AEE inițiază noi proiecte de cooperare și lansarea noilor instrumente de finanțare

FotoDeplasare
FotoDeplasare2

Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru CIUDIN, s-a aflat într-o vizită de lucru în Helsinki, Finlanda, în perioada 18-19 Martie 2019. În cadrul deplasării au avut loc un șir de reuniuni oficiale cu reprezentanții instituțiilor publice și private din Finlanda.

Obiectivul deplasării a fost inițierea activităților legate de finanțarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică în Republica Moldova și în special Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Agenția pentru Eficiență Energetică si Corporația Financiară Nordică de Mediu NEFCO.

Semnarea Memorandumului deschide calea pentru începerea cooperării în domeniul proiectelor de eficiență energetică și mediu, în sectorul public din țară, inclusiv asupra proiectelor eligibile pentru instrumentul de finanțare „Energy Saving Credits” oferit de către NEFCO în Republica Moldova. Datorita acestui instrument de finanțare instituțiile publice din Moldova vor putea accesa un credit de până la 500 000 euro pentru o perioada de până la 5 ani la o rată de 3%.

Reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică și NEFCO au discutat posibilitățile de colaborare în vederea mediatizării si lansării instrumentului de finanțare „Energy Saving Credits” în Republica Moldova. Agenția pentru Eficiență Energetică împreună cu NEFCO vor organiza în curând sesiuni de informare și workshop-uri pentru potențialii solicitanți a finanțării menționate, pentru a prezenta procedurile de aplicare și modalitățile de gestionare a proiectelor finanțate.

Amintim că în data de 30.01.2019 a fost aprobată Hotărârea de Guvern Nr. 45 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică.

Misiunea Agenției pentru Eficiență Energetică este de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării și promovării proiectelor în domeniul eficienței energetice și al surselor de energie regenerabilă. Astfel, Agenția urmează să îndeplinească nu numai atribuțiile clasice, specifice autorității administrative, ce țin de gestionarea domeniului eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, dar va avea și rolul de a dezvolta și pune în aplicare mecanisme de finanțare a proiectelor în domeniile respective.

NEFCO a fost creată în 1990 ca instituție financiară internațională, și activează în conformitate cu Acordul dintre Guvernele Danemarcei, Finlandei, Islandei, Norvegiei și Suediei privitor la Corporația Financiară Nordică de Mediu, semnat la 6 noiembrie 1998, pentru a promova investițiile de interes ecologic al țărilor Nordice în Europa de Est prin contribuția la finanțare a investițiilor în aceste țări.

Finanțarea din partea NEFCO se oferă sub formă de investiții, împrumuturi și garanții acordate de NEFCO prioritar pentru investițiile care au impact benefic asupra mediului înconjurător.