Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă EUREM - MANAGER ENERGETIC EUROPEAN

EUREM - MANAGER ENERGETIC EUROPEAN

 

 

 Centrul de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  anunţă despre completarea grupuri pentru formarea Managerilor Energetici: EUREM „Manager Energetic European”. 

Scopul acestui curs este formarea managerilor energetici de calificare înaltă, în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova Nr. 142 din 02.07.2010, "Cu privire la eficienţa energetică"(Monitorul oficial nr. 155-158). 

Cursul se desfăşoară pentru: a oferi cunoştinţe de bază în domeniul energiei electrice şi termice, a familiariza cu tehnologii şi echipamente moderne, cu tendinţele mondiale ale dezvoltării energeticii, a prezenta abordare sistematică pentru rezolvarea problemelor de economisire a energiei. De asemenea, pentru a prezenta mai multe soluţii tehnice posibile, ce conduc la economisirea energiei şi pentru a oferi elemente de bază în calcularea economico-financiară a măsurilor de eficienţă energetică.

Grupul ţintă. La curs sunt admise persoane cu studii superioare tehnice, cu experienţă de muncă în domeniul energetic, construcţii sau arhitectură, experienţă în gestionarea blocurilor locative sau a altor tipuri de clădiri.

Competenţe obţinute în urma participării la curs:

-          identificarea direcţiilor prioritare de economisire a energiei,

-          elaborarea unei liste de măsuri, capabile de a spori eficienţa energetică,

-          calculul şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici, cît şi calculul perioadei de recuperare a investiţiei,

-          organizarea optimă a muncii cu privire la evidenţa şi utilizarea resurselor energetice,

-          construirea, analiza şi optimizarea circuitelor energetice a întrprinderii,

-          determinarea volumului necesar de investiţii ,

-          analiza tehnico-economică a căilor posibile de modernizare,

-          formarea planului final de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea realizării planului de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Managerii instruiţi vor  dispune de o pregătire practică necesară desfăşurării activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi control al proiectelor prevăzute pentru sporirea randamentului  proceselor energetice în cadrul unui obiect public sau privat. 

Ce este EUREM?

EUREM este un program standardizat de instruire şi o reţea de succes pentru Managerii Energetici Europeni, care se desfăşoară în 21 de ţări, inclusiv în 13 ţări membre ale Uniunii Europene (Austria, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, Estonia, Polonia). În Republica Moldova programul de instruire EUREM se desfăşoară  din 2011. Interesul multor ţări non-europene privind înregistrarea brandului EUREM a facilitat  popularizarea la nivel international. EUREM garantează, că fiecare Manager Energetic European posedă cunoştinţe de bază la toate subiectele relevante energeticii, dar deasemenea, învaţă know-how-ul specific pentru a implementa în practică proiectele de eficienţă energetică.

Formatori. Participanţii la program sunt instruiţi de către un grup de formatori autohtoni,  licenţiaţi de către CCI a RM şi CCI din Potsdam (Germania).

Limba de predare este română şi rusă.

Cursul începe pe data de 7 iunie a.c. Inregistrarea la acest curs se efectuază pînă la data de 6 iunie 2013 inclusiv.

Cursul include 160 ore de lecţii teoretice şi 40 ore de lucru practic, şi prevede elaborarea unui proiect în domeniul selectat. Forma de studii este cu frecvenţa la zi.

Către finele cursului, fiecare participant elaborează şi prezintă o lucrare practică în domeniul eficienţei energetice, iar finalitatea însăşi constituie un CERTIFICAT DE STANDARD EUROPEAN, eliberat pentru susţinerea cu succes a examenului teoretic şi practic.

Taxa: pentru un participant constituie 10946,00 lei

Doritorii de a participa la acest curs sunt rugaţi să contactere persoanele responsabile de la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova - Alen Cucu (022) 23-52-94 sau Victoria Cotici (022) 23-32-86. Pentru detalii accesaţi www.training-center.md sau www.chamber.md