Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă FONDUL PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A LANSAT APELUL NR.3 DE PROPUNERI DE PROIECT - SECTOR PUBLIC

FONDUL PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A LANSAT APELUL NR.3 DE PROPUNERI DE PROIECT - SECTOR PUBLIC

fee
pdf
pdf
pdf
docx
pdf
pdf
doc

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129). Fondul pentru Eficienţă Energetică (Fondul) susţine proiectele din Republica Moldova axate pe promovarea Eficienţei Energetice (EE) şi valorificarea Surselor de Energie Regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. Prezentul Apel este ghidat de procedurile și cerințele stabilite prin HG cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (Regulamentul Fondului), de procedurile și cerințele specifice aplicabile prezentului Apel, aprobate prin deciziile Consiliului de administrare al Fondului. 

Consiliul de administrare al Fondului a decis alocarea sumei în mărime de 150 000 000 lei, ceea ce reprezintă valoarea totală minimă oferită în cadrul acestui Apel pentru finanțarea proiectelor eligibile în domeniul EE şi SER.

Prezentul Apel vizează două categorii de obiective/clădiri:

  • Categoria A: Clădiri sau complexe de clădiri, care sunt operaționale și oferă servicii pentru cetățeni cel puțin 16 ore pe zi, 7 zile pe săptămână (de exemplu spitale, aziluri pentru persoane în etate etc). Bugetul alocat inițial pentru investiții în clădiri de categoria A este de minim 75 000 000 lei.
  • Categoria B: Clădiri care sunt operaționale cel puțin 7 ore pe zi, 5 zile pe săptămână (de exemplu licee, gimnazii etc.) Bugetul inițial alocat pentru investiții în clădiri de categoria B este de minim 75 000 000 lei. 

Eligibilitatea solicitanților de finanțare și a propunerilor de proiect:

  • Propunerile de proiect vor fi depuse de către Solicitanții de finanțare - reprezentanţi autorizaţi ai obiectivelor de menire socială aflate în proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele.
  • Fiecare solicitant poate depune una sau mai multe propuneri de proiect. Solicitanții sunt încurajați să depună propuneri care conțin măsuri integrale de EE și SER planificate pentru o clădire sau un complex de clădiri. Fiecare măsură sau pachet de măsuri și costurile aferente acestora trebuie să fie descrise separat, astfel încît Fondul să obțină suficiente informații necesare pentru efectuarea evaluării fiecărei măsuri sau pachet de măsuri în parte. Fondul își rezervă dreptul de a respinge propunerea de proiect integral sau unele măsuri de EE sau SER incluse în ea.
  • Propunerile de proiect trebuie să se refere la clădiri sau complexe de clădiri, fie din categoria A sau B. În cazul în care Solicitantul intenționează să implementeze măsuri EE/SER în clădiri aparținînd diferitor categorii (categoria A și categoria B), trebuie să depună propuneri de proiect separate pentru fiecare categorie de clădiri. (Notă: Această cerință nu se referă la Rapoartele de audit energetic. Poate fi depus un singur Raport de audit energetic care va descrie toate măsurile de EE/SER, incluse de același Solicitant în toate propunerile sale de proiect, cu condiția că pachetele de măsuri incluse în fiecare propunere de proiect să fie prezentate separat și diferențiate clar în raportul de audit, astfel încît Fondul să poată evalua fiecare propunere separat).

Important !!!   Depunerea propunerilor de proiect se va efectua numai în baza programărilor prealabile, prin apelarea la numerele de telefon: (022) 000 804, (022) 000 805, începînd cu data de 14 ianuarie 2014.

Notă: Anexele 7,8,10,11 sunt în procesare. Pentru mai multe informații accesași pagina web a Fondului pentru Eficiență Energetică - fee.md sau la numerele de telefoane sus menționate.

 

INFO APEL 3711.27 KB

ANEXA 1. MĂSURI DE EE ȘI SER ELEGIBILE ȘI NEELEGIBILE453.14 KB

ANEXA 2. REGULI ȘI CONDIȚII250.42 KB

ANEXA 3. SCRISOARE DE SOLICITARE22.36 KB

ANEXA 4. INSTRUCȚIUNI PENTRU SOLICITANȚI514.5 KB

ANEXA 6. CRITERII DE EVALUARE748.52 KB

FORMULAR. DESCRIEREA INIȚIALĂ A PROIECTULUI482.5 KB