Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă

Comunicat de Presă

SEMINAR DE INSTRUIRE A MANAGERILOR ENERGETICI AL CONSILIILOR RAIONALE, MUNICIPALE ȘI ADUNAREA POPULARĂ UTA GĂGĂUZIA

 

IMG 3041Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu Proiectul GEF/UNIDO „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul sporirii eficienței energetice în sectorul industrial al Republicii Moldova”, implementat de către Oficiul „Schimbarea climei” de pe lîngă Ministerul Mediului a organizat un Seminar de 2 zile cu tematica „Managementul energetic la nivel de întreprindere în conformitate cu Standardul SM ISO 50001:2012 – Sisteme de management al energiei, cerințe și ghid de utilizare”.  În cadrul seminarului au fost abordate teme ce țin de management energetic (EnMS). Obiectele conform agendei (Agenda seminarului o puteți găsi atașată mai jos) au fost relatate de Domnul Sergiu Ungureanu, Domnul Nicolae Glingan, Domnul Valeriu Chiciuc și Domnul Gheorghe Timotin au relatat subiectele ce țin de atît de metodologia managementului energetic cât și de anumiți pași concreți pentru a asigura atît cantitatea cât și cantitatea managementului energetic efectuat. Bineînțeles s-a atras atenția mai mult la calitate conformată la anumite standarde internaționale.  Acest seminar a fost organizat cu participarea managerilor energetici raionali, consiliilor municipale și Adunarea Populară UTA Găgăuzia, și face parte din activitățile care asigură consolidarea capacităților calitative a managerilor energetici.

AGENDA SEMINARULUI EnMS 3-4 OCTOMBRIE 2013.pdf306.03 KB 

LISTA PARTICIPANȚILOR SEMINAR EnMS 3-4 OCTOMBRIE577.79 KB

GHID PRACTIC DE IMPLEMENTARE ENMS ROM14.23 MB

 

 

 

MODIFICĂRI LA REGULAMENTUL PROGRAMULUI PRIVIND COMERCIALIZAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE PE BIOMASĂ, INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE

 

logoPrin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică, Vă aduce la cunoștință că, în baza deciziei Consiliului de Coordonare a PEBM din 08.10.2013, au fost efectuate următoarele modificări în Regulamentului „Programului privind comercializarea și instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” (se anexează), și anume :

 

1. Excluderea limitelor de putere (25 kW) a centralelor termice;

2. Acceptarea agenților economici (micro întreprinderilor) ca beneficiari eligibili;

3. Acceptarea arzătoarelor performante și moderne ca echipament eligibil.

Ca urmare a celor expuse,Vă informăm că beneficiarii care au depus dosarele anterior și doresc să procure un alt tip de cazan sau de o capacitate mai mare , sunt invitați la sediul AEE pentru a modifica cererea de participare în program.

pdfRegulamentul_AEE_Gospodarii_casnice_modificat_10_08_2013.pdf379.78 KB

 

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE COORDONARE MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, EDIȚIA 2013

logoAspectele importante ale organizării și desfășurării celui mai mare concurs de premiere a inițiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile și eficienței energetice au fost abordate la ședința Consiliului de Coordonare al Competiției Moldova Eco-Energetică, ediția 2013. Ședința a avut loc azi, 7 Octombrie şi a fost prezidată de Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei.

 Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a menționat că în acest proces este extrem de important de a asigura continuitate procesului și, ca de fiecare an, acest concurs să fie tot mai atractiv și  eficient.

La ședință au fost abordate următoarele subiecte:

·         Rezultatele Competiției Moldova Eco-Energetică, ediția 2013, și anume, s-a precizat numărul dosarelor depuse care sunt în număr de 60, cea mai mare parte a dosarelor fiind depuse la categoria “Bioenergie” și ‘Eficiență Energetică”, totodată cele expuse a îmbrăcat forma unui studiu comparativ cu Concursul Moldova Eco-Energetică, ediția 2012.
·         Prezentarea componenței Panelurilor de evaluare a dosarelor depuse pentru competiție, ediția 2013, la subiectul dat a fost prezentată componența panelurilor de evaluare pentru categoriile Competiției. Evaluarea dosarelor va fi asigurată de 4 Panele de evaluare alcătuite din experți, având fiecare câte un reprezentant din cadrul Agenției. Dosarele depuse de către participanți vor fi examinate în trei etape: examinarea de către panelurile de evaluare, vizita de verificare în teren şi decizia Consiliului de Coordonare. 
·         Bugetul Competiției și al Ceremoniei de premiere Moldova Eco-Energetică, ediția 2013
·         Completarea Componenței Consiliului de Coordonare cu membri noi
·         Instituirea Secretariatului Competiției și Ceremoniei de premiere Moldova Eco-Energetică, 2013

Consiliul de Coordonare al Competiției este alcătuit din reprezentanți ai mai multor instituții printre care Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Ministerul Educației, precum și un reprezentant al partenerilor de dezvoltare externi, un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, un reprezentant al mediului academic, doi reprezentanți ai societății civilie.

Amintim că concursul pentru premiile Moldova Eco-Energetică, Ediția 2013, a fost lansat la 5 iunie curent de către Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică. Scopul competiției este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuția și consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienței energetice.

Concursul este deschis pentru instituțiile  publice, reprezentanți ai sectorului privat, ONG-uri, fundații, grupuri de inițiativă, mass-media, mediul academic şi persoane fizice care au realizat cu succes inițiative  notabile, inovative și ambițioase în sectorul energiei regenerabile şi eficiență energetică.

Premiile Moldova Eco-Energetică vor fi acordate  anual, în cadrul unui eveniment festiv,  în semn de recunoaștere a realizărilor proeminente în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice din Republica Moldova. Acestea vor recunoaște campionii sectorului Eco-energetic și-i vor inspira pe alții să-i urmeze.

Competiția Moldova Eco-Energetică este realizată la inițiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat, implementat de PNUD Moldova.

pdfAGENDA CONSILIULUI DE COORDONARE MEE 2013 07.10.2013419.12 KB 

ȘEDINȚA CONSILIULUI PROIECTULUI ENERGIE ȘI BIOMASĂ

 

 

logo Ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasă, care a avut loc azi 8 Octombrie a trecut pe o notă flexibilă la capitolul adaptării regulamentelor programelor la cerințele și necesitățile beneficiarilor. La ședință au fost abordate atât subiectele puse în agendă, cât și subiectele care țin de armonizarea cadrului normativ al proiectelor implementate cu cererea din partea participanților la programe, în scopul fluidizării mecanismului procedural.

 

 Conținutul agendei:

    ·         Progresul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova și anume, realizările PEBM în perioada iulie-septembrie 2013 și de asemenea au fost prezentate activitățile planificate pentru perioada octombrie – decembrie 2013

    ·         Progresul activităților la programul din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică cu privire la leasingul echipamentului agricol și echipamentului de brichetare și de asemenea a fost abordat subiectul implementării unui mecanism de susținere a activității privind cazanele pentru gospodăriile casnice.

    ·         Prezentare ghidului privind implementarea Sub-componentei 1.2 “Ciclul combustibilului facilitat – furnizarea de biomasă” din cadrul 2KR. 

    ·         Studiul de fezabilitate privind pilotarea PPP-ului pentru peletizarea biomasei în raionul Leova.

La ședința Consiliului PEBM au fost reprezentanți a mai multor instituții printre care Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, BERD, programul 2KR. Ședința a fost prezidată de Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Domnul Valeriu Lazăr.

 

VALERIU LAZĂR: PRIN ELIMINAREA A ORICE BARIERE PENTRU FUNCȚIONAREA FABRICII DE BIOGAZ, CONSTRUITĂ LA DROCHIA ÎN CALITATE DE PROIECT PILOT, VOM STIMULA DEZVOLTAREA PIEȚEI DE REGENERABILE ÎN ÎNTREGIME

logo moldova11.09.2013, Chișinău – Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a vizitat marți prima fabrică de biogaz la nivel industrial din Republica Moldova, pentru a se familiariza cu condițiile de construcție și a asigura buna funcționare a proiectului după lansare.

Fabrica a fost construită în or. Drochia de întreprinderea germană Suedzucker Moldova și are o capacitate de producție de cca 8 mil. metri cubi de gaz pe an. Biogazul va fi produs din borhotul de sfeclă de zahăr, rezultat din producerea zahărului la fabricile Suedzucker, și va asigura cca 13% din necesitățile de energie ale companiei. Centrala pe bază de cogenerare a întreprinderii va produce energie termică și energie electrică pentru necesitățile proprii în sezonul de producere, iar în restul timpului energia electrică va fi livrată în rețeaua de distribuție.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a apreciat curajul companiei de a face o investiție de peste 7 milioane de euro în dezvoltarea surselor regenerabile de energie. El a subliniat că perioada de recuperare a investiției, de 5 ani, este una rezonabilă, și va permite întreprinderii să canalizeze mijloacele financiare economisite în dezvoltarea personalului și a altor direcții de business.

Valeriu Lazăr a menționat că statul a susținut inițiativa companiei private prin intermediul  Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și PNUD, pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și altor documente necesare pentru construcția fabricii de biogaz. Ministrul Economiei a amintit că obiectivul Republicii Moldova este de a mări cota surselor de energie regenerabile până la 20% din energia utilizată către anul 2020, în conformitate cu Strategia Energetică a țării, acest obiectiv fiind în linie cu politicile Uniunii Europene în domeniu. Proiectul implementat de întreprinderea germană contribuie semnificativ la realizarea acestui obiectiv, a precizat Valeriu Lazăr.

Viceprim-ministrul a fost însoțit în vizită de către reprezentanți ai Agenției pentru Eficiență Energetică, Rețelelor Electrice de Distribuție Nord-Vest, alte instituții din domeniu, pentru a pune la punct detaliile legate de darea în exploatare a fabricii de biogaz și buna funcționare a acesteia pe viitor.

SURSA: MEC.GOV.MD

Mai multe articole...

Subcategorii