A AVUT LOC CEA DE-A DOUA ȘEDINȚĂ A COMISIE TEHNICE CU PRIVIRE LA EVALUAREA ȘI NECESITATEA DEZVOLTĂRII POTENȚIALULUI ENERGETIC AL FONDULUI FORESTIER DIN REPUBLICA MOLDOVA

DSC 7717 ok

Agenția pentru Eficiență Energetică, în calitate de organ administrativ în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, a inițiat astăzi, 10 iulie, a doua şedinţă de lucru în cadrul Comisiei Tehnice cu privire la evaluarea şi necesitatea dezvoltării potenţialului energetic al fondului forestier din Republica Moldova.  În cadrul ședinței au participat reprezentanți ai instituțiilor abilitate din domeniu după cum urmeză:  ICAS ”Moldsilva”, UTM, IE AȘM, Ministerul Mediului, BNS și respectiv AEE.

În cadrul întâlnirii au fost pusă în discuție problematica contabilizării şi reflectării consumului acestor resurse în statisticile oficiale, precum şi a altor subiecte aferente. Agenda de lucru a Comisiei Tehnice a atins următoarele puncte de discuții:

1.      Evaluarea potenţialului de deşeuri agricole ce pot fi utilizate în scopuri energetice

2.      Evaluarea potenţialului de masă lemnoasă disponibilă

3.      Trecerea RM la cerinţele UE cu privire la statisticile energetice

4.      Contabilizarea statistică a biomasei:  situaţia la zi şi posibilitatea extinderii acestei acţiuni

În cadrul întâlnirii de astăzi au fost propuse pentru următoare ședință a Comisiei Tehnice, care este programată pentru data de 11 septembrie curent, următoarele teme de discuții:

1.      Totalurile evaluării potenţialului de biomasă solidă  în RM disponibil a fi utilizat în scopuri energetice (AEE)

2.      Discuţii cu privire la posibilitatea extinderii producţiei de biomasă lemnoasă (MAIA, Moldsilva)

De menționat că, potrivit datelor Cadastrului funciar al Republicii Moldova, la 01.01.2010 suprafaţa acoperită cu vegetaţie forestieră alcătuia 462,8 mii ha sau 12,7 % din teritoriul ţării, fondul forestier constituie 419,1 mii ha, inclusiv suprafaţa acoperită cu păduri – 374,6 mii ha (11,07%). În prezent s-a constituit următoarea structură a consumului resurselor forestiere lemnoase:

• Lemn de foc local – circa 45-50% din necesităţi;

• Lemn de lucru şi pentru construcţii, local – circa 15-20%;

• Lemn de lucru importat, cherestea – circa 30-35%.

În context, începând cu anul 2001 problema tăierilor ilicite a fost obiectul a trei consfătuiri interministeriale regionale. Republica Moldova a participat la întâlnirea ministerială din octombrie 2005 de la Sankt Petersburg (Rusia). Agenda de bază a acestei consfătuirii a fost întărirea legislaţiei şi a guvernării în domeniul forestier pentru ţările din Europa şi Asia de Nord (ENA FLEG). În cadrul procesului de consultare Republica Moldova împreună cu alte 43 ţări a semnat un acord prin care s-a angajat să dezvolte un plan de acţiuni pentru combaterea activităţilor ilicite în domeniul forestier.

Mai multe detalii referitor la consumul de masă lemnoasă și tăieria ilicită a fondului forestier din Republica Moldova găsiți în studiile analitice atașate în josul materialului.  

 

http://www.filedropper.com/studiuconsumuldemasalemnoasainrmro

 

http://www.filedropper.com/taieriilicitealevegetatieiforestiereinrmoldovaro