Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

O MISIUNE DE AFACERI DIN MOLDOVA VA VIZITA CEHIA, POLONIA ȘI ROMÂNIA

logoO misiune de afaceri din Moldova va vizita Cehia, Polonia şi România pentru a cunoaşte experienţa acestora  în producerea cazanelor pe biomasă

Context: 18 Martie 2012 - O misiune de afaceri  din Republica Moldova vizitează  în perioada 18-29 martie mai multe state europene pentru a afla experienţa acestora în producerea şi asamblarea cazanelor moderne de ardere a combustibilului din biomasă.  Misiunea de afaceri este o iniţiativă a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
Reprezentanţi de la 7 companii naţionale din sectorul energetic precum şi experţi de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Fondul de Eficienţă Energetică  vor vizita întreprinderi de producere a cazanelor de ardere a combustibililor din biomasă din Cehia, Polonia şi România, vor face schimb de experienţă, vor avea întâlniri cu oamenii de afaceri din sectorul bioenergetic, precum şi cu autorităţi naţionale responsabile de domeniul de regenerabile şi eficienţă energetică.
„Este important ca, de rând cu producerea combustibilului din biomasă, Republica Moldova să avanseze şi în producerea şi asamblarea cazanelor pe bază de biomasă. O asemenea abordare complexă va contribui la dezvoltarea tehnologiilor moderne de valorificare a potenţialului energetic al biomasei”, a declarat Mihai Lupu, şef al Serviciului monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă din cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
Oamenii de afaceri din Republica Moldova vor acumula informaţie adiţională pentru dezvoltarea pieţei locale a cazanelor pe biomasă produse în ţările europene, vor stabili relaţii de colaborare cu liderii în dezvoltarea tehnologiilor de ardere a combustibilului din biomasă din Cehia, Polonia şi România.  
„Vizita de studiu este una premergătoare lansării Programului  destinat gospodăriilor casnice în cadrul căruia cel puţin 500 de familii vor putea cumpăra cazane moderne de ardere a brichetelor şi peletelor, produse sau asamblate în Republica Moldova,  o parte din costuri fiind rambursate din fondurile Proiectului Energie şi Biomasă. Misiunea de afaceri vine să ajute companiile naţionale din sector să stabilească relaţii comerciale de colaborare cu producătorii de cazane moderne pe bază de biomasă din ţările Uniunii Europene şi să transpună activitatea acestora în Republica Moldova ”, a informat Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea  afacerilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.
Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE DATE GEOREFERENȚIATE

Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova.

Azi, 5 martie curent, în incinta Hotelului "LeoGrand", a avut loc Forumul Investițional Internațional ,,Invest în Moldova". Evenimentul organizat de către Ministerul Economiei, MIEPO, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor (WAIPA) și Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), parte a Grupului Băncii Mondiale.

Scopul evenimentului fiind sporirea fluxului de investiţii în Republica Moldova prin informarea investitorilor străini privind oportunităţile investiţionale ale Moldovei, facilitarea dialogului dintre investitorii străini şi companiile locale, identificarea şi promovarea proiectelor investiţionale şi concentrarea atenţiei investitorilor asupra sectoarelor specifice ale economiei naţionale.

Totodată merită de menționat faptul că data de 5 martie, declaratăZiua Mondială a Eficienței Energetice și cu ocazia evenimentului dat, Agenţia pentru Eficienţă Energetică a organizat un panel de prezentări și discuții în cadrul sesiunii plenare a Forumului Investițional Internațional ,,Invest în Moldova",cu tematica: “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”,moderatorul caruia a fost Dl Patrik STÅLGREN, PhD, Secretarul I, Şef Adjunct Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova.


De remarcat faptul că panelul a cuprins un șir de prezentări și discuții adresate publicului larg și îndeosebi prezentare video a conceptului “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”.

Conceptul prezentat urmărește crearea unui sistem unic de colectare, procesare și actualizare continuă a datelor și informațiilor din domeniul Eficienței Energetice și a Surselor de Energie Regenerabilă, care să ofere un tablou complex și exact pe tot lanțul valoric. De la disponibilitatea resurselor energetice, utilizarea lor pentru conversia energiei, pînă la consumul final – atît în valori fizice, cît și monetare. În baza acestor date vor putea fi create rapoarte și efectuate analize care să ajute la identificarea și prioritizarea acțiunilor tuturor părților interesate: autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare și investitorii.

De asemenea, în cadrul acestui panel, Dl Mihail Pasecinic, specialist principal din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică, Serviciul monitorizare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă a redat într-o scurtă prezentare Baza de date AEE, modulul “Clădiri Publice” ce a cuprins definirea scopului acestei baze de date, pașii efectuați pînă la moment în vederea popularizării modulului clădiri publice și desigur rolul partenerilor, investitorilor în baza de date.

În cadrul panelului dat, Dna Monica Gullberg, expert monitorizare și evaluare AF, a expus într-o prezentare „sistemul de monitorizare și raportare la nivel de sector” ce a inclus exemple de activități ce urmează a fi monitorizate, indicatori de performanța în vederea unei conștientizări mai adecvate a tendințelor și masurilor de politici.

Compania Orange Moldova-partener tehnologic in derularea acestui proiect ce a fost realizat în baza de oferire a serviciilor de internet mobil, precum și suportul activ cu echipamente necesare pentru introducerea datelor în baza de date - interfața WEB (laptopuri & modeme de acces la internet mobil) și soluții mobile de transport date pentru accesarea versiunii mobile a bazei de date AEE.

Precizăm că, Forumul ,,Invest în Moldova” a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale a Republicii Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor locale, asociaţiilor locale şi străine de business, fonduri investiţionale, investitori străini, organizaţii internaţionale, agenţii de promovare a investiţiilor, reprezentanţi ai Misiunilor Diplomatice acreditate în Republica Moldova, companii locale, experţi internaţionali, mass-media locală şi străină, etc.

IMG 1710 IMG 1711
IMG 1719 IMG 1723

PERFORMANȚA ENERGETICĂ A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI NECESITATEA ETICHETĂRII LOR

IMG 1664Performanța energetică a materialelor de construcție și necesitatea etichetării lor – un pas primordial în dezvoltarea sectorului de eficiență energetică.

01 februarie, Chișinău – Importanța calității și a caracteristicilor tehnice a materialelor de construcție au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul Performanţa energetică a materialelor de construcţii şi avantajele etichetării lor”. Evenimentul, organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie la 1 februarie, current.

La deschiderea mesei rotunde Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan a ținut să accentueze importanța calității și caracteristicile tehnice a materialelor de construcție pentru dezvoltarea sectorului de eficiență energetică în Republica Moldova.

În cadrul mesei rotunde, Gheorghe Croitoru, reprezentant al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM”, a expus într-o prezentare soluții de eficiență energetică pentru clădiri, materiale eficiente, costurile cît și pierderile de energie în clădiri, astfel urmărindu-se avantajele utilizării materialelor de construcție eficiente ce permit îmbunătățirea gradului de confort în locuință, scad pierderile de energie și implicit reducerea cheltuielilor de întreținere, de asemenea îmbunătățirea comportamentului energetic al populației și nu în ultimul rînd un mediu mai curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

La masa rotundă a participat și reprezentantul Asociaţiei Producătorilor Etici de Ferestre cu  Geam Termopan, Iurie Zagaevschi care a prezentat în detalii situația actuală a ferestrelor produse și montate recent în Republica Moldova. Astfel, a fost expusă necesitatea întroducerii cerințelor mai stricte în standartele în vigoare pentru ferestre și geam termopan la rezistența termică cît și implementarea etichetizării termice a ferestrelor pe clase.

Ţinem să menţionăm că, platforma de dialog a inclus și propuneri privind soluționarea situației actuale a materielelor de constructie prezente pe piața din Republica Moldova, produse locale și importate prin organizarea unui laborator independent pentru încercări conform normelor Europene, întroducerea unui control mai strict asupra producatorilor necalitativi cît și necesitatea etichetării lor.

Precizăm că în cadrul platformei de dialog au fost și reprezentanți ai donatorilor cum ar fi Fondului pentru Eficiență Energetică, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu programele de finatare BAS, MoSEEF, MoREEFF și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ), care au pus în discuție aspecte ce ţin de implementarea programelor de finanțare în domeniul eficienței energetice.

Totodată, pîna la sfirșitul lunii februarie urmează a fi instituit un grup de lucru privind soluționarea problemelor scoase în evidență în cadrul mesei rotunde.

Prezentare Asociatia geamuri

Prezentare INCERCOM

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ A LANSAT ASTĂZI CURSUL DE ENERGIE REGENERABILĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

logo27 Februarie 2013 – Academia de Administrare Publică a lansat astăzi Cursul de energie regenerabile şi eficienţă energetică. Cursul este o iniţiativă a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Aleşii locali învaţă începând de astăzi cum să valorifice sursele de energie regenerabilă şi să sporească acţiunile de eficienţă energetică în comunităţile, regiunile de care sunt responsabili. „Sunt subiecte de interes sporit pentru fiecare. Vreau să aflu cât mai multă informaţie despre cum pot transforma sursele naturale în energie, cum pot conserva energia şi îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor, astfel încât să nu fim nevoiţi să încălzim frigul de afară şi să plătim facturi mari pentru confort minim. Sunt extrem de interesat şi de exemplele de succes de utilizare a energiei regenerabile din comunităţile noastre. Sper ca acest curs să mă ajute să găsesc răspuns la aceste întrebări”, spune Petru Cosoi, vicepreşedinte al raionului Călăraşi, unul din participanţii la noul curs.

Cursul de regenerabile şi eficienţă energetică este parte a Programului anual de instruire realizat la Academia de Administrare Publică şi este predat de către rectorul Academiei, Vasile Marina.  „Este pentru prima oară când Academia de Administrare Publică abordează acest subiect, unul prioritar pentru Republica Moldova. Îmi doresc ca acest curs, pe lângă cunoştinţele în energia alternativă şi eficienţa energetică, să şi motiveze aleşii locali să valorifice în propriile comunităţi energia regenerabilă. Astfel încât să avem comunităţi eficient energetice şi mai puțin dependente de surse energetice fosile”,  a declarat rectorul Academiei de Administrare Publică, Vasile Marina.

„Ne bucurăm că iniţiativa noastră de a extinde subiectul regenerabilelor şi eficienţei energetice la nivel naţional a fost preluată cu deschidere de către Academia de Administrare Publică. Este important ca liderii decizionali de la nivel regional şi local să cunoască măsurile de eficienţă energetică ce sunt la îndemână, potenţialul , dar şi posibilităţile de valorificare a  resurselor regenerabile, astfel contribuind la sporirea securităţii energetice la nivel local, la dezvoltarea de noi afaceri, locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, la protejarea mediului ambiant”, susţine Victoria Ignat, specialist în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

 

CAPACITĂȚILE PRODUCĂTORILOR DE COMBUSTIBIL DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ACOPERĂ NECESARUL CENTRALELOR TERMICE SPECIALIZATE DIN SECTORUL PUBLIC DE CIRCA PATRU ORI

logo31.01.2012, Chișinău - Agenția pentru Eficiență Energetică a efectuat un studiu (descarcă harta) privind potențialul de biomasă (descarcă studiu) în Republica Moldova, acesta fiind de peste 21 mii TJ, echivalentul a 22% din necesarul de resurse energetice al țării sau 48% din importurile de gaze naturale, la situația din anul 2010.

Studiul a fost efectuat cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și permite efectuarea analizei potențialului de materie primă provenită din deșeurile din biomasă solidă, atît la nivel de țară, cît și la nivel regional. Informațiile puse la dispoziția producătorilor și autorităților publice locale permit buna planificare a producției și a bugetelor locale în vederea asigurării combustibililor în timpul sezonului de încălzire. 

În vederea pregătirilor pentru sezonul rece al anului, Agenția pentru Eficiență Energetică a solicitat, informații privind capacitățile de generare instalate, necesarul de combustibil și furnizorul contractat de la toate autoritățile publice locale care au în localitate centrale termice pe combustibil din biomasă solidă, instalate în cadrul Proiectului Energie și Biomasă. Informațiile oferite de autoritățile publice locale au indicat acoperirea prin contracte a necesităților pentru sezonul rece al anului.

Pentru a satisface cererea de pe piață, Agenția pentru Eficiență Energetică vine cu un program de suport pentru producătorii de combustibil din biomasă solidă. Astfel, a fost lansată o linie de leasing, cu finanțare pe o perioadă de 3 ani, fără dobîndă și comision, pentru procurarea utilajului de producere a combustibililor din biomasă solidă.  

Agenția rămîne în continuare receptivă la solicitările autorităților publice locale și, la cerere, va pune la dispoziție lista furnizorilor de combustibili din biomasă solidă, cca 60 de producători ce dețin o capacitate totală anuală de producție de 120 de mii de tone. Această capacitate depășește de cca patru ori necesitățile curente ale centralelor termice pe bază de biomasă instalate în instituțiile publice.

 

DESCARCĂ HARTA POTENȚIALULUI DE BIOMASĂ

DESCARCĂ STUDIU POTENȚIALULUI DE BIOMASĂ