Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MDRC AU ORGANIZAT SEMINARUL PRIVIND PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MDRC AU ORGANIZAT SEMINARUL PRIVIND PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR


IMG 065917 decembrie curent, Agenția pentru Eficiență Energetică și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au organizat seminarul privind performanța energetică a clădirior, seminarul a fost găzduit de către AEE și a avut ca participanți producători de materiale de construcții, proiectanți, arhitecți, reprezentați de la MDRC și AEE.

În cadrul seminarului au fost discutate prevederile normelor tehnice în vigoare din domeniul enunțat, precum și dispozițiile noului cadru juridic de reglementare a performanței energetice a clădirilor. De asemenea, conform agendei seminarului au fost abordate teme care vor consolida cunoștințele tuturor părților implicate în mecanismul ce ține performanța energetică a clădirilor și anume: 

-                      Prevederile proeictului de lege privind eficiența energetică a clădirilor, dl Gheorghe Croitoru, Șef Direcția reglementări tehnico-economice, MDRC

$        -          Analiza comparativă a cadrului juridic de funcționare a sistemului de auditare energetică și performanței energetice a clădirilor, dl Denis Tumuruc, specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare, AEE

$        -          Studiu comaprativ al bazei normative privind eficiența energetică în clădiri, dl Valeriu Isaico, expert INOGATE

$        -          Prezentarea programului MOREEFF, dna Natalia Zadorojnaia, ofițer administrativ, MoREEFF

În prezent, problema sporirii eficienţei energetice în toate sectoarele economiei este una prioritară pentru Republica Moldova.

Clădirile consumă circa 45% din consumul total de energie în ţară, avînd cel mai mare potenţial de reducere a consumului. Din aceste considerente, eficienţa energetică în clădiri trebuie să ocupe un loc special în politica promovată de Republica Moldova.

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu suportul proiectului internaţional finanţat de Fondul de Acţionari al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a elaborat proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor, care va crea cadrul juridic şi mecanismele necesare pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor în republică. Prin acest proiect de lege se va transpune în legislaţia naţională Directiva nr. 2010/31 din 19 mai 2010 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 153 din 18 iunie 2010.

 

AGENDA SEMINAR430.34 KB

PREZENTARE. GHEORGHE CROITORU, MDRC1.85 MB

PREZENTARE AEE. DENIS TUMURUC777.19 KB

PREZENTARE INOGATE. VALERIU ISAICO1.12 MB

PREZENTARE MOREEFF. NATALIA ZADOROJNAIA2.31 MB