Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Moldova Despre eveniment Moldova Eco-Energetică

Moldova Eco-Energetică

Subcategorii

 • Despre eveniment

   

  img 7062 110 martie, Chișinău - Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) au dat startul celei de-a șasea ediție a Concursului Național „Moldova Eco Energetică”. Ceremonia de premiere a învingătorilor va avea loc pe 8 decembrie curent, în cadrul Săptămânii ”Moldova Eco Energetică”, care se va desfășura în perioada 4 – 8 decembrie curent.

  În opinia viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, concursul „Moldova Eco Energetică” vine în susținerea celor mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuția şi consumul eficient de energie, precum în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienței energetice. ”Începând cu anul 2012 peste 70 de proiecte de succes în utilizarea şi promovarea surselor de energie regenerabile au fost premiate la Gala ”Moldova Eco Energetică”. Mai mult, organizarea unor așa concursuri de amploare contribuie la realizarea obiectivelor strategice, asumate de autoritățile Republicii Moldova în procesul de reformare și modernizare a sectorului energetic, în special la compartimentul energiei regenerabile”, a menționat Octavian Calmâc. 

  În premieră, în acest an, a fost introdusă o nouă categorie a concursului – „Sisteme combinate”, la care pot fi depuse proiecte ce îmbină diverse tehnologii de utilizare a surselor de energie regenerabilă și creștere a eficienței energetice. Totodată, va fi decernat și „Premiul publicului”, care va fi ales prin vot pe site-ul competiției www.mee.md. Pe același site pot fi găsite informații suplimentare privind procedura de aplicare, categoriile concursului, formularele de aplicare, etc.

  Potrivit directorului interimar la AEE, Dragoș Pidleac, concursul este deschis pentru instituțiile publice, ONG-uri, fundații, grupuri de inițiativă, mass media, reprezentanți ai sectorului privat şi persoane fizice, care au realizat cu succes inițiative inovative şi ambițioase în sectorul energiei regenerabile şi eficienței energetice. ”Participanții vor putea aplica la cele trei componente anunțate: Istorii Eco Responsabile, Tehnologii Eco Responsabile și Idei  Eco Responsabile”, a declarat Dragoș Pidleac.  

  Conform regulamentului concursului, doritorii de a participa la competiție vor depune un dosar-tip de participare în format tipărit la adresa Agenției pentru Eficiență Energetică (str. Alecu Russo 1, etajul  10, biroul 1008) cu indicarea categoriei la care concurează. De asemenea, dosarele completate pot fi remise la adresa de email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în perioada 10 martie – 05 august 2017.

  Pentru ediția din 2017, se vor considera eligibile proiectele depuse la componentele Istorii Eco Responsabile și Tehnologii Eco Responsabile, implementate până la depunerea dosarului la concurs. Totodată, participanții pot depune la competiție unul sau mai multe proiecte concomitent, însă acilași proiect nu poate fi înscris la mai multe categorii. 

   

  Article Count:
  3
 • Categoriile de premiere
  Article Count:
  1
 • Cum vor fi selectaţi câştigătorii?
  Article Count:
  1
 • Regulamentul concursului

   

   

   

   Logo-general

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  REGULAMENT

  cu privire la organizarea și desfășurarea Competiției  “Moldova Eco Energetiсă”, ediţia 2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  $1                                                                                                                                             I.            DISPOZIȚII GENERALE

  $11.1.   Competiția Moldova Eco Energetiсă are ca scop general identificarea și promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv în sfera publică.

  $11.2.   În absenţa resurselor energetice proprii şi în condiţiile dependenţei tot mai mari de importuri, utilizarea raţională a energiei şi resurselor energetice tradiţionale şi valorificarea resurselor regenerabile de energie constituie o prioritate strategică. Republica Moldova şi-a asumat obiectivul de a creşte ponderea energiei regenerabile în totalul mixului energetic de la 6% în anul 2010 pînă la 17% în anul 2020 și de a eficientiza consumul global de energie primară cu 20% către anul 2020. Pentru realizarea obiectivelor propuse, Guvernul îşi concentrează eforturile asupra:

  $1-     consolidării reformei în sectorul energetic;

  $1-     implementării măsurilor de promovare a eficienţei energetice;

  $1-     atragerii investiţiilor în sector;

  $1-     fortificării capacităţilor instituţionale și umane în domeniu

  $1-     gestionarea eficientă a capacităților surselor regenerabile de energie.

  $11.3.   Scopuri specifice:

  $1-     Implicarea activă  a agenților economici și a întregii societăți în sporirea eficienței energetice pe tot lanțul valoric de la producerea energiei până la consum;

  $1-     Promovarea în rândul populației a culturii consumului rațional de energie și resurse energetice;

  $1-     Educarea unei atitudini responsabile față de resursele energetice disponibile și calitatea mediului ambiant;

  $1-     Identificarea celor mai bune practici de producere, stocare, transport, distribuţie și utilizare eficientă a resurselor energetice, inclusiv a celor regenerabile;

  $1-     Actualizarea continuă a bazei de date cu privire la indicatorii de performanță energetică atinși în cadrul proiectelor de succes;

  $1-     Promovarea tehnologiilor eficiente și nonpoluante de producere, transport, distribuție, furnizare și consum de energie din surse tradiționale și regenerabile;

  $1-     Identificarea și promovarea ideilor fezabile de proiecte investiționale în domeniul eficienței energetice și surselor de energii regenerabile;

  $1-     Crearea oportunităților de contact a promotorilor de idei de proiecte și a potențialilor finanțatori.

  $11.4.   Competiția Moldova Eco Energetiсăeste organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică, instituţie abilitată prin Legea Nr. 142 din 02.07.2010 “Cu privire la eficiența energetică” să implementeze politica statului în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă.

  $11.5.   Competiția Moldova Eco Energetiсăinclude următoarele componente:

  $1-     Istorii Eco Responsabile;

  $1-     Tehnologii Eco Responsabile;

  $1-     Idei Eco Responsabile.

  Tabelul 1. Definirea componentelor competiționale

  Componente

  La ce se referă

  Apel de participare

  Logo-istorii

  Proiecte investiționale, de succes, în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, deja implementate la data depunerii dosarului și care n-au participat la edițiile precedente ale Competiției.

  Inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret în domeniul eficienței energetice și valorificării energiilor regenerabile. 

  o dată pe an

  Logo-tehnologii

  Tehnologiile cu efect direct sau indirect de îmbunătățire a eficienţei energetice în sectoarele economiei naționale, domeniul privat sau public (tehnologii și materiale de construcţii, materiale izolante etc.)

  Tehnologii de producere, stocare, transport, distribuţie, furnizare şi consum a energiei tradiţionale sau regenerabile, cu un înalt grad de performanţă energetică.

  o dată pe an

  Logo-idei

  Idei de noi proiecte investiționale fezabile și aferente producerii, stocării, transportării, distribuției, furnizării și consumului de energie, inclusiv din surse regenerabile.

  Idei de noi proiecte investiționale fezabile de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor, instalațiilor și proceselor tehnologice.

  o dată pe an

  $11.6.   Premiile competiției Moldova Eco Energetiсăvor fi acordate anual, în cadrul unui eveniment festiv unic, în semn de recunoaştere a realizărilor proeminente în domeniul eficienţei energetice și energiilor regenerabile la scară națională.

  $1                                                                                                                         II.            ORGANIZATORII CONCURSULUI

  $12.1.   Organizatorul competiţiei Moldova Eco Energetiсăeste Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE).

  $12.2.   Secretariatul competiției Moldova Eco Energetiсăreprezintă unitatea responsabilă de administrarea procedurilor organizaționale a Competiției, care se instituie prin ordinul Directorului AEE și are în componența sa minimum 3 persoane - reprezentanți ai AEE.

   

  $12.3.   Atribuțiile Secretariatului:

  $1a)      Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a ședințelor ordinare și extraordinare a Consiliului de Coordonare a competiției Moldova Eco Energetică;

  $1b)     Ține evidența participării la ședințe a membrilor Consiliului de Coordonare;

  $1c)      Asigură înregistrarea ședinței, întocmirea procesului verbal și punerea lui la dispoziția membrilor Consiliului de Coordonare;

  $1d)     Înregistrează cererile de participare la competiție, completează și păstrează dosarele participanților;

  $1e)      Planifică, organizează și coordonează activitățile din cadrul Competiției în conformitate cu prezentul Regulament;

  $1f)       Asigură logistica necesară desfășurării ședințelor Consiliului de Coordonare, precum și a evenimentelor de promovare a Competiției;

  $1g)      Organizează campaniile de colectare a fondurilor de la sponsori și parteneri în scopul acoperirii parțiale sau integrale a bugetului Competiției.

  $1h)     Conlucrează cu aplicanții, asigurînd acces şi oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor persoanelor;

  $1i)       Comunică cu mass-media, întocmește comunicate de presă, mediatizează evenimentele și activitățile din cadrul Competiției.

  $12.4.   Competiția Moldova Eco Energetică este administrată de către un Consiliu de Coordonare (în continuare Consiliu), care este constituit  din reprezentanți ai următoarelor instituții:

  $1a)      Ministerul Economiei, la nivel de Ministru/Viceministru sectorial

  $1b)     Agenția pentru Eficiență Energetică, la nivel de Director

  $1c)      Ministerul Finanţelor

  $1d)     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor

  $1e)      Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

  $1f)       Ministerul Mediului

  $1g)      Ministerul Educaţiei

  $1h)     Reprezentant al partenerilor de dezvoltare externi (SIDA, UE, BERD, PNUD, Banca Mondială, GIZ ș.a.)

  $1i)       Reprezentant al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova

  $1j)       Reprezentant al mediului academic

  $1k)     Doi reprezentanți ai societății civile.

  Se încurajează desemnarea egală a femeilor şi bărbaţilor în componenţa Consiliului.

  $12.5.   Componența nominală a Consiliului se aprobă prin Ordinul Ministrului Economiei.

  $12.6.   Consiliul are următoarele atribuţii:

  $1a)      Adoptă Regulamentul Competiţiei şi ia decizii cu privire la modificarea lui;

  $1b)     Stabilește Fondul de premii;

  $1c)      Validează rezultatele Competiţiei;

  $1d)     Desemnează câștigătorii Competiției.

  $12.7.   Deciziile Consiliului sunt adoptate în baza votului majoritar al membrilor prezenți. Membrii Consiliului se vor retrage de la votarea proiectelor în care aceştia au fost donatori, co-iniţiatori sau implicaţi în implementarea acestora. În cazul apariției situației în care la adoptarea deciziilor numărul membrilor prezenți la ședință va fi un număr par, reprezentantul Ministerului Economiei va avea două voturi.

  $12.8.   Convocarea ședințelor ordinare a Consiliului se va efectua trimestrial.

  $1                                                                                                                     III.            PARTICIPANȚII LA COMPETIȚIE

  $13.1.La Competiția Istorii Eco Responsabile se pot înscrie:

  $1a)       Întreprinderi private;

  $1b)      Întreprinderi de stat; 

  $1c)       Universități/instituții de cercetare/academii;

  $1d)      Asociații profesionale;

  $1e)       Persoane fizice;

  $1f)        Autoritățile publice locale;

  $1g)       Mijloace mass media, inclusiv electronice;

  $1h)      ONG-uri  sectoriale care promovează principii Eco Responsabile.

  și care au implementat proiecte de eficienţă energetică în diferite sectoare ale economiei naționale: energetică, industrie, agricultură, transport, clădiri de destinație diversă,  sisteme de iluminat public și altele; proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum și Inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie. În cadrul competiției Istorii Eco Responsabile nu pot depune dosarul de aplicare show-room-urile din țară. Aplicanții sus menționați pot depune dosarul doar la competițiile Tehnologii și Idei Eco Responsabile.

  $13.2.     La Competiția Tehnologii Eco Responsabile se pot înscrie entitățile din p. 3.1,  care promovează și implementează tehnologii:

  $1a)       de îmbunătățire, cu efect direct sau indirect, a eficienței energetice în diferite sectoare ale  economiei naționale, inclusiv în sfera publică;

  $1b)       de producere, transport, distribuție, furnizare și consum a energiei din surse tradiționale sau regenerabile, cu un înalt grad de performanță energetică;

  $1c)        de valorificare a plantelor energetice;

  $1d)       de valorificare energetică a tuturor categoriilor de deșeuri organice;

  $1e)       de producere a materialelor energoeficiente;

  $1f)         de producere și/sau asamblare locală a echipamentelor aferente tehnologiilor respective.

  $13.3. La Competiția Idei Eco Responsabile se pot înscrie entitățile din p. 3.1, cu excepția Mijloace mass media, care propun idei de noi proiecte investiționale fezabile și aferente producerii, stocării, transportării, distribuției, furnizării și consumului de energie, inclusiv din surse regenerabile, precum și de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor, instalațiilor și proceselor tehnologice și care sunt în căutarea potențialilor finanțatori.

  $1                                                                                                                             IV.            NOMINAȚIILE COMPETIȚIEI

   

  $11.     Istorii Eco Responsabile 

  În scopul identificării, promovării şi replicării celor mai proeminente proiecte realizate în domeniul eficienţei energetice, energiilor regenerabile și inițiative de comunicare, sensibilizare, educaționale cât și cele promovate de tineret, se instituie nominațiile:

  $11.1.Cel Mai Bun Proiect în Domeniul:

  $1·         Energiei Solare Fotovoltaice;

  $1·         Energiei Solare Termice;

  $1·         Energiei Eoliene;

  $1·         Energiei Hidraulice;

  $1·         Energiei Geotermale și Aerotermale;

  $1·         Sisteme Combinate

  $1·         Producerii Biocombustibililor solizi;

  $1·         Producerii Biocombustibililor lichizi;

  $1·         Producerii Biocombustibililor gazoși;

  $1·         Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;

  $11.2.Cel Mai Bun Proiect de Eficiență Energetică în:

  $1·         Sectorul energetic;

  $1·         Sectorul industrial;

  $1·         Sectorul clădirilor;

  $1·         Sectorul transporturilor;

  $1·         Sectorul public;

  $1·         Sectorul tehnologiilor informaționale.

  $11.3.Cea mai bună Iniţiativă:

   

  $1·         de Comunicare;

  $1·         Educaţională;

  $1·         a Tinerilor.

  $12.     Tehnologii Eco Responsabile

  Se instituie nominațiile Cel mai bun promotor de tehnologii în domeniul:

  $1·      Energiei Solare Fotovoltaice;

  $1·      Energiei Solare Termice;

  $1·      Energiei Eoliene;

  $1·      Energiei Hidraulice;

  $1·      Energiei Geotermale și Aerotermale;

  $1·      Biocombustibililor;

  $1·      Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;

  $1·      Materialelor energoeficiente pentru construcții;

  $1·      Valorificării plantelor energetice și deșeurilor organice;

  $1·      Echipamentelor energoeficiente în domeniul industrial;

  $1·      Echipamentelor energoeficiente în domeniul energetic;

  $1·      Echipamentelor energoeficiente în domeniul transporturilor;

  $1·      Echipamentelor energoeficiente în domeniul clădirilor;

  $1·      Aparatelor electrocasnice de înaltă eficiență energetică;

  $1·      Tehnologiilor informaționale;

  $1·      Iluminatului eficient energetic;

  $1·      Sisteme combinate.

  $13.     Idei  Eco Responsabile

  Se instituie nominațiile: Cea mai bună idee în domeniul eficienței energetice în:

  $1·      Sectorul clădirilor;

  $1·      Sectorul public;

  $1·      Sectorul energetic;

  $1·      Sectorul industrial;

  $1·      Sectorul transporturilor;

  $1·      Sectorul tehnologiilor informaționale

  $1·      Cea mai bună idee de valorificare SER (indiferent de tip). 

  $14.     Premiul special (urmează a fi elaborată descrierea după discuţiile cu partenerii). Decizia de acordare a premiului special va fi luată de către Consiliul de Coordonare în baza propunerilor panelurilor de evaluare sau la solicitarea sponsorilor sau partenerilor.

  $15.     Premiul publicului

  5.1 La concursul celui mai bun proiect în opinia publicului pot participa proiectele depuse la Concursul Moldova Eco Energetică și care vor trece de expertizarea membriilor celor cinci paneluri de evaluare.

  5.2 Toate proiectele selectate de experții panelurilor de evaluare vor fi prezentate Secretariatului Consiliului de Coordonare a Concursului Moldova Eco Energetică, iar membri Consiliului de Coordonare vor discuta și aproba proiectele ce vor participa la votarea on-line. Proiectele selectate vor fi plasate pe site-ul oficial al Concursului www.mee.md.

  5.3. Perioada de desfășurare a votului on-line va fi anunțată pe site-ul oficial al Competiției și printr-un anunț emis în ziua lansării votului on-line. 

  5.4. În cazul în care, două proiecte acumulează același număr de voturi, vor fi declarate ambele câștigătoare, iar premiul bănesc va fi repartizat egal între cei doi premianți.

  5.5. Premiul publicului va fi determinat prin votul on-line al tuturor persoanelor ce își vor  exprima decizia vis-a-vis de unul s-au mai multe proiecte concomitent. Proiectul care va acumula cele mai multe voturi ale publicului va fi declarat câștigător și va fi prezentat spre aprobare Membrilor Consiliului de Coordonare Moldova Eco Energetică.

  5.6. Proiectul declarat câștigător al „Premiului publicului” va fi menționat cu un trofeu și/sau premiu bănesc stabilit în conformitate cu fondul de premii pentru ediția din anul respectiv al Concursului, la decizia Consiliului de Coordonare a Competiției Moldova Eco Energetică. Câștigătorul celui mai bun proiect in opinia publicului va fi anunțat în cadrul Ceremoniei de premiere Moldova Eco Energetică.

   

  $1                                                                                                    V.            PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIE

  5.1.  Fiecare aplicant va depune un formular, în conformitate cu Anexele 1 - 4. Participanții pot depune unul sau mai multe proiecte. Acelaşi proiect nu poate fi înscris în mai multe categorii concomitent. Participanții vor depune formularele în formă electronică pe pagina web www.mee.md sau în formă tipărită la AEE. Dosarele urmează a fi depuse doar de către beneficiarii proiectelor raportate la nominațiilecompetiției sau de către executorul lucrărilor cu acordul în scris al beneficiarilor. Agenția pentru Eficiență Energetică va face o verificare preliminară de corespundere a formularelor depuse și le va transmite spre examinare membrilor Panelurilor de Evaluare. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de aplicare.

  5.2.  Pentru ediţia 2017 se vor considera eligibile proiectele realizate până la depunerea dosarului și care nu au participat la edițiile precedente ale Competiției.

  5.3. Depunerea formularului presupune acceptarea condițiilor prezentului Regulament, precum și acceptul vizitei de verificare a reprezentanților Panelului de Evaluare respectiv. Concomitent, depunerea formularului semnifică și acceptul aplicantului de a face publice informații despre sine și proiectul său, această informație incluzând texte, cifre sau fotografii conţinute în dosarul de participare.

  5.4. Perioada de depunere a dosarelor de participare pentru ediţia din 2017 este:
  10 martie – 5 august 2017.

  5.5. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul evenimentului unic Gala Moldova Eco Energetiсă, eveniment ce se va desfășura anual în prima zi de vineri a lunii decembrie.

  $1                                                                                                                            VI.            MECANISMUL DE SELECTARE

  Formularele depuse de către participanţi vor fi examinate în trei etape:

  I etapă:   Evaluarea din oficiu;

  II etapă:  Evaluarea în teren;

  III etapă: Evaluarea de către Consiliu și adoptarea deciziei finale.

  $1                                                        VII.            EXAMINAREA DE CĂTRE MEMBRII PANELURILOR  DE EVALUARE

  7.1. Pentru examinarea cât mai minuțioasă, transparentă, profesionistă și deliberativă a formularelor, acestea, în funcţie de categorie, vor fi evaluate de către experții celor cinci paneluri de evaluare:

  1. Istorii și Tehnologii Eco Responsabile:  toate categoriile;
  2. Istorii și Tehnologii Eco Responsabile: toate categoriile;
  3. Istorii și Tehnologii Eco Responsabile: toate sectoarele;
  4. IstoriiEco Responsabile: Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare, Cea mai bună Iniţiativă Educaţională, Cea mai bună Inițiativă a Tinerilor;

  Formularele de aplicare la Concursul Idei Eco Responsabile vor fi evaluate de către membrii panelului de evaluare numărul 5.

  7.2. Fiecare panel este alcătuit din minim 3 persoane - specialiști cu renume din domeniul energeticii, care reprezintă instituţiile statului conexe domeniului eficienţei energetice şi energiilor regenerabile, mediul academic și societatea civilă, experţi în mass media şi comunicare și, după caz, reprezentanți ai sponsorilor și donatorilor.  Se va asigura acces şi oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor persoanelor.

  7.3. Membrii fiecărui panel desemnează președintele panelului, care ulterior planifică, coordonează și asigură buna activitate a panelului.   

  7.4. Lista membrilor Panelurilor de Evaluare propuși pentru competiție se aprobă de către Consiliul de Coordonare, la propunerea Secretariatului Moldova Eco Energetică.

  7.5. Lista membrilor Panelurilor de Evaluare poate fi modificată anual prin decizia Consiliului. Fiecare expert va semna o declarație de imparțialitate, prin care se va obliga să se retragă de la jurizarea proiectelor înscrise în competiție  la care el a fost co-iniţiator sau a fost implicat în implementarea acestora. Punctajul pentru proiectul în cauză, care urmează a fi acordat de către expert, este calculat în baza mediei acordate de toți experți. 

  7.6. Membrii Panelurilor de Evaluare pot veni cu propunerea de transferare, după caz, a formularului, la categoria corespunzătoare numai cu înștiințarea aplicantului.

  7.7. Secretariatul va informa despre decizia membrilor Panelurilor de Evaluare dacă dosarul depus a fost transferat într-o altă categorie.

  7.8. Dacă formularul depus nu se referă la nici una din categoriile descrise în prezentul regulament și apare necesitatea de a introduce o nouă categorie, formularul se înscrie în concurs pentru anul următor cu includerea categoriei necesare în prezentul regulament.

  $1XII.           CRITERII DE EVALUARE

  8.1.  Formularele  depuse în cadrul Competiției vor fi evaluate în conformitate cu un șir de criterii specifice, care reflectă realizările cele mai importante ale proiectelor și inițiativelor. Pentru competițiile Istorii și Tehnologii Eco Responsabile, toate categoriile, cu excepția inițiativelor de Comunicare, Educaționale și ale Tinerilor, se stabilesc criteriile din tabelul 2.

  Tabelul 2. Criterii de evaluare: Istorii și Tehnologii Eco Responsabile

  Criterii

  Explicații

  Cost-beneficiu

  Panelurile de Evaluare vor lua în considerație  costul 1 kW putere instalată, €/kW; costul unei  unităţi de energie produsă, €/kWh sau €/Gcal, sau €/GJ; perioada simplă de recuperare a investiției.

  Replicabilitate

  Proiectul, în forma prezentată la Competiţie, sau cu modificări nesemnificative, ar putea fi reprodus cu costuri similare de alţi potenţiali beneficiari/utilizatori din Republica Moldova.

  Relevanța socială

  și ecologică

  Se vor lua în calcul numărul de beneficiari, numărul de noi locuri de muncă create, impactul social și ecologic asupra regiunii sau comunității,  reducerea volumului de  emisii de  gaze cu efect de seră, gradul de utilizare al deșeurilor (după caz).

  Resurse locale

  Se va lua în considerație faptul utilizării materiei prime locale și resurselor financiare locale, tehnologiilor locale utilizate și  resurselor umane locale mobilizate la etapa realizării proiectului.

  Gradul de inovare

  Proiectul este bazat pe o realizare ştiinţifică sau pe o propunere recentă  de raţionalizare, în particular aparţinând cercetătorilor locali. Există cereri de brevetare sau proiectul a fost realizat în baza unui brevet/patent, sau propunere de valorificare a unei practici totalmente noi pentru Republica Moldova.

  $18.2.   Pentru inițiativele de Comunicare, Educaționale și ale Tinerilor, se stabilesc criteriile din tabelul 3.

  Tabelul 3. Criterii de evaluare: Inițiative de Comunicare, Educaționale și ale Tinerilor

  Criterii

  Explicații

  Complexitatea și Creativitatea  inițiativei

  Membrii Panelului de Evaluare vor lua în calcul elementele componente ale inițiativei, desfășurarea ei în timp și spațiu, instrumentarul utilizat în realizare, amploarea inițiativei, replicabilitatea acesteia.  Totodată, se vor lua în considerație aspectele creative ale inițiativei, gradul de inovație al acesteia, mijloacele utilizate pentru realizare.

  Calitatea mesajului

  Se vor lua în calcul existența și promovarea unui mesaj, modul în care acesta a fost promovat și perceput de către beneficiari, alinierea lui la politicile naționale din domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie.

  Numărul de beneficiari

  Se va ține cont de raportul complexitate/număr de beneficiari, raportul număr de beneficiari/număr de locuitori ai regiunii, comunității,  precum și complexitatea beneficiarilor.

  Implicarea beneficiarilor

  Gradul de implicare al locuitorilor regiunii sau comunității, a instituțiilor publice sau decizionale, precum și gradul de participare a beneficiarilor în realizarea inițiativei.

  Impactul inițiativei

  Membrii Panelurilor de Evaluare vor lua în calcul rezultatul final al inițiativei, impactul economic, social şi ecologic al inițiativei, existența unei probleme soluționate sau modificări comportamentale ale beneficiarilor.

  $18.3.            Pentru Competiția Idei Eco Responsabile se stabilesc criteriile din tabelul 4.

  Tabelul 4. Criterii de evaluare: Idei Eco Responsabile

  Criterii

  Explicații

  Originalitate 

  O idee este originală dacă se propune o soluţie nouă şi inventivă a  unei  probleme de ordin tehnic sau tehnologic în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie. Aceasta se poate referi la crearea unui dispozitiv, produs, metodă sau proces nou, sau poate fi o continuitate  de îmbunătăţiri, aplicată unui produs/tehnologii cunoscute. Poate fi o idee inovatoare sau poate fi sub forma unui model sau prototip funcţional.

  Fezabilitate

  O ideea se consideră fezabilă dacă poate fi realizată cu mijloace tehnice și tehnologice accesibile la un nivel de rentabilitate rezonabil.

  Relevanța socială

  și economică

  În cazul realizării ideii se vor lua în calcul numărul de beneficiari, numărul de noi locuri de muncă create, impactul social și economic asupra regiunii sau comunității, de exemplu, procentul de reducere a cheltuielilor energetice sau majorării eficienței de conversie a energiei regenerabile sau a randamentului. 

  Resurse locale

  Există sau nu resurse materiale (inclusiv deșeuri), umane și financiare locale pentru realizarea ideii. Valoarea estimativă a investițiilor necesare pentru realizarea pasului imediat următor, inclusiv surse proprii și accesate.

  Gradul de dezvoltare a ideii

  Se va lua în considerație la ce etapă se află realizarea ideii: studii teoretice sau aplicative, machetă, model funcțional, mostră sau model matematic.

  $1IX.  PROCEDURA DE  EVALUARE

  9.1. Membrii Panelurilor de Evaluare, timp de 2 săptămâni, vor examina și nota în mod individual dosarele depuse pe o scară de la 1 la 5 puncte pentru fiecare criteriu.

  9.2. Ulterior, în cadrul unei ședințe deliberative la care participă membrii tuturor panelurilor de evaluare, vor fi selectate în baza punctajului acumulat câte 3 dosare pentru fiecare categorie de concurs ce vor fi admise în următoarea etapă de evaluare: vizita în teren. În cazul egalității de puncte, decizia cu privire la selectarea celor 3 semifinaliști se va lua în baza unui vot majoritar.

  9.3. Criteriile de evaluare fac obiectul analizei și actualizării anuale. Modificarea acestora va fi anunțată până la momentul lansării fiecărei ediții a concursului.

  9.4. În cadrul vizitei de verificare în teren, membrii panelurilor pot solicita, în caz de necesitate, documentație sau informație suplimentară celei prezentate în dosar. Vizitele urmează a fi efectuate în grupuri a cel puţin 2 membri ai panelului pentru fiecare dosar.

  9.5. În cazul în care verificarea dosarelor nu necesită o vizită la fața locului (de exemplu, Idei Eco Responsabile sau unele proiecte educaționale, sau de comunicare), această etapă va fi exclusă pentru categoriile respective. Decizia respectivă va fi luată în cadrul şedinţei deliberative a tuturor panelurilor de evaluare.

  9.6. Se va lua în calcul oportunitățile egale și nediscriminatorii a tuturor persoanelor ce participă la concurs.

  X. PROCEDURA DE APROBARE

  10.1. Membrii Panelurilor de Evaluare vor prezenta Consiliului de Coordonare spre examinare dosarele complete ale celor trei finaliști pentru fiecare categorie care vor conține: Dosarul de participare depus de către participant şi Fișierul  final de evaluare a finaliştilor.   

  10.2. După analiza dosarelor finaliştilor propuşi, în cadrul unei şedinţe comune cu participarea membrilor Panelurilor de Evaluare, Consiliul  de Coordonare va valida rezultatele obținute de finaliști şi va desemna câştigătorii Competiţiei Moldova Eco Energetiсă.

  10.3. Decizia va fi luată în baza votului majoritar din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. 

  10.4. În cadrul aceleaşi şedinţe, Consiliul de Coordonare va decide acordarea Premiului Special al concursului Moldova Eco Energetiсă, la propunerea  unuia sau mai mulţi membri ai Consiliului sau al sponsorilor/partenerilor. Deciziile de acordare a premiului special vor fi  luate în baza votului majoritar al membrilor prezenţi la şedinţă. În cadrul aceleași ședințe, Consiliul va apropa acordarea „Premiului Publicului”, desemnat în urma votului on-line, rezultatele votării fiind prezentate de către Secretariatul concursului Moldova Eco Energetică.

  10.5. Rezultatele finale ale concursului sunt semnate de către membrii Consiliului de Coordonare și vor fi făcute publice în ziua desfășurării Galei  Moldova Eco Energetiсă.

  XI. FONDUL DE PREMII ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

  11.1. În scopul  bunei desfăşurări a Competiţiei, va fi creat un fond de susţinere a concursului în care vor fi acumulate sume provenite de la buget, donatori, sponsori sau din alte surse. Pentru anul 2017, fondul de premii va fi constituit din contribuţiile de la buget, a partenerilor de dezvoltare şi a sponsorilor.

  11.2 Fiecare laureat al Concursului va primi o Diplomă și un trofeu al ediției, care vor fi înmânate în cadrul Galei Moldova Eco Energetiсă. Proiectele finaliste și câștigătoare vor fi plasate pe pagina web www.aee.md sau www.mee.md.  

  XII. SPONSORII

  12.1. Sponsori (parteneri) ai Competiţiei Moldova Eco Energetiсă pot fi agenţiile de dezvoltare, companii şi alte instituţii din Republica Moldova şi din străinătate.

  12.2. Sponsorizarea este efectuată în baza unui Acord de colaborare / Contract de sponsorizare dintre instituţia pe care o reprezintă sponsorul şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

  12.3. Negocierea propriu-zisă a termenilor şi a condiţiilor Acordului / Contractului de sponsorizare este prerogativa Agenției pentru Eficiență Energetică, care va informa Consiliul de Coordonare.

  12.4. Acordul / Contract de sponsorizare va conţine contribuţia financiară sau sub altă formă, formula de asigurare a transparenței  şi de mediatizare a sponsorului, precum şi toate previziunile referitoare la intenţiile de premiere.

  XIII. DREPTURILE SPONSORILOR

  13.1. Sponsorii pot participa, la dorinţă, la lucrările Panelurilor de Evaluare.

  13.2. La decizia Consiliului de Coordonare, reprezentanţii sponsorilor pot fi incluşi pentru perioada de colaborare în calitate membri ai Consiliului de Coordonare.

  13.3. Sponsorii pot propune, la dorinţă, spre examinare premii speciale, oferite de către ei (din rândul dosarelor participante), decizia finala asupra acordării sau neacordării acestora fiind aprobată de către Consiliul de Coordonare.

  13.4. Sponsorii pot opta pentru oferirea premiilor la anumite categorii selectate de către ei, din rândul dosarelor declarate câştigătoare.

  13.5. Sponsorul general va fi menţionat în tot ansamblul de materiale promoţionale ale Galei (print, video, audio).

  13.6. Sponsorii vor fi menţionaţi în unele dintre materialele promoţionale ale Galei, în baza  Acordului / Contractului de sponsorizare semnat de către aceştia cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

   

  XIV. OBLIGAȚIILE SPONSORILOR

  14.1. Sponsorii sunt obligaţi să respecte prezentul Regulament şi Acordul de colaborare/ Contractul de sponsorizare, semnat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

  14.2. Sponsorii sunt obligaţi să ofere contribuţia lor financiară, bunuri materiale,  şi/sau de alt ordin într-un termen rezonabil, care să asigure buna organizare şi desfăşurare a Competiţiei şi a Galei Moldova Eco Energetiсă.

  14.3. Sponsorii sunt obligaţi să respecte deciziile Consiliului de Coordonare în privinţa acordării/ neacordării premiilor.

  XV. DISPOZIȚII FINALE

  15.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul de Coordonare.

  15.2. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Consiliului de Coordonare.

  15.3. Decizia privind rezultatele finale ale concursului este irevocabilă și nu poate fi obiect al contestării.

  15.4.  Anexele enumerate mai jos pot fi descărcate de pe pagina web  www.mee.md și sunt parte constitutivă a prezentului Regulament după cum urmează:

  $1vAnexa 1, Formular de Aplicare pentru CompetițiaIstorii Eco Responsabile;

  $1vAnexa 2, Formular de Aplicare pentru CompetițiaIstorii Eco Responsabile pentru nominațiile:

  $1·      Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare;

  $1·      Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice;

  $1·      Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor

  $1vAnexa 3, Formular de Aplicare pentru CompetițiaIdei Eco Responsabile;

  $1vAnexa 4, Formular de  Aplicare pentru CompetițiaTehnologii Eco Responsabile.

   

  15.5. Câștigătorii în cadrul Galei de premiere Moldova Eco Energetică, ediția 2017, vor fi premiați din Fondul de premiere al evenimentului.

   

   

  Article Count:
  1
 • FORMULARELE ȘI PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL „MOLDOVA ECO ENERGETICĂ”, EDIȚIA 2017

   

  Logo-generalFiecare aplicant va depune un formular completat, în conformitate cu Anexele 1 - 4. Participanții pot depune unul sau mai multe proiecte, însă acelaşi proiect nu poate fi înscris în mai multe categorii concomitent. Participanții vor depune formularele în formă electronică pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu mențiunea „Aplic la Moldova Eco Energetică” sau în formă tipărită la Agenția pentru Eficiență Energetică: Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A 1, etajul 10, oficiul 1008, MD – 2068.  Dosarele urmează a fi depuse de către beneficiarii proiectelor raportate la nominațiile competiției sau de către executorul lucrărilor cu acordul în scris al beneficiarilor.

  Agenția pentru Eficiență Energetică va face o verificare preliminară de corespundere a formularelor depuse și le va transmite spre examinare membrilor panelurilor de evaluare. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de aplicare.

  Pentru ediţia 2017 se vor considera eligibile proiectele realizate până la depunerea dosarului și care nu au participat la edițiile precedente ale Competiției.

  Depunerea formularului presupune acceptarea condițiilor Regulamentului concursului, precum și acceptul vizitei de verificare a reprezentanților panelului de evaluare respectiv. Concomitent, depunerea formularului semnifică și acceptul aplicantului de a face publice informații despre sine și proiectul său, această informație incluzând texte, cifre sau fotografii conţinute în dosarul de participare.

  Perioada de depunere a dosarelor de participare pentru ediţia din 2017 este 10 martie – 5 august.

  Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Ceremoniei de premiere „Moldova Eco Energetiсă”, eveniment ce se va desfășura în luna decembrie curent.

   

  Pentru mai multe detalii, contactaţi:

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  Tel: 0 22 499 444 (extensie 7)

  mob. 060900700

   

  DESCARCĂ FORMULARELE DE APLICARE LA CONCURSULUI „MOLDOVA ECO ENERGETICĂ”, EDIȚIA 2017

   

  Nominația „Istorii Eco Responsabile”

  Categorii SER și EE:

  •        Cel Mai Bun Proiect în Domeniul Energiei Solare Fotovoltaice, Termice, Eoliene, Hidraulice, Geotermale și Aerotermale, Sisteme Combinate

  •        Cel Mai Bun Proiect în Producerea Biocombustibililor Solizi, Lichizi, Gazoși și Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;

  •        Cel Mai Bun Proiect de Eficiență Energetică în Sectorul Energetic, Industrial, Clădirilor, Transporturilor și Public.

  DESCARCĂ FORMULARUL

   

  Categorii Inițiativă de Comunicare, Educațională și de Tineret:

  $1·         Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare;

  $1·         Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice;

  $1·         Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor.

  DESCARCĂ FORMULARUL 

   

  Nominația „Idei Eco Responsabile”

  Categorii:

  •       Cea mai bună idee în domeniul eficienței energetice în Sectorul clădirilor; Sectorul public; Sectorul energetic; Sectorul industrial; Sectorul transporturilor;
  •       Cea mai bună idee de valorificare a Surselor de Energie Regenerabilă (indiferent de tip).

  DESCARCĂ FORMULAR

   

  Nominația „Tehnologii Eco Responsabile”

  Categorii:

  • Cel Mai Bun Promotor de Tehnologii în Domeniul Energiei Solare Fotovoltaice, Termice, Eoliene, Hidraulice, Geotermale și Aerotermale;
  • Cel Mai Bun Promotor de Tehnologii în Producerea Biocombustibililor Solizi, Lichizi, Gazoși și Sistemelor de alimentare cu energie din biomasă;
  • Cel Mai Bun Promotor de Tehnologii în Domeniul Materialelor energoeficiente pentru construcții; Valorificării plantelor energetice și deșeurilor organice; Echipamentelor energoeficiente în domeniul industrial; Echipamentelor energoeficiente în domeniul energetic; Echipamentelor energoeficiente în domeniul transporturilor; Echipamentelor energoeficiente în domeniul clădirilor; Aparatelor electrocasnice de înaltă eficiență energetică; Iluminatului eficient energetic, Sisteme Combinate.

  DESCARCĂ FORMULAR

   

   

   

  Article Count:
  2
 • Video

  <iframe src='http://www.realitatea.md/live_embed/30858.html' frameborder='0' width='600' height='338'></iframe>

  Article Count:
  1
 • Foto
  Article Count:
  5
 • TÂRGUL IDEILOR ECO-RESPONSABILE


  Article Count:
  1
 • Concursul de premiere a Tehnologiilor Eco-Responsabile

   

   

  Logo-tehnologii

  Agenția pentru Eficiență Energetică amintește că, colectarea dosarelor pentru Concursul Tehnologiilor Eco-Responsabilă din cadrul concursului Moldova Eco Energetică, ediția 2015, rămâne deschisă până pe 1 noiembrie 2015. Formularele de participare la competiție pot fi depuse de agenți economici, întreprinderi publice, instituţii de cercetare şi dezvoltare, ONG-uri și asociații. 

  Fiecare participant va depune un dosar-tip de participare la Agenția pentru Eficiență Energetică sau le va expedia la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu mențiunea "Concursul Tehnologiilor Eco-Responsabilă”. Fromularul de participare poate fi descărcat de pe paginile web http://www.aee.md/eco/formular-de-aplicare sau www.mee.md. Participanții la concurs pot înscrie unul sau mai multe propuneri de proiecte concomitent.

  Criteriile de evaluare a dosarelor de participare la Concursul Tehnologiilor Eco Responsabile sunt urmatoarele:

  Flexibilitatea soluțiilor tehnice oferite clienților
  Perioada de răscumpărare a investiției (raportul preț-calitate)
  Automatizarea, monitorizarea şi controlul de la distanţă a proceselor
  Independenţa energetică
  Costurile de mentenanță şi coeficientul de performanţă (COP)
  Cantitatea de deșeuri produse (min, mediu, max) şi volumul emisiilor de CO2
  Economiile generate comparativ cu tehnologiile tradiționale
  Procentul componentelor produselor autohtone
  Condițiile de garanție, deservirea, disponibilitatea pieselor de schimb
  Proiecte implementate
  Tehnologii certificate
  Simplitatea utilizării produsului/tehnologiei
  Gradul inovațional


  Dosarele depuse de către participanți vor fi examinate în trei etape:

  I etapă: Examinarea de către panelul de evaluare a dosarelor depuse

  II etapă: Vizita de verificare în teren

  III etapă: Decizia Consiliului de Coordonare

  Panelul de evaluare va fi constituit din specialiști în domeniul energiei regenerabile şi a eficienţei energetice, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile.

  Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe 4 decembrie 2015 la Gala Moldova Eco Energetică.

  Pentru mai multe informații, contactați:

  Ștefan Curarari, consultant comunicare și mass media al AEE, tel. 022 499 444 (ext. 4), mob. 060900700, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  Article Count:
  1