Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Anunț MODIFICĂRILE LA REGULAMENTUL „PROGRAMULUI DE SUSŢINERE ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI PRODUCERII COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

MODIFICĂRILE LA REGULAMENTUL „PROGRAMULUI DE SUSŢINERE ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI PRODUCERII COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

logoPrin prezenta, Agenția pentru Eficiența Energetică, Vă aduce la cunoștință că la Ședința Consiliului de  Coordonare a PEBM din 08.10.2013 s-a decis schimbarea mecanismului de achiziție a utilajelor de producere a brichetelor și peletelor,inclusiv modificarea Regulamentului „Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova” (se aneaxează). În acest context, au fost efectuate următoarele modificări:

Pct.7 a Regulamentului se completează cu un aliniat nou, după cum urmează: „Nu se acceptă pentru procurare echipament reutilat”         

În tot cuprinsul Regulamentului se exclud termenii: leasing, tender, licitație;

Tot cuprinsul pct.15 a Regulamentului se modifică și Va avea cu următorul conținut:  „Mecanismul de achiziționare a utilajului de procesare a biomasei”, care va fi însoțit cu următoarea descriere: „Beneficiarii Programului vor alege echipamentul de la Furnizorii înregistrați în Republica Moldova care au o experiență în domeniul dat și care satisfac criteriile de eligibilitate a echipamentului descrise în Regulament, după care va fi semnat contractul între Furnizor – AEE - Beneficiar. La semnarea contractului Furnizorul trebuie să prezinte certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original). Agenția va finanța cheltuielile de procurare a echipamentului solicitat de Beneficiar direct Furnizorului. Echipamentul oferit în cadrul Programului va intra în proprietatea Beneficiarului din momentul eliberării facturii fiscale și actului de primire-predare de către Furnizor. Beneficiariivorgaja notarialdincontpropriuEchipamentulprocuratîncadrul Programului, destinatarul gajării fiind Agenția.

pdfREGULAMENT ECHIPAMENT DE BRICHETARE178.46 KB