Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă RECOMANDĂRI ȘI CONCLUZII PE MARGINEA PRIMULUI ATELIER NAȚIONAL PRIVIND "CALITATEA COMBUSTIBILULUI SOLIZI PRODUȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

RECOMANDĂRI ȘI CONCLUZII PE MARGINEA PRIMULUI ATELIER NAȚIONAL PRIVIND "CALITATEA COMBUSTIBILULUI SOLIZI PRODUȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

SAM 2306

Producători de brichete şi pelete, experţi de la ministere, instituţii de stat, mediul academic au participat pe 21 iunie current, la primul atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova. 

Participanţii au discutat paşii pe care urmează să îi facă pentru a asigura calitatea biocombustibilului produs în Republica Moldova. Eveniment organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

 În cadrul Atelierului au fost discutate un șir de subiecte cum ar fi:

              potențialul național de biomasă care poate fi utilizat în scopuri energetice;

               metodele şi instrumentele necesare pentru asigurarea calității biocombustibilului din biomasă;

              gestionarea deșeurilor agricole solide în Republica Moldova;

              standardele europene aprobate pentru biocombustibilii solizi;

              utilitatea încercărilor biocombustibililor solizi și impactul acestora asupra calității vieții consumatorului;

Drept urmare a discuțiilor asupra subiectelor abordate mai sus, reprezentanții din cadrul Atelierului de lucru au efectuat un șir de recomandări/concluzii, după cum urmează:

1.     asigurarea continuității proiectelor din domeniu, astfel încât capacitățile beneficiarilor să corespundă obiectivelor proiectelor implementate;

2.     identificarea unor acțiuni din partea statului în vederea promovării producătorilor locali de pelete și brichete;

3.     efectuarea unui studiu privind determinarea potențialului total de biomasă pe categorii, la nivel național;

4.     urgentarea procedurii de elaborare a reglementării tehnice privind biocombustibilii solizi, care urmează să stipuleze cerințele pentru biocombustibilii solizi în vederea determinării calității acestora precum și acțiunile necesare a fi întreprinse din partea statului menite să asigure calitatea biocombustibilului pe piața Republicii Moldova pentru toți consumatorii;

5.     perfecționarea, prin intermediul partenerilor de dezvoltare, a laboratorului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, care va avea drept scop testarea biocombustibililor solizi;

6.     crearea unui Grup de Lucru/Comitet Tehnic în vederea aprobării standardelor europene privind proiectarea centralelor termice bazate pe valorificarea potențialului energetic al biomasei;

7.     inițierea unui Grup de Lucru în cadrul Ministerului Agriculturii cu participarea tuturor părților interesate, care va avea drept scop identificarea solurilor cu bonitatea scăzută, pe suprafața cărora urmează a fi cultivate plante energetice (plop, salcie sau salcâm);

8.     motivarea și/sau obligarea după caz, a marilor producători de culturi cerealiere, de a utiliza reziduurile agricole, prin introducerea taxelor pentru poluarea aerului;

9.     analiza posibilității de reglare a prețurilor peletelor și brichetelor de către ANRE;

10.  analiza posibilității de introducere în prevederile legii cu privire la energia regenerabilă a unui mecanism de promovare a certificatelor verzi pentru producătorii de biocombustibili solizi, ținând cont de impactul acestora asupra economiei naționale;

11.  eficientizarea utilizării potențialului energetic al biomasei solide în mediul rural, prin analiza posibilităților de elaborare a unui program/plan național de reabilitare a sistemelor de încălzire în sectorul rural, care va ține cont și de eforturile efectuate până în prezent;

12.  organizarea către mijlocul lunii septembrie, de către AEE, a unui atelier de lucru similar, la care urmează a fi invitați toți managerii energetici raionali precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, responsabili de reglementarea acestui domeniu.

În prezent, Republica Moldova are aprobate 37 de standarde europene voluntare de calitate a biocombustibililor solizi. Acestea au fost  elaborate de comitetul Tehnic 32, creat în cadrul Institutului Național de Standardizare. Un grup specializat de lucru privind calitatea combustibililor solizi din biomasă, creat în cadrul Ministerului Economiei, este în proces de elaborare şi aprobare a Reglementării tehnice ce va stabili parametrii tehnici minimi ai biocombustibililor solizi. Aceștia vor fi obligatorii pentru toţi producătorii de combustibil din biomasa solidă şi vor prevedea cerinţele esenţiale de calitate, regulile de plasare pe piaţă a produselor, evaluarea conformităţii precum și supravegherea acesteia.