Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

pdf
doc

A N U N Ţ
cu privire la prelungurea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Eficienţă Energetică prelungește concursul pentru următoarele funcţii vacante:

 

FUNCŢIA VACANTĂ:

Direcția implemetare și monitorizare a politicilor

Specialist principal – 2 unități

Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor

Specialist principal – 3 unități

Direcția juridică și achiziții publice

Specialist principal              – 1 unitate

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Specialist principal                          – 1 unitate

Serviciul Audit Intern

Auditor intern principal         – 1 unitate

Total funcții publice vacante           – 8 unități

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

·Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 24 iulie 2019, ora 16-00.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante - Agenția pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo, 1, et. 10 şi pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94-44, Alexandru RUDI, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu menţiunea „CONCURS”).

9.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului sunt suportate de Agenția pentru Eficiență Energetică, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

Anunt_prelungire_concurs.pdf1.06 MB

 

Anexa_nr.1.doc98.5 KB