Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante

Locuri de munca

Lista candidaților admiși la concurs/proba scrisă

 

AGENŢIA PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante:

 

 

Șef Direcție juridică și achiziții publice         

1.                     Isopel Vadim

2.                     Gorea Radion

3.                     Pidleac Dragoș

4.                     Renița Alexandru

5.                     Ghilescu Nicolae

6.                     Seminahin Nicolae

Șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media

           

1.                     Costin Alexandru

2.                     Siriteanu Rodica

Specialist principal în cadrul Serviciul informare și comunicare cu mass-media

           

1.                     Perțeva Maria

2.                     Lungu Irina

Specialist principal în cadrul Serviciului finanțe și evidență contabilă

           

1.                     Baltag Svetlana

2.                     Bulgac Valeria

 

Notă. Proba scrisă se va desfășura pe data de 15 mai 2019, ora 10.00 pe adresa MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1. et.10

pdfAnunț cu privire la admiterea la proba scrisă197.36 KB

 

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implementare și monitorizare a politicilor

Specialist principal               

          3 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal               

          4 unități

Direcția juridică și achiziții publice

Șef Direcție                        

Specialist principal              

          1 unitate

          2 unități

Serviciul finanțe și evidență contabilă

Specialist principal              

          1 unitate

Serviciul resurse umane

Specialist principal               

          1 unitate

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Șef serviciu                           

Specialist principal               

          1 unitate

          1 unitate

Total funcții publice vacante          

          14 unități

 

 

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  07 mai 2019, ora 14-00.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 , tel: 49-94-44, sau la email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ;

Persoană de contact: Mircea Migherea, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „Funcții Vacante”).

Ținem să menționăm că au fost efectuate câteva modificări pe numărul de unități de aceea vă rugăm să vedeți ultimele actualizări în documentele de mai jos.

Mai multe detalii găsiți aici: pdfAnunt_de_intentie.pdf616.43 KB

                                           pdfAnexa_1._Formular.pdf297.79 KB

 

 

 

Anunț cu privire la câștigătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

În urma concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică se declară câștigători:

Matiescu Vladislav-Specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare;

Deleanu Maria- Specialist principal în cadrul Serviciului monitorizare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă;

AEE anunță prelungirea concursului pentru funcția publică vacantă

 

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță  prelungirea concursului de depunere a documentelor pentru a candida la ocuparea funcției publice vacante:

 

1.      Specialist principal al Serviciului juridic și resurse umane;

 

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Agenția pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1, et.10, biroul 1002., tel. de contact: 49 94 44 (extensia 6) 

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este data de 22 ianuarie 2018, ora 1000 .

     Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi primirea documentelor:

      Adrian Grigoritchi, secretarul comisiei de concurs  (  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

 docxformular.docx16.78 KB

 

 

 

Lista candidaților admiși la proba verbală pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Lista candidaților

admişi la proba verbală pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică:

Matiescu Vladislav-Specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare;

Deleanu Maria- Specialist principal în cadrul Serviciului monitorizare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă;

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului:

 Proba verbală se va desfăşura la data de 28 decembrie 2018, ora 10.00, în sediul Agenției pentru Eficiență Energetică din str. A. Russo,1, et. 10, mun.Chișinău.

La interviu sunt admiși doar candidaţii care au promovat pozitiv proba scrisă.

Persoana de contact: Grigorițchi Andrian, şef serviciu juridic și resurse umane

Telefon:0 (22) 49 94 44 (extensia 6);

 

Mai multe articole...