Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă RAIOANELE POT APLICA LA CONCURSUL DE CREARE A PARTENERIATELOR PUBLIC - PRIVATE ÎN PRESTAREA SERVICIILOR DE LIVRARE A ENERGIEI DIN BIOMASĂ

RAIOANELE POT APLICA LA CONCURSUL DE CREARE A PARTENERIATELOR PUBLIC - PRIVATE ÎN PRESTAREA SERVICIILOR DE LIVRARE A ENERGIEI DIN BIOMASĂ

589 3545 img2

 22 martie, Chişinău -- Proiectul Energie şi Biomasă invită raioanele să aplice la concursul de creare a Parteneriatelor Public Private (PPP) în prestarea serviciilor de livrare a energiei din biomasă. Raioanele interesate să dezvolte servicii private de producere şi livrare a agentului termic pe biomasă  instituţiilor publice pot depune dosarul de intenţie în perioada  22 martie – 18 aprilie curent.

Proiectul Energie şi Biomasă va acorda, din fonduri europene, granturi în mărime de 100.000 Euro pentru 5 raioane selectate, bani ce urmează a fi investiţi  în dezvoltarea serviciilor de PPP.  Autorităţile selectate vor beneficia, de asemenea, de asistenţă tehnică şi financiară a Proiectului Energie şi Biomasă în elaborarea studiului de fezabilitate, precum și în lansarea concursului de selectare a partenerului privat.

Aplicanţii eligibili pentru participarea la concurs trebuie  să întrunească următoarele criterii minime:

  • Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II;
  • Să demonstreze cunoștințe în constituirea unui Parteneriat Public - Privat (PPP) și să probeze  (în formularul de aplicare) fezabilitatea creării Parteneriatului  Public - Privat Propus.
  • Să dispună de potențial sporit de organizare a unui serviciu unic de încălzire a obiectelor publice cu energie din biomasă.

Pentru a participa la concurs, autoritățile locale de nivelul II trebuie să prezinte următoarele acte:

  • Cererea de finanțare - completată în limbile română sau rusă. Cererile de finanţare completate de mână nu vor fi acceptate;
  • Declarația Solicitantului;
  • ACORD de exprimare a intenției de ASOCIERE cu  proprietarii și gestionarii clădirilor propuse pentru PPP

Fiecare autoritate publică locală de nivel 2 urmează să indice în setul de documente şi lista clădirilor publice ce sunt sau urmează a fi conectate la sisteme de încălzire pe biomasă. Clădirile propuse pentru trecerea la noul serviciu de PPP trebuie să corespundă următoarelor cerinţe :

·         Suprafața încălzită mai mare de 500m2;

·         Sistem de încălzire interior funcţional;

·         Numărul beneficiarilor mai mare de 100 şi un potenţial de funcționare mai mare de 10 ani;

·         Starea clădirii bună sau satisfăcătoare

·         Dorința și angajamentul instituţiilor beneficiare de a fi racordate la sisteme de încălzire pe biomasă; 

·         Nu vor fi acceptate clădiri în care au fost instalate centrale de încălzire pe gaz în ultimii 5 ani din fondurile donatorilor internaționali.  

Setul de documente pentru înscriere în concurs, precum şi criteriile de selectare sunt accesibile pe pagina web www.biomasa.md.

Modelele de parteneriat public-privat în producerea și livrarea agentului termic pe bază de biomasă sunt pe larg utilizate în statele Uniunii Europene şi urmează a fi dezvoltate în Republica Moldova din fonduri europene prin intermediul Proiectului Energie şi Biomasă.  Parteneriatele public-private în livrarea energiei din biomasă prezintă o serie de avantaje pentru autoritățile publice locale, acestea fiind scutite de procedurile de achiziții a biocombustibilului, de asigurare a calităţii acestuia, precum şi de deservire a centralelor termice. 

„Toate aceste responsabilităţi vor reveni agentului economic care,  în bază contractuală, va aisgura un nivel înalt de servicii de încălzire în obiectivele publice, precum și va asigura un lanț competitiv de livrare a produselor și deservire a sistemelor de încălzire pe toată perioadă contractuală stabilită”, susţine Oleg Brinză, specialist în dezvoltarea afacerilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. „Toate acestea vor fi asigurate prin motivarea partenerului privat, care va asigura o investiție proprie cel puţin jumătate din valoarea investiţională a proiectului propus. Investiții noi în localitățile noastre, sisteme de încălzire moderne, locuri noi de muncă și condiții mai bune pentru beneficiarii instituţiilor publice – iată avantajele care se deschid raioanelor ce vor participa la concurs”, afirmă Oleg Brinză.

Experţii Proiectului Energie şi Biomasă şi ai Agenţiei pentru Eficienţă Energetică vor organiza  o sesiune de informare pentru autorităţile publice de nivel 2 interesate să participe la concurs. Şedinţa privind procedura de participare la concurs şi completarea dosarului va avea loc pe  25 martie 2016, ora 10.00, în Clădirea Guvernului, Sala de Ședințe, etaj 1, intrarea din str. Pușkin.

Proiectul Energie şi Biomasă, etapa a doua, este realizat în perioada 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Documente de suport:

Română

Rusă

Anunţ de lansare

Обьявление о Конкурсе

Ghidul Solicitantului

Руководство для Соискателя Финансирования

Cerere de Finanţare

Заявка  о Финансировании

Acord de Asociere (Model)

Образец Соглашения о Намерении Ассоциироваться

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Oleg Brinză, specialist în dezvoltarea afacerilor, Proiectul Energie şi Biomasă, Tel: (+373 69117646), oleg.brinza@undp.org

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (+373 69)141006, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.