Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

PERFORMANȚA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI AVANTAJELE ETICHETĂRII LOR

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică organizează în cadrul Expoziţiei naţionale universale „FABRICAT ÎN MOLDOVA" o masă rotundă avînd ca subiect “Performanţa energetică a materialelor de construcţie şi avantajele etichetării lor”.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică are plăcerea să Vă anunţe despre organizarea a XII-a ediție a Expoziţiei naţionale universale „FABRICAT ÎN MOLDOVA", care se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 02 februarie 2013, la Chişinău, CIE "MOLDEXPO". "Fabricat în Moldova" este unul din principalele evenimente din sfera economică a țării și se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Expoziția "Fabricat în Moldova" are ca scop crearea condițiilor de lansare pe piața moldovenească a produselor competitive, sporirea investițiilor interne și externe, crearea unui climat economic favorabil. Expoziția "Fabricat în Moldova" este însoțită, în mod tradițional, de un vast program de afaceri, care permite valorificarea la maximum a oportunităților pentru dezvoltarea afacerilor. În cadrul manifestării se desfășoară diverse mese rotunde, prezentări de companii şi produse, seminare, conferințe, forumuri internaționale pe teme actuale din sfera cooperării comercial-economice.

În acest context, invităm agenții economici, instituțiile abilitate și ONG-urile de a participa la acest eveniment festiv în cadrul căruia Agenţia pentru Eficienţă Energetică organizează o masă rotundă avînd ca subiect “Performanţa energetică a materialelor de construcţie şi avantajele etichetării lor”, ce va avea loc pe 1 februarie 2013, ora 12:30, la Chişinău, CIE "MOLDEXPO".

Avînd în vedere că piața locală din Republica Moldova în domeniul eficienței energetice este în creștere și necesită o abordare complexă, Vă invităm să veniţi cu propuneri și schimb de păreri vis-a-vis de tematica sus menționată.

În mod cert, în cadrul mesei rotunde vor fi discutate şi aspectele ce ţin de implementarea programelor de finanțare acordate de donatori și Guvernul Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice și performanței energetice a materialelor de construcție prezente pe piața din Republica Moldova, produse locale și importate.

Împreună putem susţine şi motiva cele mai notabile, inovative și ambiţioase inițiative în domeniul eficienţei energetice din Republica Moldova.

Agenții economici,institutii abilitate și ONG-uri interesate de a participa la masa rotundă din 1 februarie 2013, ora 12:30, la Chişinău, CIE "MOLDEXPO", pot confirma prezența printr-o scrisoare la numarul de fax (022) 311-001 sau prin poșta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu indicarea numelui persoanei/grup de persoane delegate ce va participa la masa rotundă. 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE nr. 1

comunicat imagine 2927321Apel de propuneri de proiecte (revizuit)

în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129).

Fondul pentru eficienţă energetică (Fondul) susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. În acest context, în cadrul apelului dat, Fondul a alocat 80 milioane lei, ceea ce reprezintă valoarea totală maximă disponibilă pentru finanţare a proiectelor eligibile în domeniul EE şi SER.

Prezentul apel este ghidat de procedurile şi cerinţele stabilite prin HG cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (în continuare - Regulamentul Fondului).

Click pentru mai multe detalii

ELABORAREA PROGRAMELOR ȘI A PLANURILOR LOCALE DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE

logoÎn perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2012, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova cu adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 151, centrul de instruire, etajul 1 va avea loc instruirea managerilor energetici angajați în sectorul public.

Atelierul face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică şi Ministerul Economiei în vederea creării capacităţilor de management energetic pentru sectorul public. Atelierele I și II de instruire a formatorilor și a managerilor energetici pentru sectorul public au avut loc pe 25-27 septembrie și respectiv, pe 7-9 noiembrie 2012. 

Atelierul este organizat în cadrul proiectului E&E Securitate Energetică Regională şi Dezvoltarea Pieţei/ Program SYNENERGY, cu sprijinul companiilor Engility (SUA) și Alianţa pentru Conservarea Energiei din (SUA) - implementatori ai proiectului; a Centrului pentru Eficienţă Energetică din Bulgaria (EnEffect) – expert internațional și a Alianţei pentru Eficienţă Energetică și Regenerabile (AEER) din Republic Moldova – expert și coordonator local.

La atelier au fost invitați managerii energetici care vor asista consiliile raionale în elaborarea programelor și a planurilor locale de eficiență energetică în conformitate cu prevederile Legii nr. 142 cu privire la eficienţa energetică.

Urmăriți materialele și rezultatele atelierului pe pagina web a Agenției pentru Eficiență Energetică.

O PLATFORMĂ WEB NOU LANSATĂ PENTRU COMUNICARE DEDICATĂ ENERGIEI DIN BIOMASĂ

UNDP PEBM Comunicat1Chişinău, 3 Decembrie 2012: Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, lansează o platformă de comunicare web dedicată energiei din biomasă, una din cele mai accesibile surse de energie regenerabilă din Republica Moldova.

www.biomasa.aee.md este locul ce va întruni toată informaţia despre energia din biomasă din sectorul de regenerabile: cifre şi fapte despre potenţialul de energie din biomasă pentru Republica Moldova, noutăţi din sector, studii efectuate in domeniu, materialele de comunicare, istorii de succes”, a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. Pagina web a fost elaborată cu sprijinul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

Pentru început, pagina web, parte a paginii web a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, conţine informaţie complexă despre Proiectul Energie şi Biomasă, cel mai mare proiect pe segmentul de energie din biomasă din Republica Moldova. „Atunci când ne-am lansat, am înţeles că în Republică Moldova există un gol informaţional în domeniul energiei regenerabile, dovadă fiind şi solicitările zilnice de informaţii şi expertiză în domeniu de la cetăţeni. Împreună cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică am decis să suplinim acest gol prin crearea pagini web care va fi epicentrul informaţional dedicat biomasei şi după încheierea activităţii proiectului nostru”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova.

Pagina web conţine informaţie complexă despre activitatea şi mandatul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, inclusiv: noutăţi, studii şi cercetări elaborate în cadrul proiectului, materiale video şi print de comunicare, galerii foto etc. Pagina web are elaborată şi o hartă interactivă în care sunt prezentate informaţii detaliate despre investiţiile Proiectului Energie şi Biomasă în instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă în instituţiile publice rurale din Republica Moldova: instituţia beneficiară, valoarea investiţiei din fondul proiectului, contribuţia comunităţii, modelul, randamentul şi ţara de provenienţă a cazanului, tipul de combustibil, numărul de beneficiari ai sistemului alternativ de încălzire.

Informaţia de pe pagina web este disponibilă în limbile română şi engleză.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

Pentru mai multe informaţii:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SERVICIILE ENERGETICE - O PRIORITATE ÎN AGENDA POLITICĂ A ȚĂRII

Vineri, 16 noiembrie 2012, Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică, au  organizat un atelier de instruire cu genericul „Rolul și importanța promovării serviciilor energetice și a contractelor de performanță energetică”. Atelierul a avut loc în incinta AEE, la adresa: Republica  Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu  Russo 1, et.10. 

Evenimentul a întrunit 30 reprezentanți ai factorilor de decizie,cum ar fi: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Economiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud, Agenția Achiziții Publice, dar și ai sectorului privat și ai Fondulului pentru Eficiență Energetică.  Instruirea a fost realizată cu sprijinul programului regional E&E Securitate Energetică Regională şi Dezvoltarea Pieţei/Program SYNENERGY, finanţat de USAID, implementat de către compania Engility (SUA), Alianţa pentru Conservarea Energiei (SUA) şi Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile (Moldova).

Această instruire este a doua la număr în domeniul promovării serviciilor energetice, prima fiind realizată la 19-20 ianuarie 2012 cu sprijinul USAID. Dacă în cadrul primului atelier, participanții au demonstrat interes pentru noțiunea de ESCo, etape de semnare și implementare a contractelor de performanță energetică, dar mai ales, pentru auditul energetic care constituia preocuparea de bază la acel moment, al doilea atelier a scos în evidență cadrul legislativ, dar și organizatoric necesar pentru eliminarea barierelor și crearea condițiilor favorabile promovării societăților de servicii energetice.

 Materialele atelierului de lucru pot fi accesate mai jos:

Prezentarea Programul SYNENRGY (En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea 1: Caracteristicile-cheie ale CPE (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea2: Implementarea proiectelor CPE (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea 3: Contractul de Performanță Energetică (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea4: Concluzii şi recomandări (Ro, En)

 În rezultatul primului atelier, a fost elaborat un ghid privind elaborarea și implementarea contractelor de performanță energetică, cît și un contract-model (urmează a fi afișate imediat după traducerea lor). Rezultatul celui de-al doilea atelier se anticipă a fi un proiect de Regulament privind Societățile de Servicii Energetice, cît și propuneri de modificare a cadrului legal existent care ar permite antrenarea terțelor părți, achitarea din contul economiilor și achiziții pro-eficiente. Vă încurajăm să ne urmăriţi pe pagina web www.aee.md și Vă vom fi recunoscători pentru participarea Dvs.  în elaborarea cadrului necesar de dezvoltarea serviciilor energetice.