Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

A fost deschisă aplicaţia pentru obținerea Premiului UE pentru Energie Durabilă în Țările Parteneriatului Estic

Premiul UE pentru Energie Durabilă pentru Parteneriatul Estic face parte din Săptămâna Uniunii Europene a Energiei Durabile 2019 (EUSEW) și a fost pentru prima dată extins pentru a acoperi țările Partenere din Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina). Premiul recunoaște proiecte inspiraționale sprijinite de UE în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile, care ajută în mod direct cetățenii și comunitățile să economisească energie sau să treacă la surse durabile.

Cine poate aplica?

Aplicațiile sunt deschise cetățenilor, afacerilor, instituțiilor guvernamentale, autorităților locale, organizațiilor societății civile și organizațiilor de tineret din una sau mai multe țări ale Parteneriatului Estic. O cerință-cheie este ca aplicanții să fi beneficiat de sprijin din partea UE pentru proiectul lor în domeniul eficienței energetice sau al energiei regenerabile - direct sau indirect prin intermediul unei organizații partenere.

Cum să aplicați?

Aplicanții eligibili sunt invitați să depună aplicația electronică prin completarea formularului online de aplicare până pe data de 26 aprilie 2019, GMT 23:00.

 Care este premiul?

Șase finaliști, selectați de un juriu, vor fi invitați la Bruxelles pentru a participa la ceremonia de decernare a premiului EUSEW2019 și la evenimentele aferente EUSEW în perioada 18-20 iunie 2019. Câștigătorul va primi un premiu cu o valoare de până la 1000 EUR și va fi anunțat la ceremonia de decernare a Premiului EUSEW2019 la Bruxelles.

Pentru mai multe informatii:

Primul premiu UE pentru energie durabilă pentru Parteneriatul Estic 2019 

 Instrucțiuni de aplicare

 

Pentru orice întrebări legate de procesul de înscriere sau de atribuire, vă rugăm să scrieți la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Care este premiul?

Șase finaliști, selectați de un juriu, vor fi invitați la Bruxelles pentru a participa la ceremonia de decernare a premiului EUSEW2019 și la evenimentele aferente EUSEW în perioada 18-20 iunie 2019. Câștigătorul va primi un premiu cu o valoare de până la 1000 EUR și va fi anunțat la ceremonia de decernare a Premiului EUSEW2019 la Bruxelles.

Pentru mai multe informatii:

Primul premiu UE pentru energie durabilă pentru Parteneriatul Estic 2019 

AEE a ogranizat ședința de inițiere a Consiliului de administrare

DSC 6535DSC 6526DSC 6521DSC 6520DSC 6544

Chișinău, 28 martie, În cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a fost organizată ședința de inițiere a Consiliului Agenției pentru Eficiență Energetică.

Cu un cuvând de salut a venit Secretarul de Stat, Domnul Vitalie Iurcu, care a menționat că instituirea noii instituții este o oportunitate de a face o inventariere” a tuturor proiectelor de eficiență energetică și de a soluționa problemele întâmpinate în implementarea lor.

La rândul său, Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Dl Alexandru Ciudin, a prezentat informația detaliată cu privire la activitățile aferente Apelurilor de propuneri de proiect nr.1,3 și 5, gestionate anterior de către Fondul pentru Eficiență Energetică(care se află în proces de reorganizare).

În cadrul ședinței de asemenea a fost aprobată finanțarea a două Proiecte-pilot privind implementarea măsurilor de eficiență energetică, prin renovarea sistemului interior de distribuție a agentului termic în cadrul a două bunuri imobile aflate în gestiunea statului. Renovarea sistemului interior de distribuție pe orizontala a agentului termic fapt ce va permite o reducere de 15% din consumul de energie.

Aceste proiecte vor fi implementate în clădirea aflată în gestiunea Autorității Naționale pentru Integritate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

La fel au fost propuse spre aprobare de principiu asupra dezvoltării a 8 proiecte pilot pe diferite segmente a domeniului eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă care ulterior vor fi abordate detaliat.

Vă amintim că Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

 

5 Martie – Ziua Mondială a Eficienței Energetice

 Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii. Ea determină sau va determina ridicarea nivelului mării, extreme climatice, topirea ghețarilor, extincția a numeroase specii și schimbări privind sănătatea oamenilor.

Există numeroase soluții pentru a minimiza impactul încălzirii globale , precum încurajarea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon și consumul eficient de energie.

Eficiența energetică este un termen foarte larg care se referă la multele modalități prin care putem obține același beneficiu (lumină, încălzire, mișcare, etc.) folosind mai puțină energie. Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, practicile industriale îmbunătățite, izolarea termică a clădirilor și o gamă de alte tehnologii. Pe lângă faptul că economisirea energiei înseamnă și economisirea banilor, aceasta are adesea multiple efecte benefice.

La nivel global multe state și-au asumat angajamente privind promovarea eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă printr-un șir de măsuri legislative și finanțarea proiectelor în domeniul energiei cu emisii scăzute de carbon.

În acest sens, Agenția pentru Eficiență Energetică împreună cu partenerii de dezvoltare, organizează evenimente, campanii de sensibilizare a populației, recomandă practici care vizează o utilizare durabilă și rațională a energiei. De asemenea AEE vine în suportul autorităților publice locale privind promovarea eficienței energetice la nivel local, și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Câteva sugestii pentru a reduce consumul de energie în locuințe, le găsiți accesând următorul link: SFATURI UTILE

Reducerea consumului de energie în propria locuință este benefică nu doar pentru buzunarul tău, dar și pentru mediul înconjurător.

Ziua Mondială a Eficienței Energetice este marcată anual în data de 5 martie. Această zi a fost instituită în anul 1998 cu scopul de a conștientiza necesitatea utilizării durabile și raționale a energiei, pentru a atenua consecințele schimbărilor climaterice.

 

AEE inițiază noi proiecte de cooperare și lansarea noilor instrumente de finanțare

FotoDeplasareFotoDeplasare2Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru CIUDIN, s-a aflat într-o vizită de lucru în Helsinki, Finlanda, în perioada 18-19 Martie 2019. În cadrul deplasării au avut loc un șir de reuniuni oficiale cu reprezentanții instituțiilor publice și private din Finlanda.

Obiectivul deplasării a fost inițierea activităților legate de finanțarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică în Republica Moldova și în special Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Agenția pentru Eficiență Energetică si Corporația Financiară Nordică de Mediu NEFCO.

Semnarea Memorandumului deschide calea pentru începerea cooperării în domeniul proiectelor de eficiență energetică și mediu, în sectorul public din țară, inclusiv asupra proiectelor eligibile pentru instrumentul de finanțare „Energy Saving Credits” oferit de către NEFCO în Republica Moldova. Datorita acestui instrument de finanțare instituțiile publice din Moldova vor putea accesa un credit de până la 500 000 euro pentru o perioada de până la 5 ani la o rată de 3%.

Reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică și NEFCO au discutat posibilitățile de colaborare în vederea mediatizării si lansării instrumentului de finanțare „Energy Saving Credits” în Republica Moldova. Agenția pentru Eficiență Energetică împreună cu NEFCO vor organiza în curând sesiuni de informare și workshop-uri pentru potențialii solicitanți a finanțării menționate, pentru a prezenta procedurile de aplicare și modalitățile de gestionare a proiectelor finanțate.

Amintim că în data de 30.01.2019 a fost aprobată Hotărârea de Guvern Nr. 45 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică.

Misiunea Agenției pentru Eficiență Energetică este de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării și promovării proiectelor în domeniul eficienței energetice și al surselor de energie regenerabilă. Astfel, Agenția urmează să îndeplinească nu numai atribuțiile clasice, specifice autorității administrative, ce țin de gestionarea domeniului eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, dar va avea și rolul de a dezvolta și pune în aplicare mecanisme de finanțare a proiectelor în domeniile respective.

NEFCO a fost creată în 1990 ca instituție financiară internațională, și activează în conformitate cu Acordul dintre Guvernele Danemarcei, Finlandei, Islandei, Norvegiei și Suediei privitor la Corporația Financiară Nordică de Mediu, semnat la 6 noiembrie 1998, pentru a promova investițiile de interes ecologic al țărilor Nordice în Europa de Est prin contribuția la finanțare a investițiilor în aceste țări.

Finanțarea din partea NEFCO se oferă sub formă de investiții, împrumuturi și garanții acordate de NEFCO prioritar pentru investițiile care au impact benefic asupra mediului înconjurător.

 

AEE și Partenerii de dezvoltare sprijină autoritățile publice locale în elaborarea planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică(PLAEE)


DSC 6197DSC 6205DSC 6207DSC 6212DSC 6219DSC 6224DSC 6227DSC 6232DSC 6236DSC 6244Chișinău, 26 februarie, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în colaborare cu Proiectul Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova (STARS), au organizat un Atelier de lucru cu tematica: “ PLAEE - instrument eficient pentru planificarea și atragerea finanțării pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică în raioane”.

Dezvoltarea locală durabilă, atragerea investițiilor în eficiența energetică, reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor - sunt doar câteva din componentele planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică. Elaborarea și aprobarea acestor planuri reprezintă o cerință obligatorie pentru autoritățile publice locale în conformitate cu legea 139/2018 privind eficiența energetică.

“PLAEE nu reprezintă doar o obligație, ci și un instrument eficient care ajută la monitorizarea și analizarea consumurilor energetice, pentru a stabili prioritățile în care investițiile făcute ar aduce cea mai mare economie de energie și bani”, a menționat în cuvântul de deschidere directorul AEE, Alexandru Ciudin.

Planurile reprezintă un instrument eficient care ajută la gestionarea și monitorizarea cheltuielilor de energie pe teritoriile respective. Acestea sunt, de asemenea, cerute de instituțiile donatoare / financiare care justifică faptul că deciziile de investiții au fost analizate și planificate corespunzător.

În acest scop, proiectul finanțat de UE "Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova (STARS)", în colaborare cu Agenția pentru Eficiență Energetică, va organiza o serie de seminare pentru a crește gradul de conștientizare a autorităților publice locale cu privire la importanța planurilor de acțiune privind eficiența energetică.

În timpul seminarelor, participanții au învățat cum să identifice sectoarele care consumă ineficient resursele dar și să găsească modalități de a atrage investiții pentru a minimiza pierderile de energie și pentru a îmbunătăți climatul intern. Experții invitați au împărtășit cele mai bune practici privind elaborarea planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică și punerea lor în aplicare cu succes. De asemenea, au fost prezentate mecanismele și instrumentele de finanțare furnizate de părțile interesate locale și internaționale, cum ar fi Agenția pentru Eficiență Energetică și proiectele finanțate de UE: CoMEast (Pactul primarilor din est) CoMDeP (Convenția primarilor - proiecte demonstraționale), GIZ (Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova).

Aducem la cunoștință că astfel de seminare vor avea loc în trei regiuni din Republica Moldova (Chișinău, Cahul, Drochia). Sunt invitați să participe primarii, managerii energetici și specialiștii responsabili pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii, agențiile de dezvoltare regională, precum și oficiile regionale CALM (Congresului Autorităților Locale din Moldova).

 pdf03_-_Model_LEEAP_Template.pdf1.55 MB

pdf0_Model-Formular_PLAEE_Final_2018-08-19_2.pdf1.03 MB

 pdf05_-_GIZ_international_experience_in_EE_implementation_en-ro.final.pdf1.61 MB

pdf04_-_Municipal_Energy_Management_en-ro.pdf935.93 KB

 pdf06_-_CoM-East_Presentation.pdf457.08 KB

pdf02_-_Prezentare_AEE_PLAEE_25.02.2019_V2.pdf1.14 MB

pdf07_-_PC__EU_WORKSHOP.pdf424.95 KB

pdf01_-_Importance_of_LEEAPs_RO.pdf907.89 KB

Mai multe articole...

Subcategorii