Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă

Comunicat de Presă

AEE a organizat o ședință de lucru cu privire la Programele de instruire ale CFCEECP

 

AEE 8107AEE 8122

25 februarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice (CFCEECP) al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a organizat o ședință de lucru cu Scopul de a familiariza șefii Direcțiilor de Învățământ, cu Programele de instruire oferite de CFCEECP, precum și pentru a identifica necesitățile de dezvoltare a capacităților pe care le au instituțiile publice, în particular instituțiile de învățământ.

În cadrul asistenței tehnice oferite de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova, au fost elaborate patru Programe de instruire a specialiștilor în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice, unul din acestea fiind destinat instruirii personalului administrativ-tehnic al clădirilor publice din Republica Moldova. Instruirile sunt pregătite de către Centrul de Formare Continuă în domeniul Eficienței Energetice a Clădirilor Publice al Universității Tehnice a Moldovei.

Cursurile au drept obiectiv creșterea capacităților instituționale ale persoanelor implicate direct și indirect în gestionarea patrimoniului public din punct de vedere al eficienței energetice, obligativitate impusă de politicile statului în domeniul eficienței energetice și asigurării calității lucrărilor de construcție.

Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, cu misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum şi al valorificării surselor de energie regenerabilă.

 

AEE a început consultările pe marginea lansării apelului de propuneri de proiecte în domeniul iluminatului public stradal

10 februarie, Chișinău. În cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică au fost organizate două ședințe de lucru, în care au fost consultate Autoritățile Publice Locale, și anume managerii energetici și reprezentanții consiliilor raionale, cu privire la completarea chestionarelor de exprimare a  interesului. Aceste seminare fac parte din consultările lansate pe marginea noului apel de propuneri în domeniul iluminatului public stradal.

La inițiativa Guvernului, Agenția intenționează să lanseze un Apel de propuneri de proiect  în vederea implementării unui proiect național privind reabilitarea sistemelor de iluminat stradal în localitățile rurale din Republica Moldova.

Astfel, AEE urmează să asigure toate procedurile inclusiv consultarea autorităților publice locale, inventarierea și sistematizarea informației cu privire la sistemele care au nevoie de reabilitare și de asemenea de procurarea Corpurilor de Iluminat Stradal, iar Autoritățile publice locale vor asigura infrastructura și montarea lor.

Ținem să menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în domeniul eficienței energetice, cu misiunea  de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, , inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

 

5 idei de start-up au fost premiate la Gala Moldova Eco Energetică

15.11.2019, Chișinău – De 8 ani câștigătorii Competiției Moldova Eco Energetică sunt premiați pentru cele mai bune idei, în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă. Dintre 78 de idei care au fost înregistrate inițial, au fost selectați 15 finaliști, care astăzi au concurat pentru cele cinci premii în valoare totală de te 50 000$.

„Moldova Eco-Energetică este un instrument important de promovare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, care creează relații între oamenii cu idei și investitori. Republica Moldova se integrează în piața globală a tehnologiilor și inovațiilor în domeniul energetic, de aceea am pus accentul în prima zi de evenimente, pe tehnologiile viabile , iar în cea dea doua zi pe instrumentele de finanțare. Iar astăzi, că deja suntem informați, venim să premiem cele mai bune idei” a menționat Dragoș Pidleac, Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

Ideile de start-up, vizează cele mai importante categorii ale economiei naționale precum:

Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul Agricol:

A câștigat A câștigat Liubomir Vaipan, cu proiectul: Implementation of renewable energy technologies to ensure the autonomy of peasant households in isolated areas.

Cea mai bună inițiativă antreprenorială lansată de Femei în Sectorul Energetic:

A câștigat Luminița Lomaca, cu proiectul: Applying Energy Performance Contract to increase energy efficiency in Social Housing.

Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Industrie:

A câștigat Nicolae Covalenco cu proiectul: Desing, manufacturing, instalation and maintenance of the hybridPV systems.

Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul IT:

A câștigat Maxim Topal cu proiectul: Smart Parking Light.

Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul Transporturilor:

A câștigat Gheorghe Gorenco, cu proiectul: Innovations in Transport Sector.

Pe lângă premiul bănesc, câștigătorii vor participa la un accelerator start-upuri din Europa, unde timp de o lună la un trening intensiv, vor dezvolta ideile și le vor prezenta în fața potențialilor investitori.

Din 2011 Moldova Eco Energetica este cel mai important eveniment axat pe dezvoltarea și promovarea tehnologiilor moderne și a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice din Republica Moldova. Ediția 2019 a competiției, este organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică, cu suportul ONU pentru Dezvoltare Industrială(UNIDO).

Agenția pentru Eficiență Energetică va beneficia de o platormă nouă de monitorizare și verificare(MVP)

 

Joi la data de 12 decembrie 2019, Directorul interimar al Agenției pentru Eficiență Energetică Dl Dragoș Pidleac, împreună cu Dna Julia Nagel, Managerul de proiect al Programului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale Germaniei” implementat  cu suportul Fondului Regional Deschis pentru Energie al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei,  au semnat Acordul de predare în folosință gratuită de către Agenția pentru Eficiență Energetică a aplicației „Platforma de Monitorizare și Verificare” (MVP).

Platforma de Monitorizare și Verificare este o aplicație Web utilizată pentru monitorizarea implementării planurilor de acțiuni în domeniul eficienței energetice și reducerii emisiilor de CO2, inițial dezvoltată și adaptată la nevoile țărilor din Balcanii de Vest de cătreAgenția de Cooperare Internațională a Germaniei, iar reieșind din experiența pozitivă la implementarea acesteia, precum și datorită suportului și promovări de către Secretariatul Comunității Energetice, alți membri ai Grupului de coordonare a eficienței energetice și-au exprimat interesul de a utiliza aplicația MVP pentru colectarea și raportarea datelor în țările lor, astfel aceasta este relevantă și pentru Republica Moldova.

 

Totodată, merită a fi menționat faptul că Secretariatul Comunității Energetice prin intermediul programului EU4Energy s-a angajat să ofere suport Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției pentru Eficiență Energetică pentru ajustarea aplicației MVP la condițiile Republicii Moldova, inclusiv la instruirea angajaților Agenției și Autorităților publice în utilizarea acesteia. Responsabilitatea colectării și transmiterii informației relevante cu privire la inițiativele de eficientizare a consumului de resurse energetice în teritoriu, le revine managerilor energetici raionali, desemnați de către Consiliile Raionale.

 

Odată funcțională, Platforma de Monitorizare și Verificare va facilita procesul de monitorizare și raportare a rezultatelor obținute de pe urma implementării planurilor de acțiuni în domeniul eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, atât la nivel local cât și național.

EU4Energy este un program de asistență tehnică țărilor din Parteneriatul Estic, cu scopul apropierii politicilor și piețelor energetice de standardele Uniunii Europene, agenția responsabilă de comunicarea cu autoritățile din Republica Moldova reieșind din statutul acesteia în cadrul Comunității Energetice, fiind Secretariatul CEn.

 

 

România-Republica Moldova: dublu sens pentru bune practici și soluții energetice

 25 septembrie, Chișinău. În cadrul primei ediții a seriei de conferințe “Abordare Regională: Parteneri în energie – expertiză globală, oportunități locale” au participat specialiști din sectorul energetic din România și Republica Moldova, care au discutat despre cooperarea bilaterală și consolidarea legăturilor dintre specialiștii în domeniu din cele două țări.

 Cele mai abordate subiecte de discuții, s-au axat pe problemele de zi cu zi: eficiență energetică și producție la consumator ,cogenerare, încălzire-răcire, valorificarea deșeurilor de biogaz, automatizare, , finanțarea proiectelor energetice, ș.a.

La eveniment au participat și specialiștii Agenției pentru Eficiență Energetică, inclusiv Domnul Director Interimar, Dragoș Pidleac.

 În discursul său, Domnul Pidleac, a prezentat succint activitățile Agenției dar și a menționat posibilitățile de colaborare și deschiderea față de partenerii externi, în special a mulțumit pentru împărtășirea experienței și sugestiile propuse pentru dezvoltarea sectorului eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă. ”În anul 2019 Agenția a fost reorganizată prin fuziune (absorbție) cu Fondul de Eficiență Energetică și astfel, au fost preluate drepturile și obligațiile Fondului pentru Eficiență Energetică. Vectorii principali de activitate sunt – finanțarea, implementarea și monitorizarea proiectelor și, respectiv, implementarea și monitorizarea politicilor în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă. Până în prezent ne-am axat pe implementarea a peste 300 de proiecte de eficiență energetică, în mare parte de anvelopare a clădirilor inițiate de Fondul pentru Eficiență Energetică. În același timp am fost implicați în coordonarea și implementarea mai multor proiecte în domeniu, susținute de partenerii externi.

Suntem în derularea unui proiect de infrastructură pentru mașini electrice - în curând vom avea 50 de noi stații instalate pe teritoriul Republicii. Un alt proiect în derulare, în cooperare cu ONU pentru Dezvoltare Industrială, constă în premierea a cinci finaliști din cinci categorii în domeniul eficienței energetice cu câte 10.000 de dolari, pentru implementare – acest proiect va fi implementat timp de trei ani, cu un buget total de 150.000 de dolari”.

 Pe parcursul conferinței s-a efectuat un schimb de opinii, au fost împărtășite experiența acumulată și realizările obținute și elucidate problemele la care se va lucra în continuare, pentru a fi găsite soluțiile oportune, preluând experiența înaintată și bunele practici utilizate în țările UE și ale Comunității Energetice.

Ținem să menționăm că în domeniul promovării eficienței și surselor regenerabile, Agenția organizează anual două evenimente mari, SundăiFEST- destinat consumatorilor iar celălalt, Moldova Eco Energetică finanțatorilor și investitorilor.NEAN6432NEAN6380DSC 5384DSC 5323

 

Mai multe articole...

Subcategorii