PROIECTUL ESCO MOLDOVA, AEE ȘI FEE AU PARTICIPAT LA SEMINARUL DE INSTRUIRE PRIVIND ANALIZA FINANCIARĂ ȘI CERINȚELE PENTRU PROIECTELE EPC

DSC 7619 ok
pdf

 

23 iunie – Reprezentanții proiectul ESCO Moldova, împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetic (AEE) și Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) au participat astăzi la o sesiune de instruire EPC Analiză și Mecanisme Financiare, prezentată de către expertul financiar internațional al proiectului – Louis Philippe Lavoie.

Scopul seminarului a fost de a informa viitoarele companii ESCO, AEE și FEE despre modalitatea de implementare a Contractelor de Performanță Energetică și accesarea mecanismelor de finanțare (Fondul de Garantare a Împrumuturilor / credite comerciale).

Atelierul de instruire a fost delimitat în trei sesiuni. Astfel, prima sesiune a venit să ofere ESCO-urilor candidate deprinderile de bază pentru a putea efectua următoare puncte:

• Criterii de Selectare ale EPC și Analiza Financiară
• Operațiuni și Ghiduri FGC
• Riscurile EPC – Roluri și Responsabilități la etapa de implementare

Totodată, prima parte a atelierului de instruire a venit să ofere deprindere generale pentru a implementa:

• Măsuri de selectare a EE
• Estimarea costurilor proiectelor (măsurilor)
• Calcule legate de perioada de rambursare și Amortizarea Creditului
• Calendarul de Rambursare a Investiției EE

Cea de-a doua sesiune a venit să prezinte Ghiduri Operaționale FGC, Condiții și Acces și Cerințele pentru Gajul Creditului.

În sesiunea a treia, cei prezenți la seminar au putut afla, pe puncte bine definite, despre riscurile majore EPC, cum pot fi atenuate riscurile și în cele din urmă despre rolurile și responsabilitățile părților.

De menționat că, Proiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Acestea vor servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor în sectorul de clădiri municipale din Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul implementării contractelor de performanță energetică. Companie de Servicii Energetice (ESCO, Energy Service Company din engleza) este o unitate privată de afaceri care oferă soluții financiare și tehnice integrate pentru obținerea economiilor de energie, iar compensațiile sale generale sunt legate de performanțele soluțiilor implementate.

De cealtă parte, AEE are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate. De altfel, AEE în procesul de realizare a misiunii sale, este responsabilă de asigurarea şi sprijinirea realizării obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora.

Totodată, obiectivul Fondului pentru Eficiență Energetică are ca obiectiv principal de activitate atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern.

MODULE_1_-_ESCO_Moldova_Project_-_EPC_Financial_Analysis_REV_1.01and_RO.pdf464.81 KB