Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Invităm Funcții Vacante

Locuri de munca

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

A N U N Ţ
cu privire la organizarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 2 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 2 unități

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal – 1 unitate

Total funcții publice vacante– 6 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

·                     Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 24septembrie 2019, ora 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 sau prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

9.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Alexandru RUDI,       tel: 060300448

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

pdfAnexa_1._Formular.pdf297.46 KB

pdfAnunt_prelungire_concurs_03.09.19.pdf589.11 KB

 

 

 

Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

A N U N Ţ
cu privire la prelungurea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 2 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 3 unități

Direcția juridică și achiziții publice

Specialist principal              – 1 unitate

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal                          – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal         – 1 unitate

Total funcții publice vacante           – 8 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

·Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 24 iulie 2019, ora 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

9.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Alexandru RUDI, tel: 49-94-44.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

pdfAnunt_prelungire_concurs.pdf1.06 MB

 

docAnexa_nr.1.doc98.5 KB

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice

 

 

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

1. Victor Manolache Șef adjunct Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

2. Valerian ColunȘef adjunct Direcția implementare și monitorizare a politicilor

pdfAnexa1.pdf95.04 KB

 

 

Anunț cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea funcțiilor publice

 

A N U N Ţ
cu privire la prelungurea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 3 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 4 unități

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal                          – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal         – 1 unitate

Total funcții publice vacante           – 9 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 10 iulie 2019, ora 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

9.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  • Alexandru RUDI, tel: 49-94-44.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

pdfAnunț_de_intenție.pdf872.28 KB

pdfAnexa_1._Formular.pdf297.46 KB

 

Anunț cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

A N U N Ţ 

cu privire la prelungirea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 3 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 4 unități

Serviciul managementul documentelor

Secretar administrativ superior – 1 unitate

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal   – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal   – 1 unitate

Total funcții publice vacante  – 10 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 03 iulie 2019, ora 10-00.

 Locul desfăşurării concursului: Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelorAlexandru RUDI, tel: 0(22) 49-94-44.

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 pdfAnunt_prelungire_concurs.pdf599.49 KB

docAnexa_nr.1.doc98.5 KB

 

 

Mai multe articole...