Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Anunț PAȘII CARE URMEAZĂ SĂ-I ÎNTREPRINDEȚI PENTRU A BENEFICIA DE SUBVENȚIA CAZANULUII PE BIOCOMBUSTIBIL

PAȘII CARE URMEAZĂ SĂ-I ÎNTREPRINDEȚI PENTRU A BENEFICIA DE SUBVENȚIA CAZANULUII PE BIOCOMBUSTIBIL

sursa foto: biomasa.md

 

Vă prezentăm mai jos pașii care urmează să-i întreprindeți pentru a beneficia de subvenție la procurarea cazanului pe biocombustibil solid


1. Depuneți cererea de finanțare nerambursabilă la Agenția pentru Efeciență Energetică (AEE), conform prevederilor Regulamentului privind desfășurarea Programului de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil;

2. Ulterior, primiți în formă scrisă sau verbal răspunsul Comisiei de evaluare a cererii despre acceptarea sau respingerea dosarului depus (cererea și documentele anexate). În cazul în care aveți un răspuns pozitiv, deveniți Beneficiar al Programului;

3. Beneficiarul Programului, urmează în termen de pînă la 30 zile să prezinte la AEE certificatul bancar care confirmă deschiderea unui cont în valută națională. În cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici se prezintă rechizitele bancare. În ambele cazuri ve-ți semna contractul de subvenționare cu AEE.

4. După semnarea contractului de subvenționare, în termen de 30 de zile (+20 zile) achiziționați cazanul de la furnizorul acreditat, care vă va elibera factura de plată;

5. Furnizorul acreditat va instala cazanul și va întocmi procesul – verbal de primire – predare a lucrărilor de instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului. În același timp, furnizorul va elibera contractul de deservire tehnică și certificatul de garanție a cazanului și a lucrărilor executate, ambele pe o perioadă de 12 luni;

6. Ulterior, toate documentele enumerate în pct. 4 și 5 al prezentului material informativ, sunt prezentate la Agenția pentru Eficiență Energetică;

7. Agenția verifică documentele prezentate și transferă pe contul Dvs bancar, în termen de pînă la 30 de zile, echivalentul a 700 de euro pentru cazanele pe brichete și 1 300 de euro pentru cazanele pe pelete.

8. De specificat că, timp de 12 luni din momentul transferului subvenției, ve-ți fi obligat să respectați condițiile contractului de subvenționare, în caz contrar, subvenția va fi retrasă.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Alexandr Ciobotari, consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iurie Racu,consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.