Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă UN NOU ÎNDRUMAR PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT DE MODERNIZARE ȘI REABILITARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC A FOST PREZENTAT ÎN CADRUL AEE

UN NOU ÎNDRUMAR PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT DE MODERNIZARE ȘI REABILITARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC A FOST PREZENTAT ÎN CADRUL AEE

DSC 0649 ok
DSC 0651 ok
DSC 0653 ok
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

 

Chișinău, 17.02.2016 - Agenţia pentru Eficienţă Energetică a organizat Atelierului de lucru cu tematica: ”Situația, tendințele și oportunitățile de dezvoltare a Sistemului de Iluminat Public în Republica Moldova”, susținut de experții locali. La evenimentul sus menționat, cu participarea autorităților publice locale, sectorului privat, mediului academic și societății civile, a fost pusă în discuție actualitatea subiectului, reieșind din proiectele de modernizare și reabilitare implementate și inițiate în Republica Moldova.

Cuvântul de deschidere a fost ținut de către dl Mihai Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, care a salutat prezența sporită la întrunire și a îndemnat la discuții active în cadrul atelierului de lucru.

La atelier au fost discutate aspectele ce ţin de situația curentă privind Sistemele de iluminat public. Cu informații în acest sens a venit în fața publicului dl Ion Cozma, șeful Serviciului de Monitorizare a Eficienție Energetice și Utilizării Surselor de Energie Regenerabilă din cadrul AEE.  Dl Cozma a prezentat situația actuală a sistemelor de iluminat public, ce a inclus lungimea proțiunilor și cheiurilor de străzi iluminate și gradul de acoperire a străzilor iluminate. La fel a fost prezentat și consumul de energie electrică a iluminatului public în perioada anilor 2006-2013.

În contextul celor relatate, dl Alexandru Gabriel Tolomey, expert tehnic și consultant al Agenției pentru Eficiență Energetică pe probleme de dezvoltare durabilă, a prezentat ghidul privind implementarea unui proiect de modernizare și reabilitare a sistemului de iluminat public. Potrivit domnului Tolomey, documentul prezintă primul pas spre realizarea corectă a lucrărilor ce țin de iluminatul public. Proiectul documentului urmeză a fi îmbunătățit cu ajutorul tuturor părților implicate și cuprinde îndrumări cu privire la identificarea corectă a posibilităților, mijloacelor, echipamentelor și tehnologiilor, care să ducă la realizarea sau modernizarea sistemelor de iluminat public existente,în vederea creșterii eficienței energetice a acestora.

În cele din urmă, directorul adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică, domnul Denis Tumuruc a prezentat celor prezenți în sală instrumentele de finanțare a proiectelor de modernizare și reabilitare a sistemelor de iluminat public. Aici au fost prezentate oportunitățile de atragere a finanțărilor, dintre care programe de finanțare din bugetul de stat, apeluri de propuneri de proiecte anunțate de către instituțiile financiare active în domeniul EE și SER și apeluri de propuneri de proiecte, inclusiv demonstrative, anunțate  și finanțate de către partenerii de dezvoltare și donatorii din domeniu. La fel a fost prezentate și provocările cheie și barierele aferente implementării proiectelor sistemelor de iluminat public prin EPC.

În concluzie au fost stabilite câteva priorități ce urmează a fi întreprinse pentru a îmbunătăți realizarea proiectelor SIP. Printre aceste s-au numărat: necesitatea stabilirii unor linii directoare privind implementarea unui proiect de reabilitare/ modernizare a sistemului de iluminat public cu aplicarea standardelor internaționale în materie de cerințe față de un sistem de iluminat; analiza oportunității aprobării unor reglementări tehnice (regulamente, hotărâri de Guvern) în vederea impunerii unor condiții și criterii dure față de inițiativele de modernizare/ reabilitare a SIP; necesarul școlarizării actorilor din sectorul public, de consultanță, etc. cu privire la instrumentele financiare și oportunitățile a fi utilizate pentru finanțarea proiectelor SIP (cu accent pe conceptul ESCo/ EPC) și nu în ultimul rând, necesarul implementării unor proiecte pilot după modelul ESCO/ EPC, dar și imperativul comunicării, în special către managerii APL, despre modul de edificare a unui sistem de iluminat public modern, sustenabil și eficient energetic.

 

INDRUMAR_ILUMINAT_PUBLIC_STRADAL.pdf433.98 KB

prezentare_Dl_D_Tumuruc Instrumente de finantare a proiectelor de modernizare reabilitare SIP.pdf776.5 KB

Situația_curentă_privind_Sistemele_de_iluminat_public_în_Republica_Moldova.pdf595.68 KB

Evaluarea_luminotehnică_al_unui_sistem_de_iluminat_public_Prezentare_Dl_Cernica.pdf138.05 KB

Prezentarea_ghidului_privind_implementarea_unui_proiect_de_modernizare_reabilitare_a_Sistemului_de_iluminat_public_prezentarea_A_Tolomey.pdf138.05 KB

  Ghidul practic privind iluminatul stradal în zonele rurale ale Moldovei

Agenda_Atelier_de_lucru_AEE_17_02_16.pdf154.88 KB