Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ REPETAT LANSAREA CONCURSULUI PENTRU SELECTAREA BENEFICIARULUI LOCAL PRIVIND PRODUCEREA DE COLECTOARE SOLARE

 

Aee-Logo-RGBAgenția pentru Eficienta Energetica anunța repetat lansarea concursului pentru selectarea beneficiarului local in proiectul  “Enhance local manufacturing capacity of solar thermal energy systems in the Republic of Moldova”. Invitam toți doritorii de a participa la acest concurs.

Aplicanții pot solicita informație privind Propunerile de proiect nu mai târziu de data 27.02.2017 ora 10.00Orice solicitare de clarificare trebuie să fie trimisă în scris, la adresa: Agenţia pentru Eficienţă Energetica; Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10 sau pe e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27.02.2017 ora 10.00. Setul de documente va fi prezentat personal în plic sigilat la adresa: Agenţia pentru Eficienţă Energetica; Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068  cu mențiunea Proiect “Enhance local manufacturing capacity of solar thermal energy systems in the Republic of Moldova” -  [denumirea companiei aplicantului]”

 

Lista echipamentului concursului dat:

Description

origin country

unit

quantity

Harp welding workstation

Poland

set/pcs

1

Mounting- assembling workstation

Poland

set/pcs

1

Testing unit for pressure tests

Poland

set/pcs

1

Tooling for collector assembly

Poland

set/pcs

1

 

Anexat găsiți toata documentația tehnica necesara pentru aplicare.

 

NOTA! Recomandam doritorilor de a participa la concurs sa acorde maxima atenție Termenilor de Referința!  

docxCererea_de_participare.docx18.66 KB

docxFormulardeAplicare.docx53.25 KB

pdfRaspuns_si_comentarii.pdf136.64 KB

pdfTermeni_de_referință.pdf222.73 KB

pdfTurbosolar.PDF371.76 KB

 

 

 

Lansarea procesului de înregistrare a companiilor de furnizare a serviciilor energetice

 

 

Aee-Logo-RGB

În temeiul art. 9 lit a) a Legii nr. 142 din 02.07.2010, cu privire la eficiența energetică, și pct. 3, lit. c) al Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1093/2013, AEE lansează procesul de înregistrare a companiilor de furnizare a serviciilor energetice. Condițiile de înregistrare sunt următoarele
:

$1Ø  Prezentarea cererii de confirmare a intenției de a fi înscris în Registrul companiilor de furnizare a serviciilor energetice (în formă liberă);

$1Ø  Copia raportului financiar din ultimii trei ani de activitate;

$1Ø  Declarația pe propria răspundere, privind veridicitatea și autenticitatea datelor prezentate (în formă liberă);

$1Ø  Informația privind specialiștii angajați de către companie: tehnicieni, ingineri, finanțiști economiști, juriști etc.;

$1Ø  Portofoliul proiectelor deja implementate și semnate după caz;

$1Ø  Alte acte relevante, de exemplu: (contracte, acorduri de înțelegere după caz cu actorii din domeniul tehnic, financiar, semnate în contextul implementării contractelor de performanță energetică).

Companiile care vor prezenta cele enumerate, vor fi incluse în registrul furnizorilor de servicii energetice creat, publicat și actualizat de către Agenția pentru Eficiență Energetică.

Dosarele pot fi depuse la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, la adresa: Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, tel: +373-22-49-94-44, fax: +373-22-31-10-01, sau la adresa de poștă electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Persoana de contact: Denis Isacov, Specialist principal Serviciul Audit, autorizării și inspectare, tel: +373-22-49-94-44, ext.3.

 

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A ACHIZIȚIONĂRII CAZANELOR PE BIOMASĂ PENTRU GOSPODĂRII CASNICE, MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

Aee-Logo-RGBPrin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică ține să Vă aducă la cunoștință că, Programul de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biocombustibil solid pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, va lua sfârșit la data de 29 decembrie a anului curent.

Precizăm că beneficiarii Programului vor putea beneficia de subvenţie doar după ce vor prezenta, în termenii prestabiliți, toate actele necesare și vor întreprinde,  în conformitate cu Regulamentul activității sus menționate, următoarele acțiuni: vor semna contractul de finanțare, cererea de rambursare şi vor obține actul de constatare cu privire la instalarea cazanului pe biomasă în propria casă sau la întreprindere, ca urmare a  monitorizării efectuate de către reprezentanții AEE.

În acest context, rugăm urgentarea procedurilor de instalare a cazanului pe biomasă, semnarea contractului și cererii de rambursare, cu prezentarea documentelor confirmative la sediul AEE. Totodată, atenționăm asupra imposibilității oferirii de subvenții beneficiarilor care nu se vor înscrie/ încadra în termenii și condițiile sus-menționate.

Pentru mai multe informații apelați:

Iurie Racu, consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Victor Ursu,consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A PROCURĂRII ȘI INSTALĂRII ECHIPAMENTELOR PE BIOCOMBUSTIBIL

cazane-pe-biomasaAgenția pentru Eficiență Energetică, în calitate de autoritate administrativă în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, cît și parte responsabilă de implimentarea Programului de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil solid pentru gospodării casnice și microîntreprinderi, ține să vă comunice despre faptul că odată cu depunerea dosarului de participare și semnarea contractului de finanțare, v-ați asumat obligațiunile de respectare a prevederilor Regulamentului activității, și anume:

$1-          ”Termenul de procurare și instalare a echipamentului este de 30 zile calendaristice din ziua semnării contractului de subvenționare, cu dreptul de prelungire a termenului cu cel mult 20 zile calendaristice” (pct.23.1 din Regulamentul sus-menționat).

În acest context, având în vedere nerespectarea prevederilor Regulamentului Programului  de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil solid, ținem să vă informăm despre excluderea dumneavostră din cadrul Programului.

În același timp, apreciind intenția fiecărui aplicant de a implementa măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice și valorificare a potențialului regenerabil, vă îndemnăm să urmăriți pagina web a Agenției în eventualitatea relansării unor inițiative de suport a proiectelor, în special, în sectorul rezidențial.

LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lista persoanelor care au promovat examenul de finalizare a Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat în conformitate cu Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic.

Totodată anunțăm că autorizarea persoanelor fizice se efectuează în baza cererii depuse pentru       autorizare (link: http://aee.md/images/news/Documents/cerere_de_autorizare.docx)  , la care se anexează originalul (se restituie) şi copia documentelor care confirmă respectarea condiţiilor stipulate în art. 12 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (de exemplu: carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în domeniu; buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz)/permisul de muncă, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; alte documente).

 

Domeniul electroenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

Calificativul

1

Braghiș

Dumitru

Promovat

2

Chiu

Nicolae

Promovat

3

Colun

Valerian

Promovat

4

Culibaba

Alexei

Promovat

5

Gropa

Victor

Promovat

6

Păduraru

Ion

Promovat

7

Pasecinic

Mihail

Promovat

8

Radilov

Tudor

Promovat

9

Țurcanu

Grigore

Promovat

Domeniul termoenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

Calificativul

1

Braghiș

Dumitru

Promovat

2

Camenscic

Evgheni

Promovat

3

Chiu

Nicolae

Promovat

4

Colun

Valerian

Promovat

5

Culibaba

Alexei

Promovat

6

Gropa

Victor

Promovat

7

Guțul

Vera

Promovat

8

Păduraru

Ion

Promovat

9

Pasecinic

Mihail

Promovat

10

Radilov

Tudor

Promovat

11

Tagadiuc

Alexandru

Promovat

12

Țurcanu

Grigore

Promovat

13

Ulinici

Ion

Promovat

14

Ulinici

Petru

Promovat

Mai multe articole...