Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE DATE GEOREFERENȚIATE

AEE - Noutate

SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE DATE GEOREFERENȚIATE

IMG 1710
IMG 1711
IMG 1719
IMG 1723

Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova.

Azi, 5 martie curent, în incinta Hotelului "LeoGrand", a avut loc Forumul Investițional Internațional ,,Invest în Moldova". Evenimentul organizat de către Ministerul Economiei, MIEPO, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor (WAIPA) și Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), parte a Grupului Băncii Mondiale.

Scopul evenimentului fiind sporirea fluxului de investiţii în Republica Moldova prin informarea investitorilor străini privind oportunităţile investiţionale ale Moldovei, facilitarea dialogului dintre investitorii străini şi companiile locale, identificarea şi promovarea proiectelor investiţionale şi concentrarea atenţiei investitorilor asupra sectoarelor specifice ale economiei naţionale.

Totodată merită de menționat faptul că data de 5 martie, declaratăZiua Mondială a Eficienței Energetice și cu ocazia evenimentului dat, Agenţia pentru Eficienţă Energetică a organizat un panel de prezentări și discuții în cadrul sesiunii plenare a Forumului Investițional Internațional ,,Invest în Moldova",cu tematica: “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”,moderatorul caruia a fost Dl Patrik STÅLGREN, PhD, Secretarul I, Şef Adjunct Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova.


De remarcat faptul că panelul a cuprins un șir de prezentări și discuții adresate publicului larg și îndeosebi prezentare video a conceptului “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”.

Conceptul prezentat urmărește crearea unui sistem unic de colectare, procesare și actualizare continuă a datelor și informațiilor din domeniul Eficienței Energetice și a Surselor de Energie Regenerabilă, care să ofere un tablou complex și exact pe tot lanțul valoric. De la disponibilitatea resurselor energetice, utilizarea lor pentru conversia energiei, pînă la consumul final – atît în valori fizice, cît și monetare. În baza acestor date vor putea fi create rapoarte și efectuate analize care să ajute la identificarea și prioritizarea acțiunilor tuturor părților interesate: autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare și investitorii.

De asemenea, în cadrul acestui panel, Dl Mihail Pasecinic, specialist principal din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică, Serviciul monitorizare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă a redat într-o scurtă prezentare Baza de date AEE, modulul “Clădiri Publice” ce a cuprins definirea scopului acestei baze de date, pașii efectuați pînă la moment în vederea popularizării modulului clădiri publice și desigur rolul partenerilor, investitorilor în baza de date.

În cadrul panelului dat, Dna Monica Gullberg, expert monitorizare și evaluare AF, a expus într-o prezentare „sistemul de monitorizare și raportare la nivel de sector” ce a inclus exemple de activități ce urmează a fi monitorizate, indicatori de performanța în vederea unei conștientizări mai adecvate a tendințelor și masurilor de politici.

Compania Orange Moldova-partener tehnologic in derularea acestui proiect ce a fost realizat în baza de oferire a serviciilor de internet mobil, precum și suportul activ cu echipamente necesare pentru introducerea datelor în baza de date - interfața WEB (laptopuri & modeme de acces la internet mobil) și soluții mobile de transport date pentru accesarea versiunii mobile a bazei de date AEE.

Precizăm că, Forumul ,,Invest în Moldova” a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale a Republicii Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor locale, asociaţiilor locale şi străine de business, fonduri investiţionale, investitori străini, organizaţii internaţionale, agenţii de promovare a investiţiilor, reprezentanţi ai Misiunilor Diplomatice acreditate în Republica Moldova, companii locale, experţi internaţionali, mass-media locală şi străină, etc.