Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII LINIILOR FIERBINȚI ANTICORUPȚIE GUVERNAMENTALE ȘI NEGUVERNAMENTALE

logoAgenția pentru Eficiență Energetică anunță, cu referire la acțiunea 61 - și anume asigurarea funcționării liniilor anticorupție guvernamentale și neguvernamentale.

Potrivit art. 14 alin. (2), lit. (b) al Legii nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției, în vederea semnalării actelor de corupție, în cadrul autorității urmează a fi asigurată funcționarea telefonului de încredere, anunțul privind existența unui astfel de telefon, fiind regăsit pe pagina oficială a autorității, împreună cu adresarea către populație de a comunica fapte de corupere comise de către colaboratorii instituției.

În acest context, se va ține cont de:

- Asigurarea de către autoritate a unei vezibilități sporite a numărului de telefon a liniei fierbinte,

- Desemnarea prin ordin în cadrul autorității a persoanei responsabile de comunicare cu cetățenii în cadrul liniei anticorupție, care să posede competențele și abilitățile necesare.

- Asigurarea înregistrării apelurilor parvenite de la cetățeni în Registrul de evidență a apelurilor la telefonul de încredere.

- Asigurarea funcționării continue a liniei anticorupție, indiferent de perioada concediului anual sau de boală a persoanei responsabile de linia anticorupție.

De asemenea, se va asigura instalarea cutiei poștale în loc accesibil (în holul autorității) pentru recepționarea adresărilor cetățenilor în vederea semnalării actelor de corupție.

Astfel, se menționează că Linia Fierbinte a Agenției pentru Eficiență Energetică este plasată pe pagina oficială (partea de sus a paginii, colțul drept) - cu numărul de telefon 0 800 888 08

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN COMUN CU PROIECTUL ESIB ORGANIZEAZĂ CURS DE INSTRUIRE PENTRU AUDITORII ENERGETICI

IMG 0639Vă aducem la cunoștință ca Agenția pentru Eficienta Energetica în comun cu proiectul ESIB organizează în perioada 10-12 decembrie 2013 un curs în domeniul auditării energetice.

Prin intermediul acestui curs auditorii energetici vor fi instruiți de către un grup de experți, care vor explica in mod practic pașii necesari ce urmează a fi întreprinși in procesul de efectuare a unui audit energetic, având ca bază raportul de audit energetic al L/T „Gaudeamus”.

În baza acestui raport, auditorii împreuna cu experții ESIB vor vizita L/T „Gaudeamus”, care vor participa împreuna in procesul de colectare a datelor care au stat la baza efectuării raportului de audit energetic pentru acest obiectiv.

Cursul va avea loc in incinta Agenției pentru Eficienta Energetica, str. Alecu Russo 1, et. 10, sala de ședințe. Proiectul programului de instruire se anexează.

pdfAGENDA CURS DE INSTRUIRE483.86 KB

 

 

INVITAȚIE MASS-MEDIA. MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, EDIȚIA 2013

589 2381 img2Moldova Eco-Energetică, Gala premiilor în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice

5 Decembrie 2013 - 18 iniţiative de succes de utilizare şi promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice vor fi premiate la Gala Moldova Eco-Energetică, ediţia 2013, eveniment ce va avea loc pe 6 Decembrie, cu începere de la 17.00 la Teatrul Mihai Eminescu.

60 de dosare depuse la Moldova Eco Energetică, ediţia 2013, au concurat pentru titulatura de Cel Mai Bun Proiect în utilizarea sau promovarea surselor de energie regenerabilă şi eficienţă energetică. Dosarele au fost depuse de persoane fizice, instituţii publice, companii private, mass media şi ONG-uri în perioada activă a concursului: 5 iunie - 20 septembrie. Dosarele înscrise în competiţie au fost examinate în trei etape: (1) examinarea de către panelurile de evaluare a dosarelor depuse, (2) vizita de verificare în teren şi (3) decizia Consiliului de Coordonare. 18 finalişti au fost desemnaţi câştigătorii ediţiei 2013.

Moldova Eco-Energetică este cel mai mare concurs de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Moldova Eco Energetică este organizată de Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă din Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova.

Vom fi bucuroşi să ne vedem la eveniment!

Sursa: biomasa.aee.md

 

MODIFICĂRILE LA REGULAMENTUL „PROGRAMULUI DE SUSŢINERE ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI PRODUCERII COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

logoPrin prezenta, Agenția pentru Eficiența Energetică, Vă aduce la cunoștință că la Ședința Consiliului de  Coordonare a PEBM din 08.10.2013 s-a decis schimbarea mecanismului de achiziție a utilajelor de producere a brichetelor și peletelor,inclusiv modificarea Regulamentului „Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova” (se aneaxează). În acest context, au fost efectuate următoarele modificări:

Pct.7 a Regulamentului se completează cu un aliniat nou, după cum urmează: „Nu se acceptă pentru procurare echipament reutilat”         

În tot cuprinsul Regulamentului se exclud termenii: leasing, tender, licitație;

Tot cuprinsul pct.15 a Regulamentului se modifică și Va avea cu următorul conținut:  „Mecanismul de achiziționare a utilajului de procesare a biomasei”, care va fi însoțit cu următoarea descriere: „Beneficiarii Programului vor alege echipamentul de la Furnizorii înregistrați în Republica Moldova care au o experiență în domeniul dat și care satisfac criteriile de eligibilitate a echipamentului descrise în Regulament, după care va fi semnat contractul între Furnizor – AEE - Beneficiar. La semnarea contractului Furnizorul trebuie să prezinte certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original). Agenția va finanța cheltuielile de procurare a echipamentului solicitat de Beneficiar direct Furnizorului. Echipamentul oferit în cadrul Programului va intra în proprietatea Beneficiarului din momentul eliberării facturii fiscale și actului de primire-predare de către Furnizor. Beneficiariivorgaja notarialdincontpropriuEchipamentulprocuratîncadrul Programului, destinatarul gajării fiind Agenția.

pdfREGULAMENT ECHIPAMENT DE BRICHETARE178.46 KB

 

INVITAȚIE MASS-MEDIA. SEMNAREA ACORDUL DE GRANT CU COMPANIA SUDZUCKER

 

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică invită mass media la evenimentul de semnare a Acordului de grant acordat Companiei Südzucker pentru implementarea tehnologiilor de cogenerare. Evenimentul va avea loc marţi, 10 Decembrie, ora 14.00, la Ministerul Economiei, bir. 246 (sala de conferințe).

Acordul de grant va fi semnat de Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, şi de  Alexander Koss, speaker-ul  Comitetului de Conducere  "Südzucker Moldova" SA.

Grantul acordat Südzucker  este în valoare de 140.000 Euro şi va fi utilizat pentru procurarea echipamentului de cogenerare.  Fondurile sunt alocate de Proiectul UE-PNUD „ Energie şi Biomasă”, procesul de evaluare şi selectare fiind  realizat sub egida Agenţiei pentru Eficienţă Energetică ce a asigurat partea de expertiză şi transparenţă. 

Compania Südzucker  a fost selectată în urma unei competiţii deschise la care au participat 5 companii naţionale  din sectorul agro-industrial. 

Vom fi bucuroşi să ne vedem la eveniment.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Andrei Duca, consultant în Comunicare și Mass Media, Agenția pentru Eficiență Energetică, Tel: 068111017, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nicolae Zaharia, specialist în dezvoltarea afacerilor, Proiectul Energie şi Biomasă, Tel: 022839982, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.