Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă

Comunicat de Presă

RECOMANDĂRI ȘI CONCLUZII PE MARGINEA PRIMULUI ATELIER NAȚIONAL PRIVIND "CALITATEA COMBUSTIBILULUI SOLIZI PRODUȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

SAM 2306Producători de brichete şi pelete, experţi de la ministere, instituţii de stat, mediul academic au participat pe 21 iunie current, la primul atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova. 

Participanţii au discutat paşii pe care urmează să îi facă pentru a asigura calitatea biocombustibilului produs în Republica Moldova. Eveniment organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

 În cadrul Atelierului au fost discutate un șir de subiecte cum ar fi:

              potențialul național de biomasă care poate fi utilizat în scopuri energetice;

               metodele şi instrumentele necesare pentru asigurarea calității biocombustibilului din biomasă;

              gestionarea deșeurilor agricole solide în Republica Moldova;

              standardele europene aprobate pentru biocombustibilii solizi;

              utilitatea încercărilor biocombustibililor solizi și impactul acestora asupra calității vieții consumatorului;

Drept urmare a discuțiilor asupra subiectelor abordate mai sus, reprezentanții din cadrul Atelierului de lucru au efectuat un șir de recomandări/concluzii, după cum urmează:

1.     asigurarea continuității proiectelor din domeniu, astfel încât capacitățile beneficiarilor să corespundă obiectivelor proiectelor implementate;

2.     identificarea unor acțiuni din partea statului în vederea promovării producătorilor locali de pelete și brichete;

3.     efectuarea unui studiu privind determinarea potențialului total de biomasă pe categorii, la nivel național;

4.     urgentarea procedurii de elaborare a reglementării tehnice privind biocombustibilii solizi, care urmează să stipuleze cerințele pentru biocombustibilii solizi în vederea determinării calității acestora precum și acțiunile necesare a fi întreprinse din partea statului menite să asigure calitatea biocombustibilului pe piața Republicii Moldova pentru toți consumatorii;

5.     perfecționarea, prin intermediul partenerilor de dezvoltare, a laboratorului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, care va avea drept scop testarea biocombustibililor solizi;

6.     crearea unui Grup de Lucru/Comitet Tehnic în vederea aprobării standardelor europene privind proiectarea centralelor termice bazate pe valorificarea potențialului energetic al biomasei;

7.     inițierea unui Grup de Lucru în cadrul Ministerului Agriculturii cu participarea tuturor părților interesate, care va avea drept scop identificarea solurilor cu bonitatea scăzută, pe suprafața cărora urmează a fi cultivate plante energetice (plop, salcie sau salcâm);

8.     motivarea și/sau obligarea după caz, a marilor producători de culturi cerealiere, de a utiliza reziduurile agricole, prin introducerea taxelor pentru poluarea aerului;

9.     analiza posibilității de reglare a prețurilor peletelor și brichetelor de către ANRE;

10.  analiza posibilității de introducere în prevederile legii cu privire la energia regenerabilă a unui mecanism de promovare a certificatelor verzi pentru producătorii de biocombustibili solizi, ținând cont de impactul acestora asupra economiei naționale;

11.  eficientizarea utilizării potențialului energetic al biomasei solide în mediul rural, prin analiza posibilităților de elaborare a unui program/plan național de reabilitare a sistemelor de încălzire în sectorul rural, care va ține cont și de eforturile efectuate până în prezent;

12.  organizarea către mijlocul lunii septembrie, de către AEE, a unui atelier de lucru similar, la care urmează a fi invitați toți managerii energetici raionali precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, responsabili de reglementarea acestui domeniu.

În prezent, Republica Moldova are aprobate 37 de standarde europene voluntare de calitate a biocombustibililor solizi. Acestea au fost  elaborate de comitetul Tehnic 32, creat în cadrul Institutului Național de Standardizare. Un grup specializat de lucru privind calitatea combustibililor solizi din biomasă, creat în cadrul Ministerului Economiei, este în proces de elaborare şi aprobare a Reglementării tehnice ce va stabili parametrii tehnici minimi ai biocombustibililor solizi. Aceștia vor fi obligatorii pentru toţi producătorii de combustibil din biomasa solidă şi vor prevedea cerinţele esenţiale de calitate, regulile de plasare pe piaţă a produselor, evaluarea conformităţii precum și supravegherea acesteia.

LA TABĂRA DE VARĂ ENERGEL COPIII ÎNVAŢĂ CUM SĂ PRODUCĂ ENERGIE REGENERABILĂ ŞI CUM SĂ O CONSUME EFICIENT


Energel 5Chişinău, 4 iulie 2013
--120 de copii din 13 raioane învaţă cum să producă energie regenerabilă şi cum să o consume eficient la Tabăra de Vară ENERGEL, organizată în acest an în satul Ivancea, rl Orhei. Timp de zece zile (1-10 iulie), copiii vor avea mai multe activităţi interactive şi practice. „Avem o agendă pe cât de încărcată pe atât de captivantă. Am construit machete de panouri fotovoltaice, de turbine eoliene, vom colecta gunoiul din comunităţile vecine, vom face o prezentare de modă din materiale eco, vom juca spectacol la tema energiei regenerabile, noi fiind regizorii şi actorii piesei”, ne spune Mihai Vdovicenco, elev venit la tabăra de vară din s. Prodăneşti, rl Floreşti.

„Copiii sunt forţa motrice a schimbării. Ei sunt deschişi spre tot ce e nou şi modern. Soluţiile oferite de tinerii de la această tabără de vară eco pentru folosirea inteligentă a energiei regenerabile m-au convins încă o dată de această”, a declarat Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei în cadrul unei vizite la tabăra de vară ENERGEL, desfăşurată pe 4 iulie.

Tabăra de vară ENERGEL este parte a Iniţiativei Educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice demarată de Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova. Inițiativa educațională cuprinde localitățile ce îşi conectează instituţiile publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova. „Mă bucur să văd că acest proiect, pe lângă tehnologiile moderne pe biomasă, aduce cu sine şi un bagaj enorm de cunoştinţe în regenerabile şi eficienţă energetică în rândul copiilor. Copiii ştiu deja ce viitor energetic îşi doresc pentru comunitatea, ţara lor şi vin cu soluţii concrete pentru securitatea energetică şi pentru un mediu mai curat”, susţine Wicher Slagter, şef adjunct al Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova.

În anii de studii 2011-2013, elevii din 106 de şcoli cuprinse de iniţiativa educaţională au fost antrenaţi în activităţi interactive dedicate energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Copiii au participat la dezbateri în cadrul şcolii, au avut lecţii în format webinar unde au discutat on-line cu sute de colegi din alte şcoli pe teme de energie eco, au vizitat gospodării casnice, instituţii publice ce utilizează energia regenerabilă ş.a. Cei mai activi dintre ei, selectaţi în urma unui concurs, au obţinut invitaţie la tabăra de vară ENERGEL.

„Copiii de la Tabăra de vară ENERGEL sunt promotori valoroşi ai energiei regenerabile. Ei ştiu beneficiile utilizării energiei solare, eoliene, hidraulice sau din biomasă şi le promovează în propria familie, comunitate, ţară. Sunt convinsă că pe lângă noii prieteni ei vor pleca de aici cu noi cunoştinţe, abilităţi, convingeri ce îi vor ajuta în îndeplinirea cu succes a misiunii de a fi avocat al energiei din natură”, afirmă Nicola Harrington-Buhay, reprezentant rezident PNUD Moldova.

Tabăra de vară ENERGEL se află la a doua ediţie, prima având loc în vara 2012 în raionul Ştefan Vodă. Inițiativa educațională pe regenerabile și eficiența energetică este desfășurată cu susținerea Institutului de Formare Continuă și a Centrului Republican pentru Copii și Tineret ”Gutta-Club”.

Mai multă informaţie despre Iniţiativa Educaţională, precum şi manualul Surse de energie regenerabilă sunt accesibile pe pagina web www.biomasa.aee.md

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14 mln. 560 mii Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

 

EUREM - MANAGER ENERGETIC EUROPEAN

 

 

 Centrul de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  anunţă despre completarea grupuri pentru formarea Managerilor Energetici: EUREM „Manager Energetic European”. 

Scopul acestui curs este formarea managerilor energetici de calificare înaltă, în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova Nr. 142 din 02.07.2010, "Cu privire la eficienţa energetică"(Monitorul oficial nr. 155-158). 

Cursul se desfăşoară pentru: a oferi cunoştinţe de bază în domeniul energiei electrice şi termice, a familiariza cu tehnologii şi echipamente moderne, cu tendinţele mondiale ale dezvoltării energeticii, a prezenta abordare sistematică pentru rezolvarea problemelor de economisire a energiei. De asemenea, pentru a prezenta mai multe soluţii tehnice posibile, ce conduc la economisirea energiei şi pentru a oferi elemente de bază în calcularea economico-financiară a măsurilor de eficienţă energetică.

Grupul ţintă. La curs sunt admise persoane cu studii superioare tehnice, cu experienţă de muncă în domeniul energetic, construcţii sau arhitectură, experienţă în gestionarea blocurilor locative sau a altor tipuri de clădiri.

Competenţe obţinute în urma participării la curs:

-          identificarea direcţiilor prioritare de economisire a energiei,

-          elaborarea unei liste de măsuri, capabile de a spori eficienţa energetică,

-          calculul şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici, cît şi calculul perioadei de recuperare a investiţiei,

-          organizarea optimă a muncii cu privire la evidenţa şi utilizarea resurselor energetice,

-          construirea, analiza şi optimizarea circuitelor energetice a întrprinderii,

-          determinarea volumului necesar de investiţii ,

-          analiza tehnico-economică a căilor posibile de modernizare,

-          formarea planului final de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea realizării planului de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Managerii instruiţi vor  dispune de o pregătire practică necesară desfăşurării activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi control al proiectelor prevăzute pentru sporirea randamentului  proceselor energetice în cadrul unui obiect public sau privat. 

Ce este EUREM?

EUREM este un program standardizat de instruire şi o reţea de succes pentru Managerii Energetici Europeni, care se desfăşoară în 21 de ţări, inclusiv în 13 ţări membre ale Uniunii Europene (Austria, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, Estonia, Polonia). În Republica Moldova programul de instruire EUREM se desfăşoară  din 2011. Interesul multor ţări non-europene privind înregistrarea brandului EUREM a facilitat  popularizarea la nivel international. EUREM garantează, că fiecare Manager Energetic European posedă cunoştinţe de bază la toate subiectele relevante energeticii, dar deasemenea, învaţă know-how-ul specific pentru a implementa în practică proiectele de eficienţă energetică.

Formatori. Participanţii la program sunt instruiţi de către un grup de formatori autohtoni,  licenţiaţi de către CCI a RM şi CCI din Potsdam (Germania).

Limba de predare este română şi rusă.

Cursul începe pe data de 7 iunie a.c. Inregistrarea la acest curs se efectuază pînă la data de 6 iunie 2013 inclusiv.

Cursul include 160 ore de lecţii teoretice şi 40 ore de lucru practic, şi prevede elaborarea unui proiect în domeniul selectat. Forma de studii este cu frecvenţa la zi.

Către finele cursului, fiecare participant elaborează şi prezintă o lucrare practică în domeniul eficienţei energetice, iar finalitatea însăşi constituie un CERTIFICAT DE STANDARD EUROPEAN, eliberat pentru susţinerea cu succes a examenului teoretic şi practic.

Taxa: pentru un participant constituie 10946,00 lei

Doritorii de a participa la acest curs sunt rugaţi să contactere persoanele responsabile de la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova - Alen Cucu (022) 23-52-94 sau Victoria Cotici (022) 23-32-86. Pentru detalii accesaţi www.training-center.md sau www.chamber.md 

EXPERȚI ȘI PRODUCĂTORI DE BRICHETE ȘI PELETE DISCUTĂ CUM SĂ ASIGURE CALITATEA BIOCOMBUSTIBILILUI PRODUS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

21 iunie 2013 - Producători de brichete şi pelete, experţi de la ministere, instituţii de stat, mediul academic participă astăzi la primul atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova. 

Participanţii discută paşii pe care urmează să îi facă pentru a asigura calitatea biocombustibilului produs în Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

„Republica Moldova şi-a propus ca cel puţin 20% din consumul total de energie să fie acoperit din surse regenerabile. Biomasa este în prezent cea mai valorificată sursă de energie regenerabilă şi, totodată, sursa cu un mare potenţial pentru ţară. Iată de ce asigurarea calităţii biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extrem de importantă” , a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Studiul naţional privind potenţialul de biomasă arată că anual Republica Moldova poate produce 21.042 TJ de energie din biomasă, ce poate acoperi 22% din necesarul total de resurse energetice din Republica Moldova. Studiul a fost realizat în 2012 de IDIS Viitorul la solicitarea Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi a avut drept scop estimarea  potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole, la nivel de regiuni şi raioane. Conform calculelor efectuate, fiecare din regiunile examinate - Nord (10647,63 TJ), Centru (3744,76 TJ), Sud (5034,40 TJ) şi UTA Găgăuzia (1503,20 TJ) - au potenţial suficient de biomasă locală pentru a lansa afaceri profitabile în domeniul producerii brichetelor şi peletelor utilizând materiile prime predominante în regiunea dată.

În ultimii doi ani, numărul producătorilor de brichete şi pelete a crescut de 10 ori, ajungând la 65. Oleg Donoagă este unul din primii producători de brichete din Republica Moldova, lansându-şi afacerea în 2011 în s. Feşteliţa, rl Şetafn Vodă în echipă cu un grup de antreprenori. „Ne-am aventurat să fim primii care învaţă din propriul efort şi risc să producă biocombustibil în Republica Moldova. Am început să producem brichete într-o piaţă nedezvoltată, atunci când oamenii nici nu ştiau ce înseamnă biocombustibil. În 2012, cererea consumatorilor a depăşit posibilităţile noastre de producere, motiv din care ne extindem afacerea și lansăm o nouă bază de producere a brichetelor în oraşul Drochia”, susţine Oleg Donoagă, care este şi preşedintele Asociaţiei producătorilor de biocombustibil. În opinia sa, este necesară aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii a calităţii biocombustibilului solid produs în Republica Moldova, precum şi deschiderea laboratoarelor de testare a calităţii biocombustibililor solizi. Astfel, consumatorii vor avea acces la combustibil bio de calitate, la fel precum şi preţurile de piaţă vor fi în corespundere cu calitatea biocombustibililor.   

Producătorii existenţi de biocombustibil solid din biomasă dețin o capacitate totală anuală de producție de 120 de mii de tone. Această capacitate depășește de cca patru ori necesitățile curente ale centralelor termice pe bază de biomasă instalate în instituțiile publice cu sprijinul financiar al Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

Instalăm centrale termice moderne pe biomasă, venim cu tehnologii noi în şcolile, grădiniţele, centrele comunitare din satele Republicii Moldova. În următorul sezon de încălzire, cel puţin 100 de instituţii publice rurale se vor putea încălzi cu energie din biomasă. Pentru buna funcţionare şi asigurarea eficienţei  maxime a centralelor termice pe biomasă este important ca biocombustibilul folosit să fie calitativ şi să corespundă standardelor”, afirmă Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea afacerilor în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

În prezent, Republica Moldova are aprobate 37 de standarde europene voluntare de calitate a biocombustibililor solizi. Acestea au fost  elaborate de comitetul Tehnic 32, creat în cadrul Institutului Național de Standardizare. Un grup specializat de lucru privind calitatea combustibililor solizi din biomasă, creat în cadrul Ministerului Economiei, este în proces de elaborare şi aprobare a Reglementării tehnice ce va stabili parametrii tehnici minimi ai biocombustibililor solizi. Aceștia vor fi obligatorii pentru toţi producătorii de combustibil din biomasa solidă şi vor prevedea cerinţele esenţiale de calitate, regulile de plasare pe piaţă a produselor, evaluarea conformităţii precum și supravegherea acesteia.

Prezentare Valentin Arion UTM2.52 MB     

Prezentare Institutul Național Standartizare267.92 KB   

Prezentare Institutul Național de Metrologie692.38 KB 

Prezentare IDIS Viitorul889.63 KB     

2106 1 2106 2 2106 3 2106 4 2106 5

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ REZULTATELE DE EXAMINARE A SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII AUDITULUI ENERGETIC

 

Rezultatele de examinare

Domeniul electroenergetic
Domeniul termoenergetic
Nr.
d/o
Numele, prenumele persoanei examinate
Promovarea/nepromovarea examenului
Nr.
d/o
Numele, prenumele persoanei examinate
Promovarea/nepromovarea examenului
1
2
3
1
2
3
1
Dumitrașcu Ivan
promovat
1
Carauș Vitalie
promovat
2
Veste Alina
promovat
2
Veste Alina
promovat
3
Zgureanu Ion
promovat
3
Țuleanu Sergiu
promovat
4
Punga Vladimir
promovat
4
Leanca Andrian
promovat
5
Carauș Vitalie
promovat
5
Bînzari Andrei
promovat
6
Șveț Olga
promovat
6
Șveț Olga
promovat
7
Bivol Igor
promovat
7
Mereacre Andrei
promovat
8
Savin Igor
promovat
8
Bivol Igor
promovat
 
 
 
9
Dumitrașcu Ivan
promovat
 
 
 
10
Ungureanu Sergiu
promovat
 
 
 
11
Chilari Oleg
promovat
 
 
 
12
Zaițev Dmitrii
promovat
 
 
 
13
Guțu-Chetrușca Corina
promovat
 
 
 
14
Pulbere Edic
promovat
 
 
 
15
Negară Iulia
promovat
 
 
 
16
Tîrșu Mihai
promovat
 
 
 
17
Casîm Ghennadii
promovat
 
 
 
18
Leanca Livia
promovat
 
 
 
19
Mereacre Dan
promovat

Subcategorii