Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă NOUA LEGE PRIVIND PROMOVAREA UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE A FOST APROBATĂ DE GUVERN

NOUA LEGE PRIVIND PROMOVAREA UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE A FOST APROBATĂ DE GUVERN

lancaster-council-boasts-energy-efficient-bui-L-2Cg05x

27 februarie 2014 - Proiectul legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (SER), aprobat astăzi în şedinţa Guvernului la iniţiativa Ministerului Economiei, are ca obiective diversificarea resurselor energetice primare; realizarea unei ponderi de cel puţin 17% a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2020 şi realizarea unei ponderi de cel puţin 10% a energiei din surse regenerabile din consumul final de energie în sectorul transporturilor în anul 2020.

Principalul scop al Legii este de a încuraja şi a proteja investitorii, de a asigura dezvoltarea continuă a tehnologiilor generatoare de energie provenite din surse regenerabile, de a asigura accesul liber şi nediscriminatoriu al producătorilor de energie la reţele electrice, a producătorilor de biogaz la reţele de gaze naturale, de a asigura procurarea obligatorie a energiei produse din surse regenerabile, a biogazului şi biocombustibililor.

În contextul dependenței Republicii Moldova de importul surselor energetice în proporţie de 95 la sută din consumul energetic al ţării, și a unei intensități energetice de circa 3 ori mai mare decît în ţările dezvoltate, valorificarea SER va contribui la sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova. Totodată, proiectul are ca scop promovarea dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei, oferirea unor oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare regională, în special în zonele rurale.

Utilizarea resurselor regenerabile, cum ar fi energia solară, energia eoliană, biomasa, precum şi alte reziduuri și deşeuri, pentru producerea de energie electrică, biocombustibil şi biogaz oferă avantaje de mediu considerabile, avînd în vedere potenţialul puternic de realizare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, atît în procesul de producere a energiei, cît şi în procesul de utilizare a acestora ca biocombustibil.

Legea crează cadrul necesar pentru atragerea investițiilor străine în sectorul producerii energiei electrice din surse regebnerabile precum și pentru un mecanism menit să protejeze consumatorul în vederea obținerii tarifelor echitabile la energie electrică din surse de energie regenerabile.

Proiectul legii prevede modul de calculare a ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie, dar şi pe ramuri ale economiei, determină atribuţiile instituţiilor de elaborare şi de implementare a politicilor statului în domeniu, de reglementare şi autorizare, principiile şi obiectivele politicii de stat în domeniul SER; procedurile administrative de certificare, autorizare şi licenţiere; producerea şi comercializarea SER.

Elaborarea Proiectului de Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile este condiţionată de necesitatea armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene.

Sursa: Serviciul de presa al Ministerului Economiei