Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă

Comunicat de Presă

România-Republica Moldova: dublu sens pentru bune practici și soluții energetice

 25 septembrie, Chișinău. În cadrul primei ediții a seriei de conferințe “Abordare Regională: Parteneri în energie – expertiză globală, oportunități locale” au participat specialiști din sectorul energetic din România și Republica Moldova, care au discutat despre cooperarea bilaterală și consolidarea legăturilor dintre specialiștii în domeniu din cele două țări.

 Cele mai abordate subiecte de discuții, s-au axat pe problemele de zi cu zi: eficiență energetică și producție la consumator ,cogenerare, încălzire-răcire, valorificarea deșeurilor de biogaz, automatizare, , finanțarea proiectelor energetice, ș.a.

La eveniment au participat și specialiștii Agenției pentru Eficiență Energetică, inclusiv Domnul Director Interimar, Dragoș Pidleac.

 În discursul său, Domnul Pidleac, a prezentat succint activitățile Agenției dar și a menționat posibilitățile de colaborare și deschiderea față de partenerii externi, în special a mulțumit pentru împărtășirea experienței și sugestiile propuse pentru dezvoltarea sectorului eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă. ”În anul 2019 Agenția a fost reorganizată prin fuziune (absorbție) cu Fondul de Eficiență Energetică și astfel, au fost preluate drepturile și obligațiile Fondului pentru Eficiență Energetică. Vectorii principali de activitate sunt – finanțarea, implementarea și monitorizarea proiectelor și, respectiv, implementarea și monitorizarea politicilor în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă. Până în prezent ne-am axat pe implementarea a peste 300 de proiecte de eficiență energetică, în mare parte de anvelopare a clădirilor inițiate de Fondul pentru Eficiență Energetică. În același timp am fost implicați în coordonarea și implementarea mai multor proiecte în domeniu, susținute de partenerii externi.

Suntem în derularea unui proiect de infrastructură pentru mașini electrice - în curând vom avea 50 de noi stații instalate pe teritoriul Republicii. Un alt proiect în derulare, în cooperare cu ONU pentru Dezvoltare Industrială, constă în premierea a cinci finaliști din cinci categorii în domeniul eficienței energetice cu câte 10.000 de dolari, pentru implementare – acest proiect va fi implementat timp de trei ani, cu un buget total de 150.000 de dolari”.

 Pe parcursul conferinței s-a efectuat un schimb de opinii, au fost împărtășite experiența acumulată și realizările obținute și elucidate problemele la care se va lucra în continuare, pentru a fi găsite soluțiile oportune, preluând experiența înaintată și bunele practici utilizate în țările UE și ale Comunității Energetice.

Ținem să menționăm că în domeniul promovării eficienței și surselor regenerabile, Agenția organizează anual două evenimente mari, SundăiFEST- destinat consumatorilor iar celălalt, Moldova Eco Energetică finanțatorilor și investitorilor.NEAN6432NEAN6380DSC 5384DSC 5323

 

AEE lansează concursul Moldova Eco Energetică, ediția 2019

Chișinău, 19 august, 2019. Agenția pentru Eficiență Energetică, împreună cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, lansează Competiția Moldova Eco Energetică, ediția 2019.

Recepționarea propunerilor de proiect va avea loc în perioada 19 august – 1 octombrie 2019.

Din numărul total de participanți vor fi selectați 15 finaliști, care vor participa la o serie de traininguri, sesiuni de coaching și networking în domeniul antreprenoriatului, ca ulterior în cadrul unui eveniment să fie premiați 5 finaliști, câte unul per categorie:

  •                   Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul Agricol;
  •                   Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul IT;
  •                   Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Sectorul Transporturilor;
  •                   Cea mai bună inițiativă antreprenorială în Industrie;
  •                   Cea mai bună inițiativă antreprenorială lansată de Femei în Sectorul Energetic;

Proiectele pot include tehnologiile și soluțiile ce vizează domeniul Energiei Solare Fotovoltaice, Solare Termice, Energiei Eoliene, Energiei Hidraulice, Energiei Geotermale și Aerotermale, sistemelor Combinate de generare.

Premiile competiției vor fi acordate de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, în luna noiembrie a acestui an.

Moldova Eco Energetiсă, Ediția 2019, este parte a programului “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova” și are ca obiectiv general identificarea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie în cele mai importante sectoare ale economiei naționale.

 

Pentru componenta de premiere a fost alocat un buget de 50.000 USD anual.

 

Mai multe detalii și link către formularul de aplicare, puteți găsi pe site-ul http://mee.md/

 

Pași practici pentru elaborarea Planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică (PLAEE)

DSC 6982-2DSC 6886-2DSC 6809DSC 6802DSC 6710În perioada 18-21 iunie, Agenția pentru Eficiență Energetică, a organizat, cu susținerea Proiectului ,,Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, patru Ateliere de lucru în cadrul Consiliilor Raionale Cimișlia,Edineț,Ungheni,Șoldănești, cu tematica: ,,Etapele practice pentru elaborarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice (PLAEE)”.

Aceasta este a doua rundă de seminare pentru sprijinirea administrațiilor publice locale (APL) în elaborarea planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică (PLAEE).

Aceste seminare s-au axat pe pași foarte practici și acțiuni care trebuie întreprinse de către managerii energetici pentru a dezvolta PLAEE - începând cu stabilirea inventarului clădirilor publice, a sistemelor de iluminat stradal etc. și continuând cu evaluarea potențialelor economii de energie și costurile diferitelor măsuri de eficiență energetică.

Specialiștii au oferit informații tehnice despre fiecare sector (clădiri publice, iluminat stradal, transport public și servicii publice - gestionarea apei și a deșeurilor), explicând principiile de bază ale operațiunilor și parametrii principali care trebuie monitorizați și analizați pentru a evalua eficiența operațiunilor și a planificării intervențiilor care ar contribui la economisirea energiei și la funcționarea mai eficientă a sistemelor. La atelierele de lucru,  a fost prezentată și experiența GIZ(Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova) în acordarea suportului pentru unele APL în elaborarea PLAEE și lecțiile invățate din proces.

De asemenea a fost prezentat instrumentul de finanțare ,,Credite pentru conservarea energiei oferite de NEFCO”.

Totodată, în zilele evenimentelor, s-au organizat Infopoint-uri, unde specialiști din cadrul AEE, au prezentat oamenilor, tehnologii de producere a energiei din surse regenerabilă care sunt disponibile pe piața locală și pot fi utilizate de consumatori, dar și cele mai utile sfaturi pentru a reduce consumul de energie.

La evenimente au participat manageri energetici (reprezentați) ai raioanelor pe regiuni, precum și  reprezentanți ai Primăriilor orașelor mari din aceste raioane.

Ținem să menționăm că prima rundă de seminare a avut loc la sfârșitul lunii februarie, oferind informații de bază privind obligația de a elabora PLAEE, explicând procesul de elaborare a PLAEE și, de asemenea, prezentând modelul Planului.

 

AEE a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții JICA

 

DSC 7287DSC 7286DSC 727916 iulie 2019, Chișinău --Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională, în cadrul căreia s-a discutat subiectului de cooperare tehnică și posibilitatea implementării unui proiect ce are drept scop dezvoltarea capacităților managerilor energetici locali.

În cadrul ședinței s-au abordat mai multe subiecte precum instruirea managerilor energetici locali, îmbunătățirea capacităților de planificare și monitorizare a proiectelor de eficiență energetică și dezvoltarea capacităților în vederea implementării politicilor naționale de eficiență energetică la nivel local.

Promovarea investițiilor în eficiența energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă la nivel local, reprezintă una din cele mai eficiente modalități de a reduce pierderile de energie în regiunile țării, de a moderniza infrastructura, de a crea condițiile necesare pentru o dezvoltarea economică sustenabilă și de a diminua dependența de import a energiei.

Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale fixat in Strategiile de Dezvoltare. Proiectul inițiat de către AEE își propune să stimuleze investițiile în domeniu, prin punerea în aplicare a planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică. Acestea vor facilita implementarea măsurilor de eficiență energetică și vor stimula finanțările din partea donatorilor și partenerilor de dezvoltare la nivel local.

De asemenea, managerii energetici, cu sprijinul AEE, vor elabora programe locale de eficiență energetică la fiecare trei ani, precum și vor efectua cel puțin o dată pe an analiza consumului de energie pe teritoriu, pentru a determina posibilele intervenții pentru a eficientiza consumul respectiv.

 

Lansarea Programului “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova”

 MG 5642 MG 5498 MG 5495 MG 5456 MG 5446

 MG 5402

17 iunie 2019, Chișinău -- Agenția pentru Eficiență Energetică împreună cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială au lansat programul “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova”.

Obiectivul proiectului este “Promovarea și susținerea tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova prin pilotarea unui Accelerator Antreprenorial, care să conducă la dezvoltarea spiritului antreprenorial, crearea locurilor de muncă și impactului pozitiv asupra mediului”.

Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin, a menționat: “Proiectul vine în suportul inovatorilor din domeniu energetic, dar și va contribui la dezvoltarea culturii consumului responsabil de energie. Doar astfel, putem să contribuim la păstrarea unei clime favorabile pentru urmașii noștri.”

Activitățile proiectului includ elaborarea unui set de instrumente pentru autoritățile publice, mediul de afaceri și consumatorii casnici, cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă adaptate pentru nevoile specifice precum și recomandări de finanțare a activităților de eficiență energetică și energie regenerabila.

Sun young SUH, expert în cadrul Cleantech Innovation Programme, a prezentat conceptul de baza a programului, în câte țări este implementat la moment, care este impactul și rezultatul în țările date.

Proiectul promovează în mod unic abordarea eco-sistemică care sprijină inovațiile de tip cleantech în IMM-urile existente și în start-up-uri, prin furnizarea unor instrumente și metodologii care pot să îmbunătățească productivitatea și competitivitatea companiilor locale.

Componentele Proiectului:

1.     Platforma națională Cleantech Moldova lansata pentru susține și promova tehnologiile noi în proiecte de energie regenerabilă;

2.     Dezvoltarea capacităților naționale pentru a sprijini și promova inovațiile în domeniul energiei regenerabile;

3.     Adaptarea Cadrul Național pentru implementarea proiectelor de energie regenerabilă;

Pentru implementarea componentelor proiectului, și în special pentru dezvoltarea Platformei naționale Cleantech Moldova, pentru componenta de premiere a participanților, din bugetul grantului alocat este prevăzută suma de 50 000 USD anual sau 10 000 USD per câștigător în fiecare din cele 5 categorii. Pe o perioada de 3 ani vor fi premiate 15 Startup-uri cu o suma în valoare totala de 150 000 USD. Apelul pentru recepționarea Propunerilor de Proiect va fi lansat în luna iulie. În perioada Iulie - Septembrie vor fi selectați finaliștii. În perioada Septembrie - Octombrie finaliștii vor participa la sesiunile de training și instruire. În Noiembrie vor fi desemnați câștigătorii, iar la Gala Moldova Eco Energetica, vor fi premiați.  

La fel, se vor finanța 3 idei de proiecte demonstrative în următoarele domenii:

-       eMobility;

-       Utilizarea energiei regenerabile în Sectorul Agricol;

-       Utilizarea energiei regenerabile în Sectorul Rezidențial;

Pentru finanțarea proiectelor demonstrative este prevăzută suma de 600 000 USD.

Programul “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova” va fi implementat în baza conceptului proiectului “Global Cleantech Innovation Programme for SMEs and Startups” deja realizat de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) în parteneriat cu Global Environment Facility (GEF) în 8 țări.

 

 

 

Mai multe articole...

Subcategorii