Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

ȘEDINȚA COMUNĂ A REPREZENTANȚILOR AEE ȘI AUDITORILOR ENERGETICI AUTORIZAȚI

 

logoPrin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, la data de 16 iulie curent, Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat o ședință comună cu toți auditorii energetici care au efectuat rapoarte de audit în cadrul I-ului apel de propuneri de proiecte pentru sectorul public, anunțat de Fondul pentru Eficiență Energetică.

În cadrul acestei ședințe a fost discutată experiența I-ului apel, sub aspectul calității rapoartelor de audit energetic (respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 884 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic, aplicarea cadrului legal existent aferent performanței energetice a clădirilor, etc.).

Totodată, au fost puse în discuție prevederile cadrului normativ existent în domeniul, și anume criteriile de eligibilitate înaintate față de propunerile de proiecte în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, în special termenii de recuperare a investiției acceptați, plafoanele financiare per proiect, precum și constrângerile impuse de către respectivele criterii. 

 În contextul subiectului auditării energetice, a avut loc un schimb de opinii privind subiectul șablonului de audit energetic și gradul de detaliere a acestui act normativ/ ghid aflat la etapa de elaborare.

Aceste și alte subiecte discutate, precum și deciziile luate în cadrul ședinței pot fi regăsite în procesul verbal respectiv. 
Ședința a avut loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, ora 16.00, prezidată de directorul AEE dl Mihail Stratan.

 

 

 

"ȘEDINȚĂ DE INFORMARE" PENTRU TOȚI FURNIZORII DE ECHIPAMENT DE BRICHETARE/PELETIZARE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA PUBLICĂ NR. 13/00336 DIN 02.08.2013

logo Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, vineri, la data de 26.07.2013, Agenția pentru Eficiență Energetică organizează o „Ședință de informare” pentru toți furnizorii de echipament de brichetare/peletizare care doresc să participe la licitația publică nr. 13/00336 din 02.08.2013.
Ședința respectivă va avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, cu începere de la ora 15.30.
Reieșind din cele menționate mai sus, rugăm respectuos furnizorii de echipament să vină până la data de 25.07.2013 cu propuneri/întrebări, necesare de a fi discutate în cadrul întrunirii și totodată să confirme prezența la ședință, la datele de contact: 0 22 499 444 (ext:2), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR ÎN CALITATE DE BENEFICIAR LA PROGRAMUL DE PRODUCERE A COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică, vă aduce la cunoștință că data de 19 iulie 2013 este termenul limită de depunere a setului de documente pentru participare în calitate de beneficiar în cadrul „Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica” (II-a selecție).

ȘEDINȚA COMUNĂ CU TOȚI AUDITORII ENERGETICI

logo

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, marți, la data de 16.07.2013, Agenția pentru Eficiență Energetică organizează o ședință comună cu toți auditorii energetici care au efectuat auditări energetice pentru primul apel de propuneri de proiecte anunțat de Fondului pentru Eficiență Energetică, încheiat la data de 15.02.2013.

Ședința respectivă va avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, cu începere de la ora 16.00 și urmează a fi prezidată de directorul AEE dl Mihail Stratan.

În cadrul acestei ședințe va fi discutată calitatea rapoartelor de audit energetic efectuate de auditorii autorizați și care sunt depuse în adresa Fondului pentru Eficiență Energetică.

Totodată, AEE vine cu rugămintea către Dvs. de a ne prezenta în cadrul ședinței, în vederea punerii în discuție, mai multe obiecții/propuneri cu privire la:

  • dificultățile întâlnite de auditorii energetici în procesul de efectuare a rapoartelor de audit energetic;
  • îmbunătățirea cadrului normativ ce reglementează activitatea de auditare energetică, cum ar fi: regulamentul privind auditul energetic, metodologia de calculare a costului auditului energetic, în special caietele de sarcini pentru serviciile de auditare energetică etc.
  • alte propuneri/obiecții cu privire la finanțarea proiectelor de Eficiență Energetică și de valorificare a surselor de energie regenerabilă din cadrul mijloacelor financiare ale FEE și a bugetului de stat.

Reieșind din cele menționate mai sus, rugăm respectuos auditorii energetici să vină pîna la data de 15.07.2013 cu propunerile necesare de a fi discutate în cadrul întrunirii și totodată să confirme prezența la ședință la datele de contact: 0 22 499 444 (extensia 3), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL REPETAT DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

AEE anunță lista persoanelor care au promovat examenul repetat de finalizare a Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat în conformitate cu Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic.

 

     

                Domeniul electroenergetic                                Domeniul termoenergetic  

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei examinate

Promovarea/nepromovarea  examenului

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei examinate

Promovarea/nepromovarea  examenului

1

3

8

1

3

8

1.      

Raicu Veaceslav

promovat

1.      

Bulican Vergil

promovat

2.      

Manole Titus

promovat

2.      

Manole Titus

promovat

3.      

Lupașco Octavian

promovat

3.      

Manole Ghenadie

promovat

4.      

Manole Valeriu

nepromovat

4.      

Tocaru Andrei

promovat

5.      

Ciobanu Corneliu

nepromovat

5.      

Andrianova Tatiana

promovat

6.      

Pedcenco Pavel

nepromovat

6.      

Manole Valeriu

promovat

7.      

Rusu Ion

nepromovat

7.      

Ciobanu Corneliu

promovat

8.      

Octavii Ivanov

nepromovat

8.      

Brînzilă Vladimir

promovat

9.      

Comerzan Dumitru

nepromovat

9.      

Vidrașco Chiril

nepromovat

10.   

Darii Veaceslav

nepromovat

10.   

Lupașco Octavian

nepromovat

11.   

Secrieru Nicolae

nepromovat

11.   

Zaincicovschi Denis

nepromovat

12.   

Mogîldea Sergiu

nepromovat

12.   

Rusu Ion

nepromovat

13.   

Beschieru Nicolae

nepromovat

13.   

Maceac Sergiu

nepromovat

14.   

Sarî Ivan

nepromovat

14.   

Coptiuc Eduard

nepromovat

15.   

   

15.   

Octavii Ivanov

nepromovat

16.   

   

16.   

Tuhari Maxim

nepromovat

17.   

   

17.   

Secrieru Nicolae

nepromovat

18.   

   

18.   

Darii Veaceslav

nepromovat

19.   

   

19.   

Sarî Ivan

nepromovat

20.   

   

20.   

Beschieru Nicolae

nepromovat