Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate SERVICIILE ENERGETICE - O PRIORITATE ÎN AGENDA POLITICĂ A ȚĂRII

AEE - Noutate

SERVICIILE ENERGETICE - O PRIORITATE ÎN AGENDA POLITICĂ A ȚĂRII

Vineri, 16 noiembrie 2012, Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică, au  organizat un atelier de instruire cu genericul „Rolul și importanța promovării serviciilor energetice și a contractelor de performanță energetică”. Atelierul a avut loc în incinta AEE, la adresa: Republica  Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu  Russo 1, et.10. 

Evenimentul a întrunit 30 reprezentanți ai factorilor de decizie,cum ar fi: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Economiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud, Agenția Achiziții Publice, dar și ai sectorului privat și ai Fondulului pentru Eficiență Energetică.  Instruirea a fost realizată cu sprijinul programului regional E&E Securitate Energetică Regională şi Dezvoltarea Pieţei/Program SYNENERGY, finanţat de USAID, implementat de către compania Engility (SUA), Alianţa pentru Conservarea Energiei (SUA) şi Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile (Moldova).

Această instruire este a doua la număr în domeniul promovării serviciilor energetice, prima fiind realizată la 19-20 ianuarie 2012 cu sprijinul USAID. Dacă în cadrul primului atelier, participanții au demonstrat interes pentru noțiunea de ESCo, etape de semnare și implementare a contractelor de performanță energetică, dar mai ales, pentru auditul energetic care constituia preocuparea de bază la acel moment, al doilea atelier a scos în evidență cadrul legislativ, dar și organizatoric necesar pentru eliminarea barierelor și crearea condițiilor favorabile promovării societăților de servicii energetice.

 Materialele atelierului de lucru pot fi accesate mai jos:

Prezentarea Programul SYNENRGY (En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea 1: Caracteristicile-cheie ale CPE (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea2: Implementarea proiectelor CPE (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea 3: Contractul de Performanță Energetică (Ro, En)

Prezentarea: Contractul de performanţă energetică. Partea4: Concluzii şi recomandări (Ro, En)

 În rezultatul primului atelier, a fost elaborat un ghid privind elaborarea și implementarea contractelor de performanță energetică, cît și un contract-model (urmează a fi afișate imediat după traducerea lor). Rezultatul celui de-al doilea atelier se anticipă a fi un proiect de Regulament privind Societățile de Servicii Energetice, cît și propuneri de modificare a cadrului legal existent care ar permite antrenarea terțelor părți, achitarea din contul economiilor și achiziții pro-eficiente. Vă încurajăm să ne urmăriţi pe pagina web www.aee.md și Vă vom fi recunoscători pentru participarea Dvs.  în elaborarea cadrului necesar de dezvoltarea serviciilor energetice.