Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

ÎN PERIOADA 24--25 NOIEMBRIE CURENT, ÎN INCINTA AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ SE VOR ORGANIZA CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII AUDITULUI ENERGETIC

 

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță că în perioada 24-25 noiembrie curent, Va organiza un curs de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, care vor avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, et. 10, sala de ședințe cu începere de la ora 9.00.

Cursul va fi desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire și examinare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic.

În același context, merită a fi menționat faptul că, admiterea la Curs a fost efectuată doar pentru persoanele fizice care întrunesc condițiile menționate expres în art. 12, alin.2, lit. a. al Legii
nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică.

 

CĂTRE FURNIZORII DE CAZANE ACREDITAȚI, CONFORM LISTEI

 Prin prezenta, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de Parte Responsabilă de implementarea „Programului de subvenționare a procurării cazanelor pe biocombustibili solizi pentru gospodăriilor casnice din Republica Moldova” vă aduce la cunoștință că, din motivul înregistrării unui număr suficient de solicitări de finanțare, AEE a sistat colectarea dosarelor depuse în vederea obținerii de subvenții în cadrul activității implementate de autoritate în parteneriat cu Proiectul Energie și Biomasă din Moldova.

De menționat că, în prezent, echipa de consultanți responsabili de Programe, din cadrul AEE, asigură procesarea dosarelor aplicanților care ar urma să beneficieze de subvenții din contul soldului mijloacelor financiare alocate pentru implementarea activității respective. În contextul celor menționate anterior, vă aducem la cunoștință că persoanele, care au fost declarate eligibile, vor fi informate despre participarea la concurs.

pdfInstiintare_Furnizori.PDF604.25 KB

 

A FOST ELABORAT ȘABLONUL DE EFECTUARE A RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

logo

 

 

La Prorunca Guvernului, Agenția pentru Eficiența Energetică a elaborat Șablonul raportului de audit energetic pentru clădiri, în scopul unificării procedurilor de prezentare a informației în rapoartele de audit energetic.

 

docxȘABLON PENTRU AUDIT ENERGETIC933.42 KB

jpgORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘABLONULUI RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC554.18 KB

INIȚIEREA STUDIULUI PRIVIND ILUMINATUL STRADAL

 

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de organ administrativ în domeniul eficienţei energetice precum și în contextul atribuțiilor ce îi revin, anunță inițierea elaborării unui studiu privind utilizarea celor mai eficiente tehnologii existente pe piața Republicii Moldova în domeniul iluminatului public exterior, în scopul dezvoltării modulului de planificare și suport “iluminat public exterior” - parte componentă a bazei informaţionale AEE în domeniul eficienţei energetice şi  surselor de energie regenerabilă. Acest studiu va fi folosit ca bază la stabilirea parametrilor performanței corpurilor de iluminat public exterior și, totodată, va permite evaluarea corespunderii produselor de pe piața autohtonă cerințelor respective de calitate.

În acest context, AEE vine cu o solicitare către toți furnizorii de corpuri de iluminat public/ exterior din Republica Moldova, de a accepta invitația de intrare în proiectul lansat de AEE și de a depune dosarul de participare, care va include:

a)    copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul);

b)   profilul companiei, cu descrierea modelului/ brandului corpului de iluminat care se comercializează/ realizează pe piața Republicii Moldova, cu prezentarea pașapoartelor tehnice ale echipamentului respectiv;

c)    declarația privind veridicitatea datelor prezentate pentru efectuarea studiului și prelevare a mostrelor corpurilor de iluminat;

d)   datele de contact şi menționarea responsabilului de dosar.

Dosarele pentru participare vor fi examinate în trei etape:

I etapă

Examinarea de către specialiștii din cadrul AEE a dosarelor depuse

II etapă

Preluarea mostrelor/ corpurilor de iluminat în vederea evaluării corespunderii acestora criteriilor de performanță - acțiune realizată în baza unui Regulament aprobat de Agenție

III etapă

Informarea participanților despre rezultatele studiului efectuat

Dosarele se vor depune în plicuri sigilate  la adresa Agenției pentru Eficiență Energetică, cu sediul, Chişinău MD-2068, str. Alecu Russo,1, bloc A1, et.10, of.1008.

Persoana de contact: Valeriu Triboi, Consultant, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 022 499 444 ext.5

 

APELUL 3 PRIVIND OFERIREA ÎN RATE A ECHIPAMENTULUI DE PROCESARE A BIOMASEI

 

logo

 Agenţia pentru Eficienţă Energetică, ține să Vă comunice despre anunțarea celei de-a III-a selecții organizate în cadrul Programului de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, și anume a componentei 1.2 „Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare”.

Astfel, Vă aducem la cunoștință că, termenul limită de depunere a setului de documente pentru participare, în calitate de beneficiar în cadrul Programului sus-menționat este data de  14 martie 2014.

Programul dat este destinat întreprinzătorilor care doresc să inițieze o afacere în domeniul brichetării biomasei. Viitorii beneficiari al programului îşi vor asuma rolul de furnizori de biocombustibil în primul rând pentru cele 130 de proiecte de încălzire pe bază de biomasă finanțate prin intermediul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova. Echipamentul de procesare a biomasei va fi procurat de AEE în baza rezultatelor obținute și va fi transmis beneficiarilor în baza contractului de leasing. Costul echipamentului va fi achitat de beneficiar în rate după cum urmează: 40% (20%+20%), 30% şi 30%.

Programul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului pe care îl găsiți aici, și care descrie mecanismul de funcționare a proiectului, stipulează criteriile de eligibilitate, cerințele înaintate față de echipament, etc.

Setul de documente necesare pentru înscrierea în Program

1.        Cererea de aplicare (Forma 1A);

2.        Forma de aplicare (Forma 2A);

3.        Declaraţia, în care agentul economic afirmă, pe propria răspundere, corespunderea sa criteriilor de subiect al întreprinderilor mici şi mijlocii (Forma 3A);

4.        Copia certificatului de înregistrare;

5.        Copiile buletinelor de identitate a persoanelor împuternicite să semneze contractul;

6.        Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura persoanelor împuternicite să semneze contractul.

7.        Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original);

8.        Copiile contractelor de creditare bancară, în cazul în care au fost contractate credite bancare;

9.        Copia raportului financiar anual pentru ultimii doi ani;

10.    Planul de afaceri pentru o perioadă de cel puţin trei ani;

Pe toate copiile actelor indicate la p.6 se va aplica ştampila şi semnătura conducătorului solicitantului de participare la Program.

Pentru participarea la concurs, potențialii beneficiari ai proiectului vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Russo 1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare vor fi oferite la tel: (022) 49-94-44, ext. 6, fax: 31-10-01.

Responsabil pe Program: Alexandru Ciobotari, tel. 067-430-436

 

Mai multe articole...