Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante

Locuri de munca

Anunț cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea funcțiilor publice

 

A N U N Ţ
cu privire la prelungurea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 3 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 4 unități

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal                          – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal         – 1 unitate

Total funcții publice vacante           – 9 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 10 iulie 2019, ora 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

9.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Alexandru RUDI, tel: 49-94-44.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

pdfAnunț_de_intenție.pdf872.28 KB

pdfAnexa_1._Formular.pdf297.46 KB

 

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice

 

 

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

1. Victor Manolache Șef adjunct Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

2. Valerian ColunȘef adjunct Direcția implementare și monitorizare a politicilor

pdfAnexa1.pdf95.04 KB

 

 

Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților

admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante:

Specialist principal Direcție juridică și achiziții publice           

1. Negruță Cornelia

Specialist principal Direcția implementare și monitorizare a politicilor           

1. Sîrbu Vasile

Specialist principal Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor           

1. Alexandra Misca

2. Saran Eugen

Șef direcție al Direcției managment instituțional           

   1. Evghenii Gîrlea

Specialist resurse umane           

   1. Anna Botnaraș

   2. Rudi Alexandru

 

Notă. Proba interviul, se va desfășura pe data de 13 iunie 2019, începând cu ora 09.00,  adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1. et.10

 

Anunț cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

A N U N Ţ 

cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 3 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 4 unități

Serviciul managementul documentelor

Secretar administrativ superior – 1 unitate

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal   – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal   – 1 unitate

Total funcții publice vacante  – 10 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 03 iulie 2019, ora 10-00.

 Locul desfăşurării concursului: Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelorAlexandru RUDI, tel: 0(22) 49-94-44.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 pdfAnunt_prelungire_concurs.pdf599.49 KB

docAnexa_nr.1.doc98.5 KB

 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților

admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: 

Specialist principal, Direcția juridică și achiziții publice

1. Negruță Cornelia

2. Salcuțan Andrei

3. Sitari Virgiliu

4. Veronica Oală

 

Specialist principal, Direcția implementare și monitorizare a politicilor

1. Sîrbu Vasile

2. Sapojnic Alexandra

Specialist principal, Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor           

1. Alexandra Misca

2. Saran Eugen

Șef adjunct, Direcția implementare și monitorizare a politicilor          

1. Ignat Alexandru

2. Colun Valerian 

Șef adjunct, Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor           

1.  Codreanu Gheorghe

2.  Manolache Victor

Șef direcție managment instituțional

1.  Evghenii Gîrlea

2.  Valerii Strungari

 Specialist resurse umane

1.   Anna Botnaraș

2.   Rudi Alexandru

Notă. Proba scrisă se va desfășura pe data de 10 iunie 2019, ora 14.00 pe adresa MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1. et.10.

 

 

Mai multe articole...