Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă

Comunicat de Presă

ATELIERUL DE LUCRU CU TEMATICA: PIAȚA LOCALĂ A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE ȘI PREPARARE A APEI CALDE UTILIZÂND TEHNOLOGIILE DE VALORIFICARE SER

 

 MG 5807 MG 5844 MG 5853 MG 5858 MG 5862 MG 5894 MG 5905 MG 5909

 

01.02.2017, Chișinău //  Agenţia pentru Eficienţă Energetică în calitate de autoritate administrativă în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, în comun cu Proiectul Energie și Biomasă, a organizat atelierul de lucru cu tematica: “Piața locală a sistemelor de încălzire și preparare a apei calde utilizând tehnologiile de valorificare SER”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate proiecte şi investiţii sustenabile implementate utilizând sisteme combinate de centrale termice pe biocombustibil solid și sisteme de încălzire a apei calde în Republica Moldova. Totodată, în cadrul atelierului a fost prezentat ghidul destinat operatorilor de centrale termice combinate.

În deschiderea evenimentului, domnul Călin Negură, șef al Direcţiei generale energetică din cadrul ministerului Economiei a menționat că în lipsa propriilor resurse energetice fosile și valoarea ridicată a intensității energetice prioritizează subiectul valorificării surselor de energie regenerabilă care este unul prioritar pentru Republica Moldova, este constant printre subiectele strategice ale Guvernului și este permanent pe agenda de colaborare cu partenerii externi.

„Realizările din ultimii 5 ani de pe segmentele regenerabilelor și eficienței energetice au fost posibile datorită mai multor factori/ elemente. Astfel, pot să menționez că Consiliul de Coordonare a Proiectului Energie și Biomasă, condus de domnul Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Octavian Calmâc, a aprobat continuarea activității frumoase și fructuoase a proiectului Energie și Biomasă pentru anul curent, care prevede instalarea a 49 de noi sisteme de încălzire pe biomasă, inclusiv 20 de colectoare solare. De asemenea, 27 de grădinițe beneficiare ale primei etape de proiect vor fi dotate cu instalații de producere a apei calde de la energia solară, ce vor funcționa împreună cu sistemul termic pe biomasă, suma investiției va constitui peste 400 mii de dolari, contribuția fiecărei comunități cifrându-se la circa 3 de mii dolari. Ne propunem în 2017 să elaborăm o viziune a Guvernului față de domeniul biomasei, inclusiv a culturilor energetice, un cadru juridic pentru dezvoltarea pieței biocarburanților.” a declarat domnul Călin Negură.

Pe parcursul a șapte ani s-a reușit cu susținerea Uniunii Europene racordarea a peste 260 de școli, grădinițe, centre comunitare, spitale la sisteme de încălzire pe biomasă, asigurând astfel accesul unui număr de peste 200.000 de persoane la energie sigură și curată produsă în Republica Moldova. Numărul instituțiilor consumatoare de bioenergie a condus la creșterea numărului de afaceri de producere a brichetelor şi peletelor, acestea ajungând la cifra de 80, dintre care 16 din aceste noi afaceri din sectorul bioenergiei au fost lansate prin mecanisme financiare atractive (leasing la dobîndă zero) finanțate din fonduri europene și implementat de Agenția pentru Eficiență Energetică.

„Peste 1000 de gospodării casnice își încălzesc casele cu energie verde datorită subvențiilor acordate din bani Europeni, iar aceste exemple au inspirat alte peste 2000 de gospodării care au decis să substituie utilizarea combustibililor fosili cu cei regenerabili, produși local. Toate aceste realizări au permis edificarea unei noi industrii locale – cea a biocombustibilului solid care este estimată la o cifră de afaceri de cca. 100-130 milioane MDL/ anual. Accentele puse de către Agenția pentru Eficiență Enegetică și proiectul Energie și Biomasă pe cazane pe biocombustibil solid și pe colectoarele solare, asigură terenul necesar pentru politicile privind performanța energetică a clădirilor – politică care „înăsprește” cerințele termotehnice față de clădirile publice, în special, promovează conceptul de clădiri cu consum de energie egal cu zero și integrarea soluțiilor de valorificare a potențialului regenerabil în clădiri.” a ținut să menționeze domnul Ion Cozma, directorul adjunct interimar al Agenției pentru Eficiență Energetică.

Totodată, în cadrul atelierului a fost prezentat ghidului tehnic de utilizare şi întreţinere a surselor autonome de energie termică şi apă caldă. Astfel, potrivit lui Vitalie Vieru, inginer principal al Proiectului Energie şi Biomasă, utilizarea energiei solare termice în complex cu centrală termică pe bază de biocombustibil permite implementarea unui sistem ecologic, ce contribuie semnificativ la reducerea poluării mediului înconjurător, întrucât biocombustibilul, la fel ca și radiația solară, este o sursă de energie ecologică, regenerabilă și disponibilă. La fel, sistemul dotat cu automatizare inteligentă asigură un randament sporit, cu minime intervenții de mentenanță, iar siguranța performantă asigură utilizarea optimă și fiabilitatea maximă a sursei autonome de energie termică și apă caldă.

Printre exemple de succes de utilizare a sistemelor de încălzire și preparare a apei calde utilizând tehnologii de valorificare a surselor de energie regenerabile prezentate la eveniment s-au numărat proiectele implementate la spitalul raional şi Direcţia Situaţii Excepţionale din Căuşeni. Instituțiile au fost racordate, din fonduri europene, la sisteme de încălzire pe biomasă şi de producere a apei calde de la energia solară. Acestea sunt primele instituţii de profil din Republica Moldova ce vor utiliza asemenea tehnologii de energie regenerabilă. 

 

Evenimentul a avut loc în cadrul programului de afaceri a celei de-a 16-a ediții a expoziției „Fabricat în Moldova”. 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL CLĂDIRI PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

DSC 8350DSC 8352DSC 8360DSC 8366DSC 8370DSC 8383DSC 8384DSC 8390DSC 8391DSC 8396DSC 8399DSC 8403DSC 8406DSC 8408DSC 8419DSC 8421DSC 8423DSC 842618.01.17 / Chișinău  - Agenția pentru Eficiență Energetică,  în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , au organizat atelierul de lucru cu tematica:  „ Oportunități de dezvoltare și implementare a proiectelor de eficiență energetică în sectorul clădiri publice în Republica Moldova”.

La eveniment au participat reprezentanții autorităților publice centrale și locale, agențiilor de dezvoltare regională, auditori și manageri energetici precum și partenerii de dezvoltare.

În deschiderea evenimentului, domnul Ion Cozma, directorul adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică   a menționat că una din direcţiile principale de intervenție în scopul sporirii eficienței energetice in Republica Moldova este renovarea clădirilor administraţiei publice centrale, ale altor organizații publice, a clădirilor comerciale şi rezidenţiale, care vizează atât sectorul public, cât şi cel privat.

În susținerea dezvoltării și implementării proiectelor de eficiență energetică în sectorul clădirilor publice din Moldova, domnul Alexandru Cosovan, senior banker BERD, a concis  că  instituția care o reprezintă este interesată să analizeze posibilitatea unor noi investiții în sectorul dat.

În cadrul atelierului de lucru  AEE a  prezentat  situația, tendințele și oportunitățile  de dezvoltare și implementare a proiectelor EE în sectorul clădirilor publice pe întreg teritoriul țării. În același timp partenerii de dezvoltare au comunicat obiectivele proiectului și planurile activităților pentru perioada următoare. La fel au fost aduse la cunoștință măsurile, metodele și instrumentele de finanțare a proiectelor de eficiență energetică oferite. Pe de altă parte au fost discutate barierele și riscurile ce pot interveni la etapa implementării măsurilor de eficiență energetică.

Ре parcursul evenimentului au fost abordate și următoarele subiecte:  Clădirile prioritare; măsurile prioritare tipice; cadrul legislativ; barierele în calea implementării proiectelor; oportunitățile financiare disponibilе.

Potrivit foii de parcurs pentru implementarea legii privind performanța energetică a clădirilor, Republica Moldova a transpus directiva europeană în domeniu și s-a angajat că, începând cu 30 iunie 2019, toate clădirile publice nou-construite să aibă un consum de energie „aproape egal cu zero”.

 

COMPANIILE PARTICIPANTE ÎN CONCURS ȘI-AU PREZENTAT OFERTELE

DSC 8205

DSC 8209DSC 8213DSC 8215DSC 8218DSC 8220DSC 8226DSC 8227DSC 8229DSC 8230DSC 8231DSC 8233DSC 8234DSC 8235DSC 8250DSC 8255DSC 8258DSC 8266DSC 8271

Agenția pentru Eficiență Energetică vă anunță că, în data de 17.01.2017, în cadrul proiectului: “Consolidarea capăcității de producție locală a sistemelor solare de energie termică în Republica Moldova” în conformitate cu procedura de evaluare și selectare a beneficiarului, a avut loc prezentarea ofertelor înscrise în concurs.
Companiile participante și-au prezentat ofertele propuse spre evaluare. Comisia tehnica de evaluare, creata din experți independenți din diferite instituții, a evaluat companiile dupa criteriile:
1) Plan de dezvoltare și promovare;
2) Capacitatea profesională a echipei de implementare;
Participanții în concurs au avut posibilitatea de a-și prezenta proiectul, echipa de implementare și planul de dezvoltare a afacerii.
În anexa găsiți prezentările companiilor.

https://drive.google.com/open?id=0B5SYCxlkieVwNHRBdkl0Mm9FYVU

https://drive.google.com/open?id=0B5SYCxlkieVwUFBfQks1N055bHM

 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR LOCALE PRIVIND EFECTUAREA AUDITULUI ENERGETIC

 

DSC 8165DSC 8183DSC 8190DSC 819517.01.17 / Chișinău – Agenția pentru Eficiență Energetică, cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), a organizat atelier de lucru cu genericul: Consolidarea capacităților locale privind efectuarea auditului energetic.

La atelier au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regională, auditori energetici, manageri energetici, mediul academic, precum și traineri EUREM. Participanții s-au întrunit în incinta Agenției pentru Eficiență Energetică, unde au fost familiarizați cu metodologia auditurilor energetice.

În prezent, problema sporirii eficienţei energetice în toate sectoarele economiei este una prioritară pentru Republica Moldova. Clădirile consumă circa 54% din consumul total de energie în ţară, având cel mai mare potenţial de reducere a consumului. Din aceste considerente, eficienţa energetică în clădiri trebuie să ocupe un loc remarcabil în politica promovată de Republica Moldova., a declar în deschiderea atelierului domnul Ion Cozma, directorul adjunct interimar al AEE.

Obiectivele atelierului au fost elaborarea și documentarea auditului energetic conform standardelor locale și DIN EN 16247, precum și asigurarea soluțiilor tehnice corespunzătoare pentru reabilitarea energetică a clădirii conform standardelor UE, care sunt considerate ca fiind valabile pentru Moldova.

Domnul Dietrich Hahn, consultant internațional superior din cadrul MSPL/GIZ a menționat că:Uniunea Europeană are planificate fonduri pentru elaborarea proiectelor tehnice în domeniul eficienței energetice, iar în acest sens, este nevoie de experți bine pregătiți atât din domeniul public cât și cel privat.

Totodată, un al obiectiv al atelierului a fost asigurarea cu liste de verificare standarde și listă standard de subiecte care urmează să fie considerate la elaborarea unui proiect tehnic de calitate pentru reabilitarea EE a școlilor și spitalelor.

Atelierul de lucru a fost susținut de către expertul german în domeniul eficienței energetice, domnul Christian Bösselmann, care coordonează activitatea de audit energetic elaborată de către companiile locale selectate pentru proiectele ce urmează a fi implementate cu suport financiar din UE.În cadrul evenimentului, expertul german a prezentat celor prezenți metodologia auditurilor energetice, dar și cum se examinează comentariilor de la rapoartele de audit anterioare. La finele atelierului Christian Bösselmann a prezentat un model a raportului de audit energetic.

Platforma de dialog și instruire organizată cu participarea reprezentanţilor instituțiilor publice, managerilor energetici, auditorilor energetici și instituțiilor de profil, face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică în scopul consolidării capacităţii de dezvoltare a pieței energetice din Republica Moldova şi cu un impact pozitiv asupra economiei naționale, asupra mediului înconjurător și securității energetice.

 

MOLDOVA ECO ENERGETICĂ A INTRAT ÎN REȚEAUA INTERNAȚIONALĂ START UP ENERGY TRANSITION ȘI DESCHIDE COMPANIILOR MOLDOVENEȘTI CALEA SPRE PREMII INTERNAȚIONALE

 

Logo-general

28.12.2016, Chișinău – Concursul național Moldova Eco Energetică a devenit parte a rețelei „Start up energy transition”, lansată de Ministerul Federal al Afacerilor Economice și Energiei și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, și deschide astfel posibilitatea companiilor din Moldova de a aplica la concursul internațional cu același nume.

Concursul are cinci categorii, fiecare câștigător urmând să primească un premiu în valoare de zeci de mii de euro, dar va avea și posibilitatea de a participa gratuit la conferința internațională de la Berlin în luna martie 2017. Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 ianuarie 2017, aplicațiile urmând a fi completate pe site-ul www.startup-energy-transition.com.

Concursul se desfășoară sub patronajul vice-cancelarului, ministrului Federal al Afacerilor Economice și Energiei, Sigmar Gabriel, și ministrului Afacerilor Externe al Germaniei, Dr. Frank-Walter Steinmeier și are următoarele categorii:

              1.        Tranziția energetică urbană;

              2.       Tehnologiile curate împotriva schimbărilor climatice;

              3.       Viitorul producției și manufacturilor;

              4.       Mobilitate pentru tranziția energetică;

              5.       Platforme și comunități.

Totodată, un premiu special în sumă de 20 000 euro va fi împărțit între trei companii ale căror model de business poate contribui la realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 7, „Energie accesibilă și curată”.  

„Prin participarea la „Start up energy transition”, Republica Moldova se integrează în piața globală a tehnologiilor și inovațiilor în domeniul energetic. Eu sunt sigur că Moldova are ce propune la acest concurs,” a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmâc.

Valoarea proiectelor ce s-au înscris la competiția Moldova Eco Energetică din anul 2016 a depășit cifra de 26milioane MDL, unele dintre acestea fiind suficient de inovative pentru a concura pe plan internațional.

Întreprinderile care vor aplica la concursul Start up Energy Transition trebuie să aibă nu mai mult de 5 ani de la înființare, să dețină un prototip al produsului și să poată explica beneficiile pentru consumatori, modelul de venituri și viziunea pentru tranziția energetică globală. Totodată, companiile care aplică la competiție devin automat membre ale Rețelei „Start Up Energy Transition” cu membri din 20 de țări și pot beneficia de schimb de experiență și informații cu cele mai performante companii din domeniu. 

„Tranziția energetică globală este una din cele mai mari provocări în istoria umanității. Dar este, în același timp, și o oportunitate de a combina afacerile inovative și voința politică pentru a crea soluții energetice durabile pentru planetă și pentru a preveni schimbările climatice. Sistemul energetic de mâine este deja în proces de modelare – un efort în care companiile cu renume și cele începătoare luptă cot la cot”,  susține Andreas Kuhlmann, directorul Agenției Germane pentru Energie (dena), organizatorul concursului „Start Up Energy Transition”.

Pentru informații, contactați:

Ștefan Curarari, consultant în comunicare și mass-media, Agenția pentru Eficiență Energetică, tel. 060900700 sau 022 499 444 (ext. 7), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mai multe articole...

Subcategorii