Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Categoriile de premiere

Categoriile de premiere în Concurs

În scopul recunoaşterii, promovării şi replicării celor mai proeminente realizări în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice din Republica Moldova, au fost instituite următoarele categorii:

  • Cel Mai Bun Proiect în Energia Solară, Eoliană, Hidraulică, Geotermală: Pentru această categorie sunt eligibile proiecte realizate de utilizare a energiei solare, eoliene, hidraulice, geotermale cu scopul sporirii eficientei energetice, precum și care vizează producerea locală a echipamentelor de colectare şi transformare a energiei solare, eoliene sau geotermale.
  • Cel Mai Bun Proiect al Anului în Energie din Biomasă, Biogaz, Biocarburanţi: Pentru această categorie sunt eligibile proiecte realizate care vizează (i) producerea de materie primă pentru obţinerea energiei din biomasă, biogaz sau biocarburanţi; (ii) producerea locală de echipamente destinate colectării, transportării şi transformării produselor şi a deşeurilor în combustibil din biomasă, în biogaz sau biocarburanţi, precum şi (iii) proiecte de utilizare a energiei din biomasă, biogaz sau biocarburanţi în scopul sporirii eficienţei energetice.
  • Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică în sectorul public şi/sau privat: Pentru această categorie sunt eligibile proiecte realizate care vizează reducerea consumului de energie, menţinând acelaşi nivel de confort.
  • Cea mai bună Iniţiativă de Comunicare şi Sensibilizare: La această categorie sunt eligibile inițiativele realizate în scopul promovării principiilor utilizării energiei regenerabile, promovării eficienţei energetice şi a economisirii consumului de energie.
  • Cea mai bună Iniţiativă Educaţională în Promovarea Energiei Regenerabile şi a Eficienţei Energetice: La această categorie sunt eligibile inițiativele realizate cu scopul educării modului de producere şi utilizare a energiei alternative, precum şi a atitudinii pro-active în materie de eficienţă energetică.
  • Cea mai bună Iniţiativă a Tinerilor: La această categorie sunt eligibile inițiative desfăşurate de către tineri scopul cărora este de a promova utilizarea energiei regenerabile şi principiile eficienţei energetice.