ATELIER DE LUCRU CU MANAGERII ENERGETICI

Sedinta managerilor energetici

Agenția pentru Eficiență Energetică, azi, 23 ianuarie 2013, a organizat un atelier de lucru la care au fost invitați să participe toți managerii energetici raionali.

Azi, 23 ianuarie 2013, Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat un atelier de lucru la care au fost invitați să participe toți managerii energetici raionali, angajaţi în conformitate cu art. 22 al Legii nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică.

În cadrul atelierului de lucru a fost prezentată Metodologia de calcularea costului auditului energetic scopul căreia este de a asigura aplicarea unui mecanism unitar privind determinarea costului serviciilor de audit energetic, formarea prețurilor contractuale și decontări pentru lucrările realizate.

Tot astăzi, au fost aduse la cunoștință cerintele actelor normative cu privire la elaborarea caietelor de sarcini pentru serviciile de auditare energetică al obiectelor din sectorul public care trebuie să fie elaborate de către beneficiari în coordonare cu managerul energetic din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

La atelier au participat și reprezentanți ai Fondului pentru Eficiență Energetică care au adus precizări privind modalitatea de indeplinire cererilor de finanțare din mijloacele Fondului pentru Eficiență Energetică pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și a proiectelor de valorificare a surselor de energie regenerabilă, termenul limită de depunere a documentelor în acest sens este 15 februarie 2013.

Echipa proiectului „Energie şi Biomasă în Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de PNUD Moldova, a fost și ea prezentă la atelierul de lucru unde au expus condiţiile pe care urmează să le întrunească localitățile ce vor să îşi încălzească instituţiile publice cu energie regenerabilă.

În acest context, menționăm faptul că, atelierul de lucru organizat cu participarea tuturor managerilor energetici raionali face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică în vederea consolidării capacităţilor de management energetic  pentru sectorul public. 

 Caiet de sarcini