Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE DATE GEOREFERENȚIATE

Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova.

Azi, 5 martie curent, în incinta Hotelului "LeoGrand", a avut loc Forumul Investițional Internațional ,,Invest în Moldova". Evenimentul organizat de către Ministerul Economiei, MIEPO, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor (WAIPA) și Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), parte a Grupului Băncii Mondiale.

Scopul evenimentului fiind sporirea fluxului de investiţii în Republica Moldova prin informarea investitorilor străini privind oportunităţile investiţionale ale Moldovei, facilitarea dialogului dintre investitorii străini şi companiile locale, identificarea şi promovarea proiectelor investiţionale şi concentrarea atenţiei investitorilor asupra sectoarelor specifice ale economiei naţionale.

Totodată merită de menționat faptul că data de 5 martie, declaratăZiua Mondială a Eficienței Energetice și cu ocazia evenimentului dat, Agenţia pentru Eficienţă Energetică a organizat un panel de prezentări și discuții în cadrul sesiunii plenare a Forumului Investițional Internațional ,,Invest în Moldova",cu tematica: “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”,moderatorul caruia a fost Dl Patrik STÅLGREN, PhD, Secretarul I, Şef Adjunct Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova.


De remarcat faptul că panelul a cuprins un șir de prezentări și discuții adresate publicului larg și îndeosebi prezentare video a conceptului “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”.

Conceptul prezentat urmărește crearea unui sistem unic de colectare, procesare și actualizare continuă a datelor și informațiilor din domeniul Eficienței Energetice și a Surselor de Energie Regenerabilă, care să ofere un tablou complex și exact pe tot lanțul valoric. De la disponibilitatea resurselor energetice, utilizarea lor pentru conversia energiei, pînă la consumul final – atît în valori fizice, cît și monetare. În baza acestor date vor putea fi create rapoarte și efectuate analize care să ajute la identificarea și prioritizarea acțiunilor tuturor părților interesate: autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare și investitorii.

De asemenea, în cadrul acestui panel, Dl Mihail Pasecinic, specialist principal din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică, Serviciul monitorizare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă a redat într-o scurtă prezentare Baza de date AEE, modulul “Clădiri Publice” ce a cuprins definirea scopului acestei baze de date, pașii efectuați pînă la moment în vederea popularizării modulului clădiri publice și desigur rolul partenerilor, investitorilor în baza de date.

În cadrul panelului dat, Dna Monica Gullberg, expert monitorizare și evaluare AF, a expus într-o prezentare „sistemul de monitorizare și raportare la nivel de sector” ce a inclus exemple de activități ce urmează a fi monitorizate, indicatori de performanța în vederea unei conștientizări mai adecvate a tendințelor și masurilor de politici.

Compania Orange Moldova-partener tehnologic in derularea acestui proiect ce a fost realizat în baza de oferire a serviciilor de internet mobil, precum și suportul activ cu echipamente necesare pentru introducerea datelor în baza de date - interfața WEB (laptopuri & modeme de acces la internet mobil) și soluții mobile de transport date pentru accesarea versiunii mobile a bazei de date AEE.

Precizăm că, Forumul ,,Invest în Moldova” a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale a Republicii Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor locale, asociaţiilor locale şi străine de business, fonduri investiţionale, investitori străini, organizaţii internaţionale, agenţii de promovare a investiţiilor, reprezentanţi ai Misiunilor Diplomatice acreditate în Republica Moldova, companii locale, experţi internaţionali, mass-media locală şi străină, etc.

IMG 1710 IMG 1711
IMG 1719 IMG 1723

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ A LANSAT ASTĂZI CURSUL DE ENERGIE REGENERABILĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

logo27 Februarie 2013 – Academia de Administrare Publică a lansat astăzi Cursul de energie regenerabile şi eficienţă energetică. Cursul este o iniţiativă a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Aleşii locali învaţă începând de astăzi cum să valorifice sursele de energie regenerabilă şi să sporească acţiunile de eficienţă energetică în comunităţile, regiunile de care sunt responsabili. „Sunt subiecte de interes sporit pentru fiecare. Vreau să aflu cât mai multă informaţie despre cum pot transforma sursele naturale în energie, cum pot conserva energia şi îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor, astfel încât să nu fim nevoiţi să încălzim frigul de afară şi să plătim facturi mari pentru confort minim. Sunt extrem de interesat şi de exemplele de succes de utilizare a energiei regenerabile din comunităţile noastre. Sper ca acest curs să mă ajute să găsesc răspuns la aceste întrebări”, spune Petru Cosoi, vicepreşedinte al raionului Călăraşi, unul din participanţii la noul curs.

Cursul de regenerabile şi eficienţă energetică este parte a Programului anual de instruire realizat la Academia de Administrare Publică şi este predat de către rectorul Academiei, Vasile Marina.  „Este pentru prima oară când Academia de Administrare Publică abordează acest subiect, unul prioritar pentru Republica Moldova. Îmi doresc ca acest curs, pe lângă cunoştinţele în energia alternativă şi eficienţa energetică, să şi motiveze aleşii locali să valorifice în propriile comunităţi energia regenerabilă. Astfel încât să avem comunităţi eficient energetice şi mai puțin dependente de surse energetice fosile”,  a declarat rectorul Academiei de Administrare Publică, Vasile Marina.

„Ne bucurăm că iniţiativa noastră de a extinde subiectul regenerabilelor şi eficienţei energetice la nivel naţional a fost preluată cu deschidere de către Academia de Administrare Publică. Este important ca liderii decizionali de la nivel regional şi local să cunoască măsurile de eficienţă energetică ce sunt la îndemână, potenţialul , dar şi posibilităţile de valorificare a  resurselor regenerabile, astfel contribuind la sporirea securităţii energetice la nivel local, la dezvoltarea de noi afaceri, locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, la protejarea mediului ambiant”, susţine Victoria Ignat, specialist în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

 

CAPACITĂȚILE PRODUCĂTORILOR DE COMBUSTIBIL DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ACOPERĂ NECESARUL CENTRALELOR TERMICE SPECIALIZATE DIN SECTORUL PUBLIC DE CIRCA PATRU ORI

logo31.01.2012, Chișinău - Agenția pentru Eficiență Energetică a efectuat un studiu (descarcă harta) privind potențialul de biomasă (descarcă studiu) în Republica Moldova, acesta fiind de peste 21 mii TJ, echivalentul a 22% din necesarul de resurse energetice al țării sau 48% din importurile de gaze naturale, la situația din anul 2010.

Studiul a fost efectuat cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și permite efectuarea analizei potențialului de materie primă provenită din deșeurile din biomasă solidă, atît la nivel de țară, cît și la nivel regional. Informațiile puse la dispoziția producătorilor și autorităților publice locale permit buna planificare a producției și a bugetelor locale în vederea asigurării combustibililor în timpul sezonului de încălzire. 

În vederea pregătirilor pentru sezonul rece al anului, Agenția pentru Eficiență Energetică a solicitat, informații privind capacitățile de generare instalate, necesarul de combustibil și furnizorul contractat de la toate autoritățile publice locale care au în localitate centrale termice pe combustibil din biomasă solidă, instalate în cadrul Proiectului Energie și Biomasă. Informațiile oferite de autoritățile publice locale au indicat acoperirea prin contracte a necesităților pentru sezonul rece al anului.

Pentru a satisface cererea de pe piață, Agenția pentru Eficiență Energetică vine cu un program de suport pentru producătorii de combustibil din biomasă solidă. Astfel, a fost lansată o linie de leasing, cu finanțare pe o perioadă de 3 ani, fără dobîndă și comision, pentru procurarea utilajului de producere a combustibililor din biomasă solidă.  

Agenția rămîne în continuare receptivă la solicitările autorităților publice locale și, la cerere, va pune la dispoziție lista furnizorilor de combustibili din biomasă solidă, cca 60 de producători ce dețin o capacitate totală anuală de producție de 120 de mii de tone. Această capacitate depășește de cca patru ori necesitățile curente ale centralelor termice pe bază de biomasă instalate în instituțiile publice.

 

DESCARCĂ HARTA POTENȚIALULUI DE BIOMASĂ

DESCARCĂ STUDIU POTENȚIALULUI DE BIOMASĂ

 

PERFORMANȚA ENERGETICĂ A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI NECESITATEA ETICHETĂRII LOR

IMG 1664Performanța energetică a materialelor de construcție și necesitatea etichetării lor – un pas primordial în dezvoltarea sectorului de eficiență energetică.

01 februarie, Chișinău – Importanța calității și a caracteristicilor tehnice a materialelor de construcție au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul Performanţa energetică a materialelor de construcţii şi avantajele etichetării lor”. Evenimentul, organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie la 1 februarie, current.

La deschiderea mesei rotunde Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan a ținut să accentueze importanța calității și caracteristicile tehnice a materialelor de construcție pentru dezvoltarea sectorului de eficiență energetică în Republica Moldova.

În cadrul mesei rotunde, Gheorghe Croitoru, reprezentant al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM”, a expus într-o prezentare soluții de eficiență energetică pentru clădiri, materiale eficiente, costurile cît și pierderile de energie în clădiri, astfel urmărindu-se avantajele utilizării materialelor de construcție eficiente ce permit îmbunătățirea gradului de confort în locuință, scad pierderile de energie și implicit reducerea cheltuielilor de întreținere, de asemenea îmbunătățirea comportamentului energetic al populației și nu în ultimul rînd un mediu mai curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

La masa rotundă a participat și reprezentantul Asociaţiei Producătorilor Etici de Ferestre cu  Geam Termopan, Iurie Zagaevschi care a prezentat în detalii situația actuală a ferestrelor produse și montate recent în Republica Moldova. Astfel, a fost expusă necesitatea întroducerii cerințelor mai stricte în standartele în vigoare pentru ferestre și geam termopan la rezistența termică cît și implementarea etichetizării termice a ferestrelor pe clase.

Ţinem să menţionăm că, platforma de dialog a inclus și propuneri privind soluționarea situației actuale a materielelor de constructie prezente pe piața din Republica Moldova, produse locale și importate prin organizarea unui laborator independent pentru încercări conform normelor Europene, întroducerea unui control mai strict asupra producatorilor necalitativi cît și necesitatea etichetării lor.

Precizăm că în cadrul platformei de dialog au fost și reprezentanți ai donatorilor cum ar fi Fondului pentru Eficiență Energetică, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu programele de finatare BAS, MoSEEF, MoREEFF și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ), care au pus în discuție aspecte ce ţin de implementarea programelor de finanțare în domeniul eficienței energetice.

Totodată, pîna la sfirșitul lunii februarie urmează a fi instituit un grup de lucru privind soluționarea problemelor scoase în evidență în cadrul mesei rotunde.

Prezentare Asociatia geamuri

Prezentare INCERCOM

PROIECTELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ - UN START CU DREPTUL PE PIAȚA AUTOHTONĂ

logo29 ianuarie, Chișinău -Procedurile ce trebuie urmate pentru a beneficia de finanțare din partea Fondului pentru Eficienţă Energetică au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul ”Depunerea dosarului pentru finanțare din mijloacele Fondului pentru Eficiență Energetică”.

Evenimentul, organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică și Fondul pentru Eficiență Energetică sub egida Ministerului Economiei la 29 ianuarie, curent, a constituit o platformă de dialog între reprezentanţii instituțiilor publice, managerii energetici, auditorii energetici, ONG-urile de profil.

În deschiderea ședinței Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr a ținut să accentuieze preocuparea sa constantă pentru dezvoltarea sectorului de eficiență energetică și energie regenerabilă într-o industrie sustenabilă, cu impact social major în perspectivă. În acest sens a trecut în revistă principalele realizări ale ministerului de ordin normativ și instituțional care va contribui la impulsionarea creșterii acestui sector. 

”În Republica Moldova încă nu am avut proiecte de o asemenea amploare. Cererea pe piață e mare, de accea proiectele vor fi în competiție, urmând a fi selectate cele mai bune” – a spus Valeriu Lazăr,  referindu-se la calitatea proiectelor ce urmează a fi depuse de aplicanți.

În cadrul mesei rotunde, Mihail  Stratan, Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică s-a referit la Cadrul normativ aprobat în domeniul auditării energetic, şcolarizarea și autorizarea auditorilor energetici, procedura de efectuare a auditului energetic și pregătirea dosarului. Potrivit Dlui Mihai Stratan,Ministerul Economiei a elaborat un șir de acte normative, fără de care activitatea fondului nu ar fi posibilă, cum ar fi Regulamentul cu privire la auditul energetic, care stabilește modul şi condiţiile în care urmează să fie efectuat auditul energetic, descrie etapele şi succesiunea activităţilor de colectare a datelor de intrare şi analiză a rezultatelor finale,Regulamentul cu privire la autorizarea auditorilor energetici și Metodologia cu privire la calculul costurilor auditului energetic scopul căreia este de a asigura aplicarea unui mecanism unitar privind determinarea costului serviciilor de audit energetic, formarea prețurilor contractuale și decontări pentru lucrările realizate. Între timp, s-a lucrat cu toate consiliile raionale ca să fie numiţi, conform prevederilor legislative, managerii energetici, câte unul în fiecare raion şi oraş. În prezent se desfăşoară diverse programe de instruire pentru aceştea în vederea consolidării capacităţilor de management energetic  pentru sectorul public. În paralel, Agenţia pentru Eficienţă energetică organizează diverse seminare de informare.

La masa rotundă au participat și reprezentanți ai Fondului pentru Eficiență Energetică care au prezentat în detalii procesul de depunere a dosarelor pentru finanţare din mijloacele Fondului pentru Eficienţă Energetică, astfel urmărindu-se facilitarea perceperii și înțelegerii de către potențialii beneficiari a drepturilor, obligațiunilor și acțiunilor la fiecare etapă.

Circa 80% din mijloacele fondului  vor fi  alocate instituțiilor publice, iar una dintre condițiile, pe care trebuie să le îndeplinească aceste instituții pentru a accesa mijloacele financiare ale fondului  este existența unui audit energetic. O altă condiție este  prezența în cadrul tuturor consiliilor locale a unui manager energetic. Până la momentul actual au fost autorizați 47 de auditori. Aceștia trebuie să elaboreze și să propună Consiliului de administrare a fondului proiecte pentru finanțare.

Proiectele ce vor fi finanţate din Fond sunt obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele (grădiniţe, şcoli, spitale etc.), dar şi sectorul privat. Limitele de finanţare  vor fi cuprinse între 50.000 lei cu  plafonul maxim de 3 mln lei. Atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime, utilizarea tehnologiilor de eficientizare a consumului de energie, contribuţia beneficiarelor de cel puţin 20% din sursele proprii sunt doar câteva dintre criteriile de selectare a proiectelor.

Precizăm că Fondul pentru Eficienta Energetica este creat pentru a acorda sprijin implementării politicilor Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, dar și pentru a atinge obiectivele Programului național pentru eficiență energetică până în anul 2020. Fondul funcționează  pe principiul “revolving” prin realimentarea lui cu sumele rambursate și plățile de dobânzi și comisioane, oferind următoarele produse financiare: grant, garanție, împrumut și leasing.

Ţinem să menţionăm că, platforma de dialog organizată cu participarea reprezentanţilor instituțiilor publice, managerii energetici, auditorii energetici, ONG-urile de profil face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică în scopul consolidării capacităţii de dezvoltare a pieței energetice din Republica Moldova şi cu un impact pozitiv asupra economiei naționale, asupra mediului înconjurător și securității energetice.

IMG 1655 IMG 1659
 IMG 1660  IMG 1661

 

 

 

pdfPREZENTARE AEE 29.01.2013

pdfPREZENTARE FEE 29.01.2013