Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților

admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante:

Specialist principal Direcție juridică și achiziții publice           

1. Negruță Cornelia

Specialist principal Direcția implementare și monitorizare a politicilor           

1. Sîrbu Vasile

Specialist principal Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor           

1. Alexandra Misca

2. Saran Eugen

Șef direcție al Direcției managment instituțional           

   1. Evghenii Gîrlea

Specialist resurse umane           

   1. Anna Botnaraș

   2. Rudi Alexandru

 

Notă. Proba interviul, se va desfășura pe data de 13 iunie 2019, începând cu ora 09.00,  adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1. et.10