Parlamentul a aprobat proiectul noii legi cu privire la eficiența energetică

Parlamentul a votat în lectură finală noua redacție a proiectului de lege cu privire la eficienţa energetică.

Scopul proiectului este crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice inclusiv prin realizarea planurilor de acţiuni în domeniul eficienţei energetice, prin dezvoltarea pieţei de servicii energetice, precum şi prin implementarea altor măsuri de eficiență energetică.

Proiectul de lege pune accentul pe următorii piloni” :

-          implementarea conceptului de „scheme de obligații de eficiență energetică”;

-          consolidarea rolului exemplar al clădirilor publice în promovarea eficienței energetice pe acest segment;

-          elaborarea auditurilor energetice de către marile companii din economia națională, în calitate de instrumente de conștientizare a importanței consumului rațional, dar și a oportunităților existente de raționalizare a acestuia;

-          fortificarea rolului autorităților publice locale în implementarea politicilor de eficiență energetică, implicit a managerilor energetici raionali;

-          promovarea eficienței energetice în procedurile de achiziții publice;

-          promovarea contractelor de performanță energetică, în calitatea acestora de instrumente de piață de finanțare a domeniului.

Totodată, proiectul de lege prevede şi completări a unor prevederi din legea actuală, cum ar fi auditul energetic susţinut prin îmbunătăţirea şi simplificarea reglementărilor. De asemenea, sunt acțiuni de organizare a programelor de informare şi de sensibilizare a întreprinderilor mici şi mijlocii, în legătură cu cele mai bune practici utilizate pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pentru reducerea consumului de energie.

O altă componentă importantă, este tocmai revizuirea cadrului instituțional de implementare a acestor politici, care va consolida respectiva platformă prin reorganizarea Agenției pentru Eficiență Energetică prin fuziune (absorbție) a Fondului pentru Eficiență Energetică (în calitate de instituție absorbită).

Potrivit autorilor, necesitatea elaborări şi adoptării noii Legi cu privire la eficienţa energetică reiese din angajamentele asumate prin Acordul de Asociere între Republica Moldova – Uniunea Europeană şi statele membre ale acestora de a introduce standarde internaţionale relevante la nivel naţional şi apropierea treptată între normele Republicii Moldova şi cele ale UE în domeniul eficienţei energetice.

Proiectul a fost susținut de 61 de deputați din cei prezenți la ședință.