În adresa Întreprinderilor din sectorul energetic, Autorităţilor şi Instituţiilor publice privind activităţile iniţiate şi/sau realizate, precum şi proiectele implementate în domeniul eficienţei energetice (EE) şi surselor de energie regenerabilă (SER)

Prin prezenta, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de organ administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, cu misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice (EE) şi surselor de energie regenerabilă (SER),solicită respectuos informaţia privind activităţile iniţiate şi/ sau realizate, precum şi proiectele implementate, în limita competenţelor întreprinderilor din sectorul energetic, autorităţilor şi instituţiilor publice, întru întreprinderea măsurilor menţionate în PNEE, PNAEE și PNAESR, în perioada anului 2014.

 

Informaţia în cauză să fie prezentată atît pe suport de hîrtie, cît şi în format electronic, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , conform formularelor elaborate de AEE.

Totodată, în cazul implementării proiectelor în domeniul EE şi SER cu finanţare integrală din bugetul de stat/ local, solicităm completarea inclusiv a formularului respectiv (în format Excel).