Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă FORUMUL MOLDO-POLONEZ DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

FORUMUL MOLDO-POLONEZ DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

forum moldo polon

 

20 octombrie 2015 - La Chișinăua a avut loc în premieră Forumul Moldo-Polonez de Eficienţa Energetică. Scopul evenimentului a fost de a stabili legături de colaborare și de a facilita schimbul de experiență între companiiile din cele două țări. La reuniune a fost prezent și domnul Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică. 

Forumul a întrunit 65 de companii din Polonia şi R. Moldova, care activează în următoarele domenii: energie regenerabilă, tratarea apei, eficienţa energetică, gestionarea deşeurilor şi producerea energiei prin cogenerare. La eveniment au participat și reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova, care au accentuat oportunitatea și necesitatea organizării întrunirilor bilaterale.

Potrivit viceministrului Economiei al R. Moldova, Valeriu Triboi, „sporirea eficienței energetice reprezintă unul dintre obiectivele de bază ale politicilor energetice din Republica Moldova, atât la producerea, transportul, distribuția, furnizarea energiei și combustibililor, cât și la utilizarea eficientă prin retehnologizarea sectorului real și promovarea acțiunilor de conservare”.Diversificarea genurilor de combustibil utilizate pe teritoriul țării, a căilor de import a resurselor energetice și implicarea în balanța de consum a energiei regenerabile este un alt scop pe care Republica Moldova și l-a trasat pentru dezvoltarea sectorului energetic.„Și, nu în ultimul rând, ne dorim să atragem investiții private în reabilitarea și construcția obiectivelor energetice, astfel încât beneficiile instrumentelor de eficientizare să fie resimțite de către consumatorii finali, adică cetățenii Republicii Moldova”, a subliniat Valeriu Triboi.

Organizatorii Forumului și-au propus preluarea bunelor practici în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, implementarea acestora în sistemul național, susținerea formării parteneriatelor economice între agenții economici din ambele țări și atragerea investițiilor străine pentru modernizarea sectorului.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Europeană a Tinerilor Antreprenori (YEBA), în colaborare cu Asociaţia Patronală în Domeniul Energetic din Moldova (APDE).