Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate PROGRAME DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

AEE - Noutate

PROGRAME DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

logo

Autorităţile publice locale pot beneficia de programe de eficienţă energetică în cadrul proiectului "E4EM – Energie pentru primarii din est". Avantajele eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă au fost abordateîn cadrul mesei rotunde „Energie durabilă – provocare a autorităţilor publice locale", organizat cu sprijinul

Ministerului Economiei şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova, desfăşurat marţi 18 septembrie la Chişinău. Evenimentul a întrunit 36 de reprezentanţi ai primăriilor şi experţi din Moldova şi de peste hotare. Acesta se înscrie în contextul vizitei în Republica Moldova a reprezentanţilor proiectului internaţional "E4EM – Energie pentru primarii din est".

Proiectul are o valoare totală de 598,443.00 Euro, din care 80% sau 478,755.00 Euro constituie grant de la Comisia Europeană, restul fiind contribuţia partenerilor din Italia, Lituania, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Bosnia Herțegovina.

Scopul evenimentului organizat la Chişinău este schimbul de experienţă, în ceea ce priveşte iniţiativele primarilor din Uniunea Europeana şi din Europa de Estvis-a-vis de Planurile de Acţiune  pentru o Energie Durabilă, Inventarului de bază privind emisiile, managementul energetic, acţiuni prioritare, oportunităţi.

Oleg Izvoreanu, şeful Direcţiei eficienţă energetică şi regenerabile al Ministerului Economiei şi Calin Negura, directorul adjunct al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică din Moldova au salutat participanţii evenimentului subliniind necesitatea sprijinului din teritorii în atingerea obiectivelor ambiţioase 20-20-20.

Roberto Bruno, de la Universitatea din Bologna, Italia – leaderulproiectului, a făcut o prezentare a proiectului, precizând că obiectivul acestuia este încurajarea şi susţinerea autorităţilor publice locale în implementarea politicilor privind energia durabilă, dar şi acordarea suportului necesar primăriilor interesate pentru aderarea la Convenţia primarilor. Acesta a adăugat că Convenția primarilor reprezintă principala mișcare europeană în care sunt antrenateautorităţile locale și regionale ce se angajează în mod voluntar pentru reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea creşterii eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenției își propun atingerea și depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.

Semnarea Convenţiei primarilor presupune elaborarea Inventarului de bază privind emisiile (IBE), elaborarea Planului de acţiuni privind energia durabilă (PAED), implementarea PAED şi raportarea la fiecare doi ani, antrenarea cetăţenilor în acest proces, împărtăşirea experienţelor şi a bunelor practici cu alţi semnatari, conform Andrea Claser, arhitect, reprezentantul UNIBO.

Francesco Tinti, Universitatea din Bologna, a prezentatbunele practici în domeniul energiei durabile, dar şi proiectele - pilot lansate  în Ucraina și Belarus, iar Dr. Feliksas Zinevičius,Directorul Agenţiei energetice regionale din Kaunas a prezentat situaţia în Lituania şi Letonia, demonstrând că casele pasive, încălzirea pe biomasă şi reducerea consumului cu până la 50% în clădirile cu menire socială nu mai reprezintă un viitor îndepărtat ci o realitate.
În acelaşi context, viceprimarul oraşului Drochia, VictorGhilescu, ne-a împărtăşit bunele practici ale oraşului natal, în care numărul proiectelor de eficienţă energetică a crescut în ultimii ani. Numai în perioada 2011-2012 – sunt implementate proiecte în valoare de 3 934 743 lei, acestea fiind direcţionare spre schimbarea uşilor şi a ferestrelor în instituţiile educaţionale, dar şi reutilarea cazangeriilor şi renovarea acoperişului în instituţiile preşcolare.  Dl. viceprimar a menţionat că Drochia a aderat la Convenţia primarilor la 21 octombrie 2010 şi i-a îndemnat pe colegii de la alte primării să se alătire.

În Republica Moldova, partenerul proiectului "E4EM – Energie pentru primarii din est".este primăria oraşului Ocniţa, fiind sprijinit de Alianţa pentru Eficienţă Energetică – ONG din Moldova. Ca un prim pas, în cadrul proiectului, consiliul primăriei Ocniţa a adoptat decizia de aderare la Convenţia primarilor, iar la 19 septembrie a depus cererea de aderare. În cadrul proiectului, primăria Ocniţa va beneficia de sprijinul consultanţilor în elaborarea planului şi a inventarului sus-menţionate, cât şu va pilota unul sau câteva proiecte de eficienţă energetică, sprijinul financiar al proiectului  în acest efort  constituind 30 mii Euro.

Dna Tanya Daniel Lujanskaya, preşedintele AEER, a menţionat că şi alte primării pot  beneficia de sprijinul proiectului în aderarea la Convenţia primarilor şi elaborarea Planurilor de Acţiune  pentru o Energie Durabilă, adresându-se la oficiul AEER în Chişinău.

Merită de menţionat, că până la moment, 9 localităţi din Moldova au aderat la Convenţia primarilor, iar 3 oraşe beneficiază de suportul UE în elaborarea PAED şi IBE, acestea fiind Chişinău, Drochia şi Ocniţa.