manole Ghenadie

promovat

4.      

Manole Valeriu

nepromovat

4.      

Tocaru Andrei

promovat

5.      

Ciobanu Corneliu

nepromovat

5.      

Andrianova Tatiana

promovat

6.      

Pedcenco Pavel

nepromovat

6.      

Manole Valeriu

promovat

7.      

Rusu Ion

nepromovat

7.      

Ciobanu Corneliu

promovat

8.      

Octavii Ivanov

nepromovat

8.      

Brînzilă Vladimir

promovat

9.      

Comerzan Dumitru

nepromovat

9.      

Vidrașco Chiril

nepromovat

10.   

Darii Veaceslav

nepromovat

10.   

Lupașco Octavian

nepromovat

11.   

Secrieru Nicolae

nepromovat

11.   

Zaincicovschi Denis

nepromovat

12.   

Mogîldea Sergiu

nepromovat

12.   

Rusu Ion

nepromovat

13.   

Beschieru Nicolae

nepromovat

13.   

Maceac Sergiu

nepromovat

14.   

Sarî Ivan

nepromovat

14.   

Coptiuc Eduard

nepromovat

15.   

   

15.   

Octavii Ivanov

nepromovat

16.   

   

16.   

Tuhari Maxim

nepromovat

17.   

   

17.   

Secrieru Nicolae

nepromovat

18.   

   

18.   

Darii Veaceslav

nepromovat

19.   

   

19.   

Sarî Ivan

nepromovat

20.   

   

20.   

Beschieru Nicolae

nepromovat


 

                   

 

 

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ ORGANIZAREA REPETATĂ A EXAMENELOR DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII AUDITULUI ENERGETIC

logoPrin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) Vă aduce la cunoștință, că la data de 28 iunie curent, în incinta Agenției pentru Eficiență Energetică, Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, etajul 10, sala de conferințe, va avea loc susținerea examenelor de finalizare a Cursului, cu începere la ora 13:30 pentru persoanele care vor susține examenul în domeniul termoenegetic, și cu începere de la ora 15:00. - domeniul electroenergetic.

Menționăm faptul că, reexaminarea dată se desfășoară pentru persoanele care nu au susținut examenele de finalizare a Cursului la data de 26 aprilie curent . 
Cursul este desfășurat în conformitate cu prevederile  Ghidului de pregătire și examinare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic.

 

 

Lista persoanele admise la proba de examinare

Domeniul electroenergetic  Domeniul Termoenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

1

Covalenco 

Nicolae

2

Secrieru

Nicolae

3

Octavii

Ivanov

4

Darii

Veaceslav

5

Lupașcu

Octavian

6

Sarî

Ivan

7

Manole

Titus

8

Pedcenco

Pavel

9

Botnari

Vladimir

10

Manole

Valeriu

11

Rusu

Ion

12

Raicu

Veaceslav

13

Comerzan

Dumitru

14

Mogîldea

Sergiu

15

Beschieru

Nicolae

16

Ciobanu

Corneliu

Nr.

Numele

Prenumele

1

Zaincicovschi 

Denis

2

Adrianova

Tatiana

3

Tuhari

Maxim

4

Maceac

Serghei

5

Vidrasco

Chiril

6

Covalenco

Nicolae

7

Secrieru

Nicolae

8

Octavii

Ivanov

9

Coptiuc

Eduard

10

Darii

Veaceslav

11

Lupașco

Octavian

12

Manole

Ghenadie

13

Manole

Titus

14

Tocaru

Andrei

15

Bulican

Vergil

16

Manole

Valeriu

17

Rusu

Ion

18

Beschieru

Nicolae

19

Ciobanu

Corneliu