Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante

Locuri de munca

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

A N U N Ţ
cu privire la organizarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 2 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 2 unități

Total funcții publice vacante          – 4 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

·Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este 12 decembrie 2019, ora 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

9.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Alexandru RUDI, tel: 49-94-44 (ext.8)

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

pdfAnunt_concurs.pdf577.82 KB

docAnexa_nr.1.doc98.5 KB

 

 

 

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice

 

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Nota finală obţinută la concurs

Comentarii

Specialist principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media

1.     

 

Burac Vladislav

      

7,99

 

Auditor intern principal

2.     

 

Novițchii Natalia

 

8,55

 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Lista candidaților

admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

 

Nr. de înregistrare

Numele, prenumele candidatului la concurs

 
 

        2

Novițchii Natalia

 

11

Ungureanu Sergiu

 

12

Cojocaru Andrei

 

13

Tabacaru Alexandru

 

14

Garagajiu Dorin

 

17

Cojocaru Andrei

 

18

Radu Vasile

 

19

Burac Vladislav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă. Proba scrisă se va desfășura pe data de 22 octombrie 2019, ora 10.00 pe adresa MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1. et.10

 

Lista candidaților care au promovat proba scrisă

 

Lista candidaților

care au promovat proba scrisă şi sânt admiși la interviul

pentru ocuparea funcției publice vacante

Nr. d/o

Nume, prenume

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

Specialist principal Serviciul informare și comunicare cu mass-media

1.      

Burac Vladislav

6,67

Interviul se va desfășura pe data de 28.10.2019, începând cu ora 10:00.

Auditor intern principal

2.      

Novițchii Natalia

8,67

Interviul se va desfășura pe data de 28.10.2019, începând cu ora 10:20.

AEE anunță despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

A N U N Ţ
cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implementare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 2 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 2 unități

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal – 1 unitate

Total funcții publice vacante           – 6 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

· Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 11octombrie 2019, ora 16-00.

Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44 (ext.7), Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Alexandru RUDI, tel: 49-94-44 (ext.7).

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

pdfAnunt_prelungire_concurs.pdf590.73 KB

docAnexa_nr.1.doc98.5 KB

 

 

Mai multe articole...