A TREIA SESIUNE A CURSURILOR DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

logo

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță deschiderea celei de-a treia sesiune a cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizată în perioada 28 februarie-1 martie curent.

AEE vă aduce la cunoștință, că în perioada 28 februarie -1 martie curent, în incinta Camerei de Comerț și Industrie, MD-2004, Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 151, sala de ședințe, etajul 2, va avea loc a treia sesiune a Cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic. În cadrul Cursului este asigurată pregătirea candidaților în conformitate cu programul elaborat de AEE și experți locali, desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire și examinare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic.

Lista persoanelor admise la cursul de instruire în domeniul efectuării auditului energetic, organizat în perioada 28 februarie -1 martie curent.

Nr.             Nume / Prenume

 1. Darii Veaceslav
 2. Lupașco Octavian
 3. Fiodorov Vladimir
 4. Maftei Alexandru
 5. Marușceac Petru
 6. Mațco Lilian
 7. Crucicovschi Vladimir
 8. Guțu-Chetrușca Corina
 9. Ciobanu Corneliu
 10. Dercaci Vitalie
 11. Ocnean Veaceslav
 12. Manole Ghenadie
 13. Manole Titus
 14. Sarî Ivan
 15. Dubină Dinu
 16. Guțu Eugeniu
 17. Liubcic Victor
 18. Tocaru Andrei
 19. Igor Haraja
 20. Pulbere Edic
 21. Mereacre Dan
 22. Mereacre Andrei
 23. Pedcenco Pavel
 24. Lupașco Octavian
 25. Rotari Veaceslav
 26. Rotari Vitalie
 27. Bulican Vergil
 28. Brînzilă Vladimir
 29. Mogîldea Sergiu
 30. Bîrsa Teodor

În același context, merită a fi menționat faptul că, admiterea la Curs se face doar pentru persoanele fizice care întrunesc condițiile menționate expres în art. 12, alin.2, lit. a. al Legii nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică.

Reieșind din disponibilitatea spațiului, la curs au fost admise persoanele selectate în funcţie de ordinea depunerii cererilor de admitere la curs. Persoanele care au depus cererile de admitere la cursurile de instruire (care întrunesc condițiile menționate expres în Legea cu privire la eficiența energetică) și nu se regăsesc în lista de mai sus, vor fi invitați la următoarea sesiune a Cursurilor de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, prin desfășurarea Cursului respectiv în perioada imediat următoare.